Verschil tussen concurrentiebeding en een relatiebeding?

Verschil tussen concurrentiebeding en een relatiebeding?

Home » Verschil tussen concurrentiebeding en een relatiebeding?
7.9
Wat is het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding?

Bij een concurrentiebeding mag je de ex-werkgever niet beconcurreren door bij een concurrent in dienst te treden. Bij een relatiebeding mag je de klanten, leveranciers en andere relaties van de ex-werkgever niet benaderen.

Concurrentiebeding versus relatiebeding

Veel voorkomende bedingen in arbeidsovereenkomsten zijn het concurrentiebeding en het relatiebeding. Het verschil tussen deze bedingen is voor werkgevers en werknemers niet altijd duidelijk. Daarom worden deze bedingen in de praktijk soms door elkaar gehaald. Dit  kan (na het einde van de arbeidsovereenkomst) voor onduidelijkheid en misverstanden zorgen. Wat is eigenlijk het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding?

Bescherming voor werkgever

Het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding is waartegen deze bedingen de (ex-) werkgever beschermen. De twee bedingen hebben verschillende doelen en kunnen elkaar aanvullen voor een betere contractuele bescherming van de werkgever.

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding verbiedt een werknemer om binnen een bepaalde tijd na of tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst bij een concurrerende werkgever te gaan werken. Dat verbod kan gelden voor een bepaalde geografische afstand of een gebied. Denk bijvoorbeeld aan 10 kilometer vanaf de vestiging van de werkgever of bepaalde delen van een land. Het kan ook verbieden dat de werknemer hetzelfde werk zelfstandig uit gaat voeren.

Het concurrentiebeding is bedoeld om de kennis die de werknemer bij de werkgever heeft opgedaan te beschermen. Dit beding beperkt de werknemer om zijn of haar opgedane kennis bij de ex-werkgever, toe te passen bij een nieuwe concurrerende werkgever. Uiteraard ligt het ook aan de formulering van het concurrentiebeding wat de bedoeling daarvan is.

Relatiebeding

Bij een relatiebeding gaat het om het beschermen van de klantenkring en (zakelijke) relaties van de ex-werkgever. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na het einde van het arbeidscontract klanten en relaties van de ex-werkgever te benaderen en daarmee contacten te onderhouden. In het relatiebeding kan voor de zekerheid worden opgenomen wie de klanten en relaties zijn. Of wanneer iemand een klant of relatie van de werkgever is. Ook hierbij is de formulering van het beding heel belangrijk. Veel voorkomende problemen ontstaan bij het informeren van de klanten over het vertrek bij de baas. Ook zijn er vaak onduidelijkheden over te plaatsen berichten op bijvoorbeeld LinkedIn.

Het verschil is dus dat een concurrentiebeding de werknemer verbiedt om bij concurrenten van de ex-werkgever te werken en een relatiebeding verbiedt om klanten en relaties van de ex-werkgever te benaderen.
Op de site tref je losse bepalingen aan die je kan toevoegen aan een bestaande arbeidsovereenkomst. Je kan dus beide bepalingen tegelijk opnemen in een arbeidsovereenkomst.

Lees meer over Arbeid

Join the discussion

Menu

0
Je winkelwagen