Wat heb ik aan een arbitrage-uitspraak?

Wat heb ik aan een arbitrage-uitspraak?

Home » Wat heb ik aan een arbitrage-uitspraak?
8.0
Wat heb je aan arbitrage?

Arbitrage is een bijzonder soort rechtspraak. Het gaat vaak sneller, en is goedkoper. Je kan de arbitrage-uitspraak eenvoudig omzetten in een vonnis van de rechter.

Het nut van een arbitrage uitspraak

hamer notulen

Wat is de waarde van een arbitrage-uitspraak? Arbitrage is een alternatief voor rechtspraak. De mensen die de arbitrage uitspreken, noem je arbiter. Deze vorm van recht spreken is eigenlijk een soort geprivatiseerde rechtspraak. Het kan vaak sneller en goedkoper zijn dan gewone rechtspraak.

Arbitrage of gewone rechter

In aannemingsovereenkomsten zie je vaak dat is bepaald in een arbitrageclausule dat geschillen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Je kan met elkaar overeenkomen dat je geschillen voorlegt aan een arbiter. Als dan een van de partijen alsnog naar de gewone rechter (rechtbank) stapt, dan moet die rechter zich onbevoegd verklaren. Hij of zij zal de zaak dan niet behandelen.

Afdwingen nakoming arbitraal vonnis

Een arbitraal vonnis kan je, net als een uitspraak van de rechtbank, tenuitvoerleggen. Dat betekent dat  je kunt afdwingen dat een partij bijvoorbeeld een regeling nakomt die de arbiter in zijn of haar uitspraak heeft vastgesteld. Let wel op: tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis is pas mogelijk nadat de rechtbank op verzoek van een partij verlof heeft verleend. Je kan dus niet zomaar naar de deurwaarder stappen om nakoming van een arbitraal vonnis af te dwingen. Dat kan met een vonnis van een rechtbank wel. Als de wederpartij het arbitraal vonnis vrijwillig nakomt is er geen probleem.

Toetsing arbitraal vonnis

Als de arbiter jou gelijk heeft gegeven betekent dat niet ook altijd dat je verlof kunt krijgen om uitvoering van het arbitraal vonnis af te dwingen van jouw wederpartij. Soms kan een rechter namelijk bepalen dat een arbitraal vonnis ‘gebrekkig’ is, omdat die bijvoorbeeld in strijd is met de wet. De rechter kijkt daarbij alleen naar zeer fundamentele punten en zal het geschil dus niet inhoudelijk opnieuw gaan behandelen.
Je mag er van uitgaan dat je voor een uitspraak van bekende scheidsgerechten altijd verlof kunt krijgen.

Lees meer

Menu

0
Je winkelwagen