Toont alle 17 resultaten

Afstand van Pandrecht

12,95

Een akte of overeenkomst waarbij de pandhouder verklaart verder af te zien van zijn pandrecht. Met dit document is de pandgever dus weer vrij en volledig eigenaar van zijn goederen of ander onderpand. Geeft duidelijk aan tot wanneer het verpande in onderpand was.

Pandakte Roerende Goederen en Inboedel

12,95

Overeenkomst waarbij de pandgever alle roerende goederen en de inboedel in pand geeft aan de pandnemer. Bij het niet nakomen van de overeenkomst van geldlening heeft de kredietverstrekker een sterke positie. De pandakte versterkt dus een kredietovereenkomst.

Algemene Voorwaarden van Verpanding

24,95

Iedere pandakte in ons systeem verwijst naar deze Algemene Voorwaarden van verpanding. In deze voorwaarden staan een reeks algemene bepalingen die je nodig hebt om de losse pandaktes te kunnen uitvoeren. Zoals hoe je recht hebt op inzage in de administratie van de pandgever. Je hebt deze dus altijd nodig.

Pandakte Aandelen op Naam

12,95

Verpanding van aandelen op naam. De pandgever geeft zijn aandelen op naam, in een BV in zekerheid aan een pandnemer. Dat is de partij die een krediet heeft verstrekt aan de BV. Die kredietverstrekker heeft nu dus als zekerheid de aandelen in die BV.

Pandakte Inventaris, Vervoermiddelen en Voorraden

12,95

De kredietnemer geeft alles wat hij in zijn bedrijf heeft in zekerheid. Dit is een pandovereenkomst waarbij de pandgever alle inventaris, voertuigen en voorraden in onderpand neemt. Hiermee is dus bij een gewone onderneming alles dat tot het bedrijfskapitaal hoort in onderpand. Geeft de pandnemer een sterke positie in het geval er niet betaald wordt op de lening.

Pandakte Bestaande en Toekomstige Vorderingen

12,95

De pandgever geeft huidige en toekomstige vorderingen die hij bezit in onderpand. Het komt er dan op neer dat alle vorderingen van het bedrijf zijn verpand. Zowel de huidige te verwachten inkomsten, als de toekomstige zijn overgedragen in zekerheid.

Pandakte Bedrijfsvoorraden

12,95

Pandovereenkomst waarbij de pandgever de voorraden verpandt. De verpanding is ten gunste van de geldgever. Hiermee heb je een redelijk sterk onderpand. Zonder voorraad kan het bedrijf niet verder werken. De keerzijde is dat de voorraden wijzigen.

Pandakte Bedrijfsuitrusting

12,95

Overeenkomst om de complete bedrijfsuitrusting te verpanden aan de kredietgever. Hiermee heeft de kredietgever een sterke positie bij eventuele financiële problemen.

Pandakte Effecten

12,95

De pandgever geeft een effectenportefeuille in onderpand. Voordeel is dat de aandelen of andere effecten niet verkocht hoeven te worden. De pandnemer heeft ook de opbrengsten van de portefeuille.

Pandakte Voertuigen

12,95

Pandovereenkomst waarbij de pandgever alle bedrijfsvoertuigen in pand geeft. Je moet zelf de voertuigen op een lijst zetten. De overeenkomst regelt het juridische deel van de zekerheid.

Pandakte Vee en Levende Have

12,95

Pandovereenkomst waarbij de pandgever zijn vee en of levende have verpandt. De verpanding is ten gunste van de geldgever, of een leverancier van bijvoorbeeld voer. Vee is voldoende bepaald om te kunnen dienen als onderpand.

Pandakte Uitkering Verzekeringspolis

12,95

De pandgever geeft de toekomstige uitkeringen uit zijn verzekeringspolissen in zekerheid. Dat gaat er van uit dat die bepaalbaar zijn. De pandnemer heeft zekerheid dat de uitkering eerst naar hem gaat om de vordering te voldoen.

Pandakte Intellectuele Rechten

12,95

De pandgever geeft een pandrecht op de intellectuele eigendomsrechten op software, websites, apps, halfgeleiderproducten, octrooien, merkenrechten en andere kennis. Te gebruiken voor ondernemers die vooral actief zijn bij het ontwikkelen van intellectuele rechten.

Pandakte Spaar- en/of Depositogelden

12,95

De pandgever geeft zijn spaargeld of depositogelden in onderpand. De opbrengst is voor de pandnemer. Die heeft bovendien een pand op contante middelen.

Pandakte Belastingteruggave

12,95

Dit is een pandakte waarbij een vordering op de Belastingdienst in onderpand wordt gegeven. Zeker bij een organisatie die geen winst maakt is er meestal een BTW-teruggave. Die kan je verpanden.

Financial Leaseovereenkomst met Verpanding Object

24,95

Financial leaseovereenkomst waarbij lessee voorafgaand al eigenaar is van het object.

Brief aan Curator Inroepen Pandrecht

2,49

Modelbrief aan de curator waarbij je jouw pandrecht inroept. Jouw debiteur is failliet gegaan. Jij had een pandrecht op een onderpand dat nu in de boedel zit. Jij eist dat onderpand nu op bij de curator.