Resultaat 1–24 van de 54 resultaten wordt getoond

Formulier Toestemming Medewerkers Gebruik Beeldmateriaal

6,95

Modelformulier om medewerkers toestemming te laten geven voor gebruik van beeld en geluid. Verplicht door de AVG. Je kan geen foto’s of filmpjes van medewerkers gebruiken voor een bedrijfspresentatie. Daarvoor het je nadrukkelijke toestemming nodig. Die geven medewerkers met dit eenvoudige formulier.

Getuigschrift Werkgever

6,95

Uitgewerkt voorbeeld om een getuigschrift voor een vertrekkende werknemer op te stellen. Geeft een kader voor de feitelijke gegevens en bevat een opsomming van kernwoorden die je kunt gebruiken om de werknemer te beoordelen. Dit model zorgt ervoor dat je als werkgever aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Aanbiedingsbrief Rechtbank Ontbinding Arbeidsovereenkomst

12,95

Een modelbrief voor het aanbieden van stukken aan de rechtbank. Deze richt je aan de sector kanton voor een pro forma zitting. Verzoek om zonder tegenspraak de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Brief aan Werknemer Toestemming Verrichten Nevenwerkzaamheden

1,95

Een brief om toestemming te verlenen voor nevenwerkzaamheden. De werknemer heeft die toestemming gevraagd, of een melding gedaan. Met deze brief regel je die toestemming. Belangrijk voordeel is dat je nog even de regels vastlegt die aan je toestemming zijn verbonden. Stel je positie als werkgever veilig.

Brief aan Werknemer bij Overgang Onderneming

2,49

Brief aan werknemer om te melden dat de arbeidsovereenkomst is overgegaan naar een nieuwe werkgever. Door bedrijfsovername, of overgang van een deel van het bedrijf is er een nieuwe situatie. Met de brief geef je duidelijkheid aan de werknemer.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon

0,00

Voorbeeldbrief aan de belastingdienst om niet het fiscale gebruikelijk loon te betalen aan de DGA. Deze variant van de brief is voor de situatie dat in jouw branche of sector het gebruikelijk loon veel lager ligt. Gebruik deze gratis brief.

Brief aan Werkgever Verzoek Minder te Werken

0,00

Modelbrief waarmee jij als werknemer vraagt om minder te mogen werken. Je hebt het recht om dit verzoek te doen. Je moet ruim van tevoren aangeven dat je minder wilt werken. Het uitgangspunt is dat in dienst blijft in je huidige functie.

Brief aan Werknemer Aansprakelijk Stellen Werknemer voor Schade

1,95

Modelbrief van werkgever aan werknemer. Er is schade ontstaan door opzet of grove schuld onder werktijd. Jij stelt als werkgever, jouw werknemer aansprakelijk. De brief kan nuttig zijn voor een werknemer om zijn verzekering aan te spreken.

Brief aan Werknemer Opzeggen Arbeidsovereenkomst voor Proeftijd

1,95

Brief aan werknemer opzeggen arbeidsovereenkomst nog voor de aanvang van de proeftijd. De werknemer is nog niet begonnen, maar er is een reden waarom je niet verder wilt. Gebruik deze modelbrief om op te zeggen.

Brief aan Werkgever na Overlijden Werknemer

0,00

Nabestaanden sturen een brief aan de werkgever van de overledene. Deze brief bevat verzoek tot betaling laatste loon, vakantiegeld, vakantiedagen en de overlijdensuitkering. Kan financieel belangrijk zijn in deze fase.

Brief aan Werkgever Verzoek Sabbatical

0,00

Verzoek om een sabbatical op te mogen nemen. Het onbetaalde verlof gedurende een lange periode met recht op terugkeer. Met deze gratis brief kan je dat makkelijk en juridisch correct aanvragen bij je werkgever.

Brief Klacht Behandeling Ziekenhuis of Zorginstelling

0,00

Gratis modelbrief met een klacht over de behandeling in een ziekenhuis (of andere instelling) door een dokter of andere medewerker. Je moet met alle klachten altijd eerst naar de instelling waar je behandeld bent. Gebruik deze brief als gratis model.

Brief Verzoek Uitbetaling Vakantiegeld en Vakantiedagen

0,00

Gratis modelbrief aan jouw de werkgever. Het is het einde dienstverband. Dan heb je naast je laatste loon, ook recht op uitbetaling van je openstaande vakantiegeld en vakantiedagen. Het maakt niet uit wat de reden van het einde van je contract was. Als je dat niet betaald krijgt, dan eis je het met deze brief op.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Vakantiedagen

0,00

Vakantiedagen aanvragen kun je met een brief. Dat is handig omdat het formeel gezien schriftelijk zou moeten. Met deze brief vraag je vriendelijk en formeel om vakantie op te nemen.

Brief aan Werknemer Ontslag Binnen Proeftijd

1,95

Modelbrief ontslag nog binnen proeftijd. De schriftelijke bevestiging dat de werknemer is ontslagen in zijn proeftijd. Leg het vooral vast, zodat duidelijk is wat laatste werkdag was en waar de werknemer wel en zeker geen recht op heeft.

Brief aan Werknemer bij Non-Actiefstelling

1,95

Je moet een non-actiefstelling als werkgever altijd schriftelijk bevestigen. Dat doe je met deze voorbeeldbrief . Je stuurt die aan de werknemer met de reden en de aanvullende eisen. Zo regel je de zaken juridisch goed en duidelijk.

Brief aan Werkgever Verzoek Zwangerschapsverlof

0,00

Je bent zwanger en wil gebruik maken van zwangerschapsverlof. Zwangerschapsverlof is een wettelijk recht. De brief geeft aan wanneer je het verlof in jouw zwangerschap wilt opnemen.

Brief aan Werkgever Bezwaar tegen Verslag Functioneringsgesprek

0,00

Een modelbrief die jij als werknemer kan gebruiken. Je bent het niet eens met het verslag van het functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek. Je gebruikt deze brief om formeel bezwaar te maken tegen de weergave op deze manier van het gesprek.

Brief aan Werknemer Ontslag Wegens Pensioenleeftijd

1,95

Model van een ontslagbrief van werkgever aan de werknemer die zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Met de brief geeft de werkgever aan dat de werknemer is ontslagen bij zijn pensioen. De brief is nodig, omdat de pensioenleeftijd voor iedereen verschillend is.

Brief Bevestiging Berisping Werknemer

1,95

Een berisping van een werknemer is een waarschuwing dat bepaald gedrag niet wordt getolereerd. Je doet dat als werkgever schriftelijk voor opname in personeelsdossier. Berisping is een lichte straf, maar door de opname in het personeelsdossier kan het later toch belangrijk zijn.

Brief aan Werkgever Vermoeden Arbeidsomvang

0,00

Je kan je arbeidscontract wijzigen naar het aantal uren dat je daadwerkelijk hebt gewerkt in de afgelopen drie maanden. Dus ook al staat er in je contract dat je 0 uren recht hebt. Dit is vooral van belang als je ziek of ontslagen bent. Dan is het achteraf dus mogelijk je contract te wijzigen. Gebruik deze gratis brief om dat te vragen.

Brief aan Werkgever Verzoek meer te Werken

0,00

Je wilt meer gaan werken. Op grond van de Wet Aanpassing arbeidsduur heb je daar het recht toe. De werkgever kan dit verzoek alleen weigeren als er goede gronden voor zijn. Gebruik deze voorbeeldbrief aan jouw werkgever om het verzoek goed in te dienen..

Brief aan Werknemer Aanvaarding Aangeboden Ontslag

1,95

Als een werknemer mondeling of schriftelijk zijn ontslag aanbiedt dan moet je als werkgever dat nog aanvaarden. Doe dat vooral schriftelijk met deze voorbeeldbrief. Dan is duidelijk wanneer het ontslag ingaat en hoe het tot stand kwam.

Brief aan Werknemer bij Schorsing

1,95

Voorbeeldbrief aan werknemer bij schorsing. Met de brief kan je de werknemer direct schorsen. Schorsing is een disciplinaire straf meestal te voorbereiding op ontslag. Tijdens de schorsing betaal je wel loon, maar meestal geen extra’s zoals telefoon en lease-auto.