Toont alle 18 resultaten

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

24,95

Algemene voorwaarden voor dienstverlening. Je kan ze gebruiken voor iedere vorm van zakelijke diensten. Het maakt hierbij niet uit of je werkt als ZZP-er of vanuit een BV. Met deze set kan je direct aan de slag.

Algemene Voorwaarden van Verpanding

24,95

Iedere pandakte in ons systeem verwijst naar deze Algemene Voorwaarden van verpanding. In deze voorwaarden staan een reeks algemene bepalingen die je nodig hebt om de losse pandaktes te kunnen uitvoeren. Zoals hoe je recht hebt op inzage in de administratie van de pandgever. Je hebt deze dus altijd nodig.

Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte

24,95

Uitgebreide algemene bepalingen huurovereenkomst. Deze kan je in aanvulling gebruiken op een huurovereenkomst bestemd voor woonruimte. Hiermee regel je in detail wat je op hoofdlijnen regelt in een contract.

Algemene Voorwaarden Schilders, Afwerkings – en Glaszetbedrijf

24,95

Algemene voorwaarden voor schilders, afwerkingsbedrijven en glaszetbedrijf. Specifieke voor bedrijven in deze sectoren geschikte algemene voorwaarden. Kunnen als model gebruikt worden, of direct toegepast.

Algemene Inhuurvoorwaarden Personeel

24,95

Algemene inhuurvoorwaarden. Voorwaarden waardoor jij als inlener van personeel bepaalt wat de voorwaarden zijn. Als je met veel partijen regelmatig zaken doet kan het zeker verstandig en handig zijn om je eigen voorwaarden op te stellen. Leveranciers zoals ZZP-ers, uitzenders of detacheerders moeten zich dan aan jouw voorwaarden houden. Dat is eel beter voor jouw organisatie en overzichtelijker.

Algemene Voorwaarden Verkoop en Levering van Producten

24,95

De leverancier wil algemene voorwaarden van toepassing hebben voor de verkoop van producten. Die moet je dan opstellen en van toepassing verklaren op ieder los contract dat je afsluit. Dit is een handig model.

Algemene Bepalingen Financial Lease

24,95

Aanvullende algemene voorwaarden die ten grondslag liggen aan financial lease overeenkomsten in de databank

Algemene Voorwaarden voor Trainingen en Cursussen

24,95

Algemene voorwaarden voor het geven van opleidingen, cursussen, trainingen of coaching. Hiermee regel je alle belangrijke onderwerpen voor het goed kunnen geven van opleidingen. Zaken die je altijd moet regelen bij iedere opdracht. De set is direct te gebruiken.

Algemene Voorwaarden Financial Leaseovereenkomst met Verpanding

24,95

Algemene voorwaarden financial lease met verpanding. Zijn van toepassing op de losse overeenkomsten

Algemene Voorwaarden voor Technische Dienstverlening

24,95

Algemene voorwaarden die je kan gebruiken bij technische dienstverlening. Jij legt als opdrachtnemer goed vast onder welke voorwaarden je aan het werk gaat. Met deze set regels kan je direct aan de slag.

Algemene Voorwaarden Maatschap

24,95

Algemene voorwaarden voor een maatschap. Hiermee regel je de dienstverlening voor een maatschap. Duidelijke algemene voorwaarden zijn van belang voor iedere ondernemer.

Algemene Voorwaarden Operational Lease

24,95

Overeenkomst betreffende de voorwaarden die van kracht zijn op de te sluiten operational leaseovereenkomst.

Algemene Voorwaarden van Zakelijke Kredietverlening

24,95

Algemene voorwaarden van kredietverlening in de verhouding tussen kredietgever en zakelijke klant. Te gebruiken als je op regelmatige basis als bedrijf kredieten gaat verschaffen aan ondernemers.

Algemene Voorwaarden voor een Boekhandel

24,95

Algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden voor een boekhandel. Lever je in principe contant en mogelijk een enkele keer een abonnement of op factuur, dan moet je goede voorwaarden opstellen.

Financial Leasevoorwaarden Zwaar Materieel

24,95

Algemene voorwaarden die ten grondslag liggen aan financial leaseovereenkomsten.

Algemene Voorwaarden Kredietverlening Particulier

24,95

Dit zijn de algemene kredietvoorwaarden die betrekking hebben op een kredietovereenkomst. In aanvulling op dat contract regel je met deze voorwaarden algemene zaken. Denk aan hoe je de betalingen wil ontvangen, wat te doen bij overlijden van de kredietnemer. Hiermee maak je de losse overeenkomst beter en zekerder.

Algemene Licentievoorwaarden (Computerprogrammatuur)

24,95

Algemene licentievoorwaarden voor overeenkomst inzake verlenen gebruiksrechten programmatuur.

Standaard Voorwaarden Detachering

24,95

Standaardvoorwaarden detachering met bepalingen terzake: de detacheringwerkzaamheden, het opnemen van vakantie, de begeleidingsgesprekken, de verantwoordeli