Wat is een concurrentiebeding?

Wat is een concurrentiebeding?

Home » Wat is een concurrentiebeding?
7.9
Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst. Hierin staat dat het de werknemer verboden is om bij een concurrent van de werkgever te gaan werken. Of dat het de ex-werknemer verboden is om een eigen bedrijf te beginnen, in dezelfde sector.

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst

Wat is een concurrentiebeding?
Een veel voorkomende afspraak in een arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding. Daarmee probeer je als werkgever de kennis en ervaring van jouw werknemer te beschermen tegen concurrenten. Wat houdt een dergelijk beding precies in? Omdat een concurrentiebeding de vrijheid van de werknemer behoorlijk beperkt moet je het schriftelijk overeenkomen.

Inhoud concurrentiebeding

Zekerheid

Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst. Hierin staat dat het de werknemer verboden is om bij een concurrent van de werkgever te gaan werken. Of dat het de ex-werknemer verboden is om een eigen bedrijf te beginnen, in dezelfde sector.

Het is dus eigenlijk een verbod dat de werkgever oplegt aan zijn of haar werknemer. Met dat verbod beperkt de werkgever de werknemer om tijdens of na het dienstverbod de bij de werkgever opgedane kennis en ervaring in te zetten bij concurrenten of voor zichzelf. Men noemt het ook wel een non-concurrentiebeding. In de praktijk wordt daar meestal hetzelfde mee bedoeld.

Een concurrentiebeding is iets anders dan een relatiebeding, bij die laatste mag de werknemer de klanten van de werkgever niet benaderen.

Soorten concurrentiebedingen

De precieze inhoud en bedoeling van het concurrentiebeding is ook afhankelijk van de formulering ervan in de arbeidsovereenkomst. Er zijn veel variaties mogelijk:

  • Beperking in de tijd: De werknemer mag bijvoorbeeld niet binnen één of twee jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst bij een concurrent werken of een eigen bedrijf starten.
  • Beperking voor een bepaalde geografische afstand of voor een gebied: De werknemer mag bijvoorbeeld niet binnen een regio of land soortgelijke werkzaamheden verrichten voor een concurrent van de ex-werkgever. Bijvoorbeeld een straal of afstand van 10 of 25 km rond de ex-werkgever.
  • Ook kan het voorkomen dat specifieke bedrijven als concurrenten zijn genoemd waarbij de ex-werknemer niet mag gaan werken.

Sanctie of boete

Een concurrentiebeding kan ook bepalen wat de gevolgen zijn van het schenden van de afspraken. Maar je kunt er, bijvoorbeeld voor de overzichtelijkheid, ook voor kiezen om de sanctie of boete in een aparte bepaling van de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dan spreek je over een boetebeding.

Model concurrentiebeding

Op de site tref je een model concurrentiebeding aan die je kan toevoegen aan een bestaande arbeidsovereenkomst.

Lees meer over Arbeid

Join the discussion
0
Je winkelwagen