Resultaat 25–48 van de 116 resultaten wordt getoond

Studieovereenkomst Werknemer

17,95

Een studieovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever betaalt een deel van de studiekosten. In ruil daarvoor legt de werknemer zich vast op het gedurende enige tijd in dienst blijven, of de kosten deels terug te betalen. Het contract is er voor opleidingen die niet direct bij de functie passen.

Aanvulling Arbeidsovereenkomst met Concurrentiebeding en Relatiebeding

12,95

Dit zijn twee aanvullingen die je kan opnemen in een arbeidsovereenkomst. Het zijn een concurrentiebeding en een relatiebeding die niet in ieder arbeidscontract voorkomen. Je kan ze eenvoudig bewerken en toevoegen.

Leningsovereenkomst Werknemer (Personeelslening)

14,95

Overeenkomst van geldlening van de werkgever aan de werknemer (personeelslening). Werkgevers kunnen geld uitlenen aan personeel. Zij kunnen dan de aflossingen verrekenen met de loonbetalingen. De werkgever kan ook met minder zekerheden genoegen nemen dan een commerciële bank. Wat ook de reden is, juist in deze situatie is een goed contract een eerste eis. Daarmee regel je ook de verhouding lening en arbeidsovereenkomst.

Stageovereenkomst

12,95

Stagecontract. Een modelovereenkomst tussen de stagiair en de organisatie waar deze stage gaat lopen. Heel belangrijk om een goed contract te sluiten. Als de stage niet goed geregeld is, dan bestaat het risico dat er een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Dat is zeker niet de bedoeling.

Gebruiksovereenkomst Laptop, Tablet of andere Computer

12,95

Contract tussen werkgever en werknemer. Werkgever stelt een computer, tablet of laptop ter beschikking aan werknemer. Duidelijk is wie eigenaar is, wat de wederzijdse verplichtingen zijn. De werkgever blijft namelijk eigenaar, maar wil wel zekerheden dat de werknemer zorgvuldig met de ter beschikking gestelde spullen omgaat. Een contract voorkomt mogelijk latere conflicten.

Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

17,95

Een uitgebreide arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Met dit model loop je langs alle mogelijke onderwerpen die je wilt regelen met een werknemer. Het is een zeer uitgebreid model, dus je kan er bepalingen uit weglaten. Uiteindelijk heb je een zeer goed en gedegen arbeidscontract.

Nulurencontract

17,95

Een arbeidscontract waarin de werkgever en werknemer de verhouding vastleggen. Bij een 0-urencontract is het zo dat er geen minimaal aantal uren per week is dat er gewerkt gaat worden.

Kilometervergoeding Aanvulling op Arbeidsovereenkomst

6,95

Een overeenkomst voor een kilometervergoeding tussen werkgever en werknemer. Een aanvulling op een bestaande arbeidsovereenkomst. Biedt een goede regeling, omschrijving van de vergoeding en de wijze van declareren.

Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak

24,95

Gebruikersovereenkomst auto van de zaak tussen werkgever en werknemer. Dit contract tekent de werknemer op het moment dat hij daadwerkelijk een auto ontvangt. Regelt alle zaken over schade, gebruik en teruggave. Je ontvangt zowel een model aanvraagformulier als de overeenkomst.

Declaratieregeling Stichting of Vereniging

12,95

Bestuursleden of vrijwilligers kunnen meestal de door hen gemaakte kosten declareren. Dan is het verstandig als je een regeling maakt hoe je wilt dat die declaraties worden gedaan. Ook kan je regelen welke declaratie zijn toegestaan en welke kosten vooraf goedgekeurd moeten zijn. Een declaratieregeling mag niet ontbreken in een goed georganiseerde organisatie met vrijwilligers.

Vrijwilligersovereenkomst

17,95

Overeenkomst tussen stichting of vereniging en een vrijwilliger. Regelt de rechten en plichten die bij professioneel vrijwilligerswerk spelen. Zo maak je vrijwilligerswerk ook minder vrijblijvend. Beide zetten hun verwachtingen en verplichtingen duidelijk op papier.

Gebruiksovereenkomst Mobiele Telefoon

12,95

De werkgever geeft aan zijn werknemer een mobiele telefoon in gebruik. De telefoon blijft eigendom van de werkgever. De werknemer heeft het toestel dus in bruikleen. De werknemer krijgt een aantal randvoorwaarden gesteld aan het gebruik van de telefoon. Dat moet goed geregeld, met dit contract.

Vaststellingsovereenkomst Ontslag op Neutrale Gronden

24,95

Een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit is een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Deze stel je op als je samen het eens bent over het ontslag.

Leerarbeidsovereenkomst

17,95

Een leerarbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat is een combinatie van twee contracten. De leerovereenkomst waarin je afspraken maakt over het leren. De arbeidsovereenkomst die gekoppeld is aan die leerovereenkomst. vervalt de ene, dan ook de andere. Regel dit goed, want anders zit je straks aan een personeelslid vast waar je niet aan vast wilt zitten.

Arbeidsovereenkomst voor Wisselende Werktijden

17,95

Model arbeidsovereenkomst te gebruiken bij werk met mogelijk gebroken dienst en afwijkende werktijden. Juist in deze gevallen moet je duidelijke afspraken maken die goed vastleggen. Dat kan met dit modelcontract.

Vaststellingsovereenkomst met Wederzijds Goedvinden

24,95

Voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden om een arbeidsovereenkomst te staken. Je kan een bestaande overeenkomst alleen samen beëindigen. Je spreekt de voorwaarden af en legt die vast in dit contract.

Reglement Auto van de Zaak

17,95

Uitgewerkt voorbeeld van een Reglement Auto van de Zaak die de werkgever opstelt met daarin alle voorwaarden en spelregels. Met deze regeling als basis sluit je een aparte gebruikersovereenkomst auto van de zaak met de afzonderlijke medewerkers. Download dit Word-bestand en vul zelf je organisatiegegevens in.

Sociale Media Code

24,95

Een sociale media code. Van groot belang om te hebben in een organisatie. Zonder een dergelijke regeling kan je bij een conflict je nergens op beroepen. Onduidelijkheid is in het voordeel van een werknemer. Leg dus vast op hoofdlijnen wat er wel en niet mag, wie zich namens het bedrijf naar buiten mag presenteren. Zelfs als je dit model niet letterlijk volgt geeft het je wel richtlijnen voor een eigen uitwerking.

Verzuimreglement

24,95

Een model van een verzuimreglement. Dit reglement bepaalt de voorwaarden die een werknemer in acht dient te nemen bij ziekte of verzuim. Zeer uitgebreid en compleet document.

Min-Max Contract

17,95

Dit is een arbeidsovereenkomst waarbij partijen zo flexibel mogelijk willen zijn over de hoeveelheid arbeidsuren. Met dit contract wordt een minimum en een maximum aantal uren per week afgesproken. Vandaar de naam Min-Max Contract.

Oproepcontract

17,95

Een oproepcontract is flexibel. De werknemer en werkgever sluiten een contract op hoofdlijnen. Als de werknemer wordt opgeroepen gaat de overeenkomst in. Er wordt een loon per gewerkt uur afgesproken.

Protocol Datalekken

12,95

Wat te doen bij een datalek. Hoe moet jouw organisatie handelen als er per ongeluk persoonsgegevens openbaar zijn. Dat leg je vast in een interne regeling. Het protocol datalekken helpt je daarbij.

Internetprotocol

24,95

Model internetprotocol om in een organisatie regels af te spreken over het internetgebruik. Hiermee regel je als werkgever de bevoegdheid om gegevens bij te houden, op te slaan en te gebruiken. Ook van belang in het kader van de AVG. Ook kan je regels stellen voor het gebruik en bezoek van websites en dataverkeer. Je hoeft geen gebruik te maken van je bevoegdheden, maar je kan het beter wel goed voorbereiden.

Klachtenregeling Seksuele Intimidatie

24,95

Een modelregeling ter bestrijding van seksuele intimidatie op de werkvloer. De regeling is zowel te gebruiken voor een commercieel bedrijf als voor een instelling. Het is een klachtenregeling die de uitgangspunten beschrijft en oplossingen biedt. Het is een model, dat je zeker aan kan passen aan de specifieke wensen van jouw organisatie. Het model helpt je snel op weg en biedt goede juridische teksten voor een uiteindelijke regeling.