Toont alle 8 resultaten

Afstand van Pandrecht

12,95

Een akte of overeenkomst waarbij de pandhouder verklaart verder af te zien van zijn pandrecht. Met dit document is de pandgever dus weer vrij en volledig eigenaar van zijn goederen of ander onderpand. Geeft duidelijk aan tot wanneer het verpande in onderpand was.

Pandakte Roerende Goederen en Inboedel

12,95

Overeenkomst waarbij de pandgever alle roerende goederen en de inboedel in pand geeft aan de pandnemer. Bij het niet nakomen van de overeenkomst van geldlening heeft de kredietverstrekker een sterke positie. De pandakte versterkt dus een kredietovereenkomst.

Algemene Voorwaarden van Verpanding

24,95

Iedere pandakte in ons systeem verwijst naar deze Algemene Voorwaarden van verpanding. In deze voorwaarden staan een reeks algemene bepalingen die je nodig hebt om de losse pandaktes te kunnen uitvoeren. Zoals hoe je recht hebt op inzage in de administratie van de pandgever. Je hebt deze dus altijd nodig.

Pandakte Aandelen op Naam

12,95

Verpanding van aandelen op naam. De pandgever geeft zijn aandelen op naam, in een BV in zekerheid aan een pandnemer. Dat is de partij die een krediet heeft verstrekt aan de BV. Die kredietverstrekker heeft nu dus als zekerheid de aandelen in die BV.

Pandakte Effecten

12,95

De pandgever geeft een effectenportefeuille in onderpand. Voordeel is dat de aandelen of andere effecten niet verkocht hoeven te worden. De pandnemer heeft ook de opbrengsten van de portefeuille.

Pandakte Voertuigen

12,95

Pandovereenkomst waarbij de pandgever alle bedrijfsvoertuigen in pand geeft. Je moet zelf de voertuigen op een lijst zetten. De overeenkomst regelt het juridische deel van de zekerheid.

Pandakte Uitkering Verzekeringspolis

12,95

De pandgever geeft de toekomstige uitkeringen uit zijn verzekeringspolissen in zekerheid. Dat gaat er van uit dat die bepaalbaar zijn. De pandnemer heeft zekerheid dat de uitkering eerst naar hem gaat om de vordering te voldoen.

Pandakte Belastingteruggave

12,95

Dit is een pandakte waarbij een vordering op de Belastingdienst in onderpand wordt gegeven. Zeker bij een organisatie die geen winst maakt is er meestal een BTW-teruggave. Die kan je verpanden.