Resultaat 1–24 van de 30 resultaten wordt getoond

Brief aan Werkgever Verzoek Minder te Werken

0,00

Modelbrief waarmee jij als werknemer vraagt om minder te mogen werken. Je hebt het recht om dit verzoek te doen. Je moet ruim van tevoren aangeven dat je minder wilt werken. Het uitgangspunt is dat in dienst blijft in je huidige functie.

Brief aan Werkgever na Overlijden Werknemer

0,00

Nabestaanden sturen een brief aan de werkgever van de overledene. Deze brief bevat verzoek tot betaling laatste loon, vakantiegeld, vakantiedagen en de overlijdensuitkering. Kan financieel belangrijk zijn in deze fase.

Brief aan Werkgever Verzoek Sabbatical

0,00

Verzoek om een sabbatical op te mogen nemen. Het onbetaalde verlof gedurende een lange periode met recht op terugkeer. Met deze gratis brief kan je dat makkelijk en juridisch correct aanvragen bij je werkgever.

Brief Klacht Behandeling Ziekenhuis of Zorginstelling

0,00

Gratis modelbrief met een klacht over de behandeling in een ziekenhuis (of andere instelling) door een dokter of andere medewerker. Je moet met alle klachten altijd eerst naar de instelling waar je behandeld bent. Gebruik deze brief als gratis model.

Brief Verzoek Uitbetaling Vakantiegeld en Vakantiedagen

0,00

Gratis modelbrief aan jouw de werkgever. Het is het einde dienstverband. Dan heb je naast je laatste loon, ook recht op uitbetaling van je openstaande vakantiegeld en vakantiedagen. Het maakt niet uit wat de reden van het einde van je contract was. Als je dat niet betaald krijgt, dan eis je het met deze brief op.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Vakantiedagen

0,00

Vakantiedagen aanvragen kun je met een brief. Dat is handig omdat het formeel gezien schriftelijk zou moeten. Met deze brief vraag je vriendelijk en formeel om vakantie op te nemen.

Brief aan Werkgever Verzoek Zwangerschapsverlof

0,00

Je bent zwanger en wil gebruik maken van zwangerschapsverlof. Zwangerschapsverlof is een wettelijk recht. De brief geeft aan wanneer je het verlof in jouw zwangerschap wilt opnemen.

Brief aan Werkgever Bezwaar tegen Verslag Functioneringsgesprek

0,00

Een modelbrief die jij als werknemer kan gebruiken. Je bent het niet eens met het verslag van het functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek. Je gebruikt deze brief om formeel bezwaar te maken tegen de weergave op deze manier van het gesprek.

Brief aan Werkgever Vermoeden Arbeidsomvang

0,00

Je kan je arbeidscontract wijzigen naar het aantal uren dat je daadwerkelijk hebt gewerkt in de afgelopen drie maanden. Dus ook al staat er in je contract dat je 0 uren recht hebt. Dit is vooral van belang als je ziek of ontslagen bent. Dan is het achteraf dus mogelijk je contract te wijzigen. Gebruik deze gratis brief om dat te vragen.

Brief aan Werkgever Verzoek meer te Werken

0,00

Je wilt meer gaan werken. Op grond van de Wet Aanpassing arbeidsduur heb je daar het recht toe. De werkgever kan dit verzoek alleen weigeren als er goede gronden voor zijn. Gebruik deze voorbeeldbrief aan jouw werkgever om het verzoek goed in te dienen..

Brief aan Werkgever Verzoek Kortdurend Zorgverlof

0,00

Modelbrief met verzoek voor kortdurend zorgverlof om voor zieke kinderen, ouders of partner te zorgen. Je hebt recht op dit verlof, je werkgever kan het alleen in bijzonder gevallen weigeren. Je moet het wel aanvragen, dat doe je met deze voorbeeldbrief.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Ouderschapsverlof

0,00

Brief om jouw wettelijk recht op ouderschapsverlof in te laten gaan. Dit verlof moet je in onderling overleg met jouw werkgever vorm geven. Deze gratis brief is een eerste voorstel aan de werkgever.

Brief aan Werkgever Verzoek Langdurig Zorgverlof

0,00

Modelbrief met verzoek om (onbetaald) zorgverlof op te mogen nemen. Langdurig zorgverlof is een wettelijk recht. Je kan voor een naaste zorgen die levensbedreigend ziek is. Je moet het schriftelijk aanvragen.

Brief aan Werkgever Protest Tegen Schorsing

0,00

Je bent geschorst door je werkgever. Daar ben je het niet mee eens. Modelbrief van werknemer aan werkgever. Jij protesteert duidelijk en geeft aan direct weer aan het werk te willen. Doe het snel, want schorsing is staat slecht in je personeelsdossier.

Brief aan Werkgever Niet Betaald Vakantiegeld

0,00

Vakantiegeld moet uiterlijk in juni zijn betaald. Heb je dat niet ontvangen? Gebruik dan deze brief aan je werkgever om je vakantiegeld alsnog op te eisen.

Brief aan Werkgever Protest Tegen Non-actief Stelling

0,00

Je wilt protesteren omdat jouw werkgever je op non actief heeft gesteld. Dat kan je het beste schriftelijk doen met deze gratis brief.

Verzoek Inzage Eigen Medisch Dossier

0,00

Je hebt recht op inzage in je medische dossier. Met deze modelbrief verzoek je die inzage bij een ziekenhuis. Inzage is geen recht op een kopie.

Brief aan Werkgever Aansprakelijkheid Schade tijdens Werktijd

0,00

Modelbrief van een werknemer aan werkgever. De werknemer heeft schade gehad tijdens werktijd (of werk gerelateerd uitje). De werkgever is aansprakelijk voor schade tijdens werktijd. Met deze brief stel je de werkgever formeel aansprakelijk.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Pleegouderverlof

0,00

Bij het opnemen van een pleegkind heb je recht op pleegouderverlof Je moet het aanvragen bij je werkgever. Dit is een voorstel hoe jij het verlof vorm wilt geven. Gebruik deze gratis modelbrief.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Adoptieverlof

0,00

Bij adoptie heb je recht op adoptieverlof, het is vergelijkbaar met ouderschapsverlof. Je moet het aanvragen bij je werkgever. Met de brief geef je aan hoe je het verlof vorm wilt geven. Gebruik deze gratis modelbrief

Brief Protest Ontslag Zonder Vergunning

0,00

Een protestbrief van de werknemer indien die is ontslagen zonder vergunning van het UWV. De brief bevat ook het aanbod om direct het werk weer te hervatten. Te gebruiken als er geen goede juridische grond is gegeven voor het ontslag. Gratis brief.

Brief aan Werkgever bij te late Betaling Loon

0,00

Voorbeeldbrief bij te late betaling van je loon. Je vraagt rente over de dagen die de betaling te laat was. Je kan de brief ook gebruiken als er maar een gedeelte van je salaris is betaald.

Brief aan Werkgever Onjuist Opzeggen Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

0,00

Brief omdat de werkgever je alsnog na een tijdelijke arbeidsovereenkomst wil ontslaan en je het daar niet mee eens bent. Jij werkte als werknemer door na tijdelijke arbeidsovereenkomst. Nu heb je dus een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst. Die kan niet zo maar opgezegd worden. Gebruik deze brief om dat duidelijk te maken aan de werkgever.

Brief aan Werkgever Protest niet Accepteren Ziekmelding

0,00

Je hebt je ziek gemeld, maar jouw werkgever accepteert de ziekmelding niet. Dat kan niet, de werkgever kan dat niet beoordelen. Die moet de bedrijfsarts inschakelen bij een ziekmelding. Alleen die kan bepalen of jij ziek bent of dat je weer aan het werk moet. Gebruik deze brief om bij je werkgever te protesteren.