Toont alle 21 resultaten

Verzoekschrift Handlichting

8,95

Verzoekschrift aan de rechtbank om handlichting te geven aan een minderjarige. Dat wil zeggen dat een minderjarige een bedrijf kan starten. Daarvoor moet je handlichting aanvragen bij de rechtbank. Dat verzoek dien je samen met je ouders/voogden in. Na toestemming van de rechter kun je een bedrijf starten.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon Startende DGA

0,75

Een model van het verzoek aan De belastingdienst om akkoord te gaan met een lager loon. Je bent een startende ondernemer en je hebt niet voldoende middelen. Je kan dus niet het fiscaal gebruikelijk loon uitbetalen. Het verzoek wordt standaard goedgekeurd, tenzij je het heel slecht hebt opgesteld. Maar met deze gratis brief gaat het lukken.

WOB-verzoek (sinds mei 2022 WOO)

0,00

Voorbeeldbrief voor een WOB verzoek. Een verzoek tot het afgeven van documenten en andere informatie door een overheidsorgaan. De handige brief biedt een kader om jouw verzoek juist in te dienen.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon geen Financiële Ruimte

0,75

Gratis voorbeeldbrief aan de Belastingdienst met het verzoek verlaging gebruikelijk loon geen financiële ruimte. Er is niet voldoende winst voor het gebruikelijk loon. Je moet dit vooraf melden bij de belastingdienst om problemen zoals een naheffing te voorkomen.

Brief aan Webwinkel die niet Terugbetaalt bij Retourzending

0,00

Gratis voorbeeldbrief aan webwinkel die niet terugbetaalt bij retourzending. Je stuurt een product dat je online kocht retour. Je hebt recht op directe terugbetaling van jouw aankoopbedrag. Als de webwinkel niet betaalt, dan stuur je ze deze gratis brief.

Brief aan Ex-partner Herhaald Verzoek tot Betaling Achterstallige Alimentatie

0,00

Gratis voorbeeldbrief. Na een eerdere brief waarin verzocht werd de hele alimentatie te betalen heeft je ex weer niet betaald. In deze brief een laatste verzoek om te betalen. Deze brief is minder vriendelijk en kondigt ook juridische vervolgstappen aan.

Brief aan Bank Verwijderen BKR-Vermelding

1,95

Verzoek aan een bank of kredietinstelling om een BKR melding te wijzigen of ongedaan te maken. Je staat onjuist vermeld bij het BKR, daardoor krijg je geen krediet of het belemmert je op een andere manier. Je vraagt wijziging of doorhaling van de melding.

Brief Opeisen Onderhandse Lening

0,00

Een geldlening is opeisbaar geworden. De geldlener is niet uit zichzelf overgegaan tot betaling. Daarom vraag jij de geldlener om direct te te betalen. Inclusief gevolgen bij niet betalen. Deze brief kan je ook gebruiken als de oorspronkelijke lening niet op papier stond. Hiermee is dan in ieder geval duidelijk dat jij van mening bent dat de lening direct moet worden terugbetaald.

Brief Toestemming Reizen Buitenland

0,00

Minderjarig kinderen die niet met beide ouders reizen hebben toestemming nodig van de niet meereizende ouder. Die toestemming moet je aan kunnen tonen bij de grens. Daarvoor gebruik je deze brief zodat duidelijk is dat je met de kinderen op reis mag. De brief is gratis en wordt heel veel gebruikt.

Brief Verzoek Terugbetaling Algemeen Onverschuldigde Betaling

0,00

Je hebt iets betaald, maar dat was zeker niet de bedoeling. Met deze brief kun je dat geld terugvragen. Er staan keuzes voor veelvoorkomende gevallen in. Gebruik deze gratis brief om je verzoek goed te onderbouwen.

Verzoek Verwijderen Persoonsgegevens

0,00

Met een Verzoek Verwijderen Persoonsgegevens stuur je een brief aan een organisatie die jouw klantgegevens heeft opgeslagen. Je vraagt om die gegevens te wissen. Dit doe je op grond van de AVG. Alleen met een wettelijke reden mogen jouw gegevens worden bewaard. Download onze gratis voorbeeldbrief.

Brief Verzoek Terugbetaling Incasso door Stichting Derdengelden

0,00

Voorbeeldbrief om geld terug te vragen dat ten onrechte is afgeschreven door een stichting derdengelden. Je hebt op jouw afschrift een onduidelijke betaling gezien en hebt geen idee waar het voor is. Met deze gratis voorbeeldbrief vraag je om het terugbetalen van je geld.

Brief aan Verzoeker Inzage AVG Gegevens

0,00

Je ontvangt een verzoek tot inzage in de opgeslagen gegevens van een persoon. Dit is een gratis brief aan de verzoeker die inzage wil welke gegevens jij hebt opgeslagen over die persoon. Hiermee stel je de procedure vast en de termijn die gaat lopen

Brief Verzoek Terugbetaling van Betaling op Verkeerde Rekening

0,00

Je hebt per ongeluk betaald op de verkeerde bankrekening. Je wilt je geld snel terug. Je hebt het geld niet vanzelf ontvangen. Je schrijft deze brief om het geld terug te vragen. Hiermee geef je duidelijk aan hoe en waar je het geld uiterlijk op welke datum wilt ontvangen.

Verzoekschrift tot Teruggave In beslag Genomen Rijbewijs

0,00

Jouw rijbewijs is in beslag genomen. De Officier van Justitie moet binnen tien dagen aangeven dat het rijbewijs in beslag genomen blijft. Doet hij dat niet, dan heb je recht op directe teruggave van jouw rijbewijs. Je wilt het terug en vraagt dat met deze gratis voorbeeldbrief.

Brief Verzoek Verhoging Beslagvrije Voet

0,00

De beslagvrije voet is het bedrag dat jij mag houden als er beslag is gelegd. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je het niet eens bent met de uitgerekende beslagvrije voet. Een gratis brief aan schuldeiser of incassobureau om beslagvrije voet te verhogen bij loonbeslag of beslag op uitkering.

Verzoek Inzage Persoonsgegevens

0,00

Gratis voorbeeldbrief aan een organisatie die mogelijk jouw persoonsgegevens opslaat. Je wilt graag inzage in jouw gegevens, weten waarom ze zijn opgeslagen en wat ze met die informatie doen. Deze brief gaat vooraf aan de mogelijke vervolgstap waarin je vraagt of ze de gegevens willen verwijderen.

Verzoekschrift Hondenbelasting niet hele jaar een Hond

0,00

Gratis model verzoekschrift indien je wel een hond in bezit had. Maar je had niet het hele jaar een hond. Omdat je vooraf hebt betaald heb je teveel betaald. Je hebt recht op geld terug van de gemeente.

Brief Luchtvaartmaatschappij Vertraagde Vlucht

0,00

Als je vlucht vertraagd is heb je recht op een vergoeding voor kosten en schadevergoeding voor het wachten. Dat geld heb je altijd recht op, dus gebruik deze gratis brief om het te claimen. Het is niet ingewikkeld en zo gedaan.

Brief Luchtvaartmaatschappij Geannuleerde Vlucht

0,00

Indien een luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert heb je recht op een vergoeding. Die vergoeding vraag je met deze gratis modelbrief.

Brief Luchtvaartmaatschappij Overboekte Vlucht

0,00

Soms kan je niet mee met de vlucht die je hebt geboekt, omdat er meer passagiers zijn geboekt dan er stoelen zijn in het vliegtuig. Dat is natuurlijk onfatsoenlijk, dus heb je recht op een vergoeding. Die staat nog los van het feit dat je ook recht hebt om alsnog naar de plaats van bestemming te komen. Gebruik deze gratis brief om je vergoeding te claimen.