Wat is een agentuurovereenkomst?

Wat is een agentuurovereenkomst?

Home » Wat is een agentuurovereenkomst?
8.0
Wat is agentuur? Wanneer gebruik je agentuur?

Agentuur is de overeenkomst tussen een bedrijf en een zelfstandige verkoper, een handelsagent. De verkoper is niet in dienst, de producten blijven van de producent. De agent bemiddelt bij de totstandkoming van het contract.

Agentuurovereenkomst

Wat is een agentuurovereenkomst en wanneer moet ik die sluiten?
Voor een ondernemer die producten maakt kan het nuttig zijn om een agentuurovereenkomst of handelsagentovereenkomst te sluiten met een handelsagent. Maar wat houdt deze overeenkomst precies in en wanneer is het verstandig om die te sluiten?

brief

Inhoud van agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst tussen een ondernemer, producent (principaal) van producten en een handelsagent of agent. Hiermee spreken principaal en handelsagent af dat de handelsagent voor een vergoeding zelfstandig gaat bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten tussen de principaal en de klant. De agent is dus feitelijk verkoper voor de ondernemer. Maar de verkoper is juist niet in dienst bij de leverancier, dat is niet de bedoeling. Partijen kunnen in onderling overleg bepalen hoe lang de agentuurovereenkomst loopt, bijvoorbeeld voor bepaalde of onbepaalde tijd.

De vergoeding waar de agent voor het sluiten van overeenkomsten recht op heeft heet de provisie. Het voordeel van werken met een agent, is dat de ondernemer niet zelf actief naar klanten op zoek hoeft te gaan. Dit bespaart de ondernemer uiteraard tijd en kosten.

Daarnaast is de agentuurovereenkomst geen arbeidsovereenkomst, zodat je eenvoudiger en sneller kunt opzeggen. Gebruik voor het rechtsgeldig opzeggen: de model brief opzeggen agentuurovereenkomst of handelsovereenkomst.

Positie van handelsagent

De handelsagent sluit (meestal) op naam en voor risico van de verkoper de overeenkomsten met afnemers. Dat betekent dat de handelsagent geen contractpartij is bij de overeenkomsten die hij laat sluiten. Daarnaast is de handelsagent, anders dan een werknemer bij een arbeidsovereenkomst, niet ondergeschikt aan de verkoper. De handelsagent is meestal een ZZP’er, een zelfstandige freelance verkoper. Wel moet de agent aanwijzingen van de principaal opvolgen en de principaal informeren over zijn werkzaamheden. Daartegenover moet de ondernemer de agent van voldoende informatie voorzien om te kunnen bemiddelen. Uiteraard moet de verkoper ook een opgave geven van de hoogte van de provisie.

Bij een agentuurovereenkomst komt dus vrij veel kijken. Gebruik voor het sluiten van een goed contract onze model agentuurovereenkomst, zodat je er zeker van bent dat alle belangrijkste afspraken schriftelijk vastliggen.

Verschillen met distributieovereenkomst

De agentuurovereenkomst lijkt op een distributieovereenkomst. Beide overeenkomsten scheppen namelijk een duurzame relatie waarbij een partij producten van een ander probeert te verkopen. Er zijn belangrijke verschillen tussen de beide overeenkomst.

Het belangrijkste verschil is dat de handelsagent overeenkomsten tot stand brengt tussen de leverancier en zijn klanten. Een distributeur vertegenwoordigt niet de leverancier en overeenkomsten komen dan niet tot stand tussen de leveranciers en (uiteindelijke) afnemers. De distributeur handelt dus als zelfstandige ondernemer en als contractpartij bij afnemers.

Ook gelden voor agentuurovereenkomsten specifieke wettelijke regels waarvan soms niet kan worden afgeweken. De agent heeft recht op een klantenvergoeding (goodwill) bij beëindiging van de agentuurovereenkomst. Daarnaast geldt bij de agentuurovereenkomst een korte opzegtermijn van 1 maand, terwijl voor distributieovereenkomsten geen wettelijk opzegtermijn geldt.

Agentuurovereenkomst of distributieovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is een alternatief voor een distributieovereenkomst. Heb je een distributieovereenkomst nodig? Gebruik dan onze model distributieovereenkomst voor producten, die is voorzien van de belangrijkste bepalingen omtrent distributie van producten.

Lees meer

0
Je winkelwagen