Resultaat 1–24 van de 156 resultaten wordt getoond

Formulier Toestemming Medewerkers Gebruik Beeldmateriaal

6,95

Modelformulier om medewerkers toestemming te laten geven voor gebruik van beeld en geluid. Verplicht door de AVG. Je kan geen foto’s of filmpjes van medewerkers gebruiken voor een bedrijfspresentatie. Daarvoor het je nadrukkelijke toestemming nodig. Die geven medewerkers met dit eenvoudige formulier.

Klaagschrift Verzoek Opheffing Inbeslagname OvJ

4,95

Verzoek aan de rechtbank tot teruggave van in beslag genomen goederen of geld. Formeel noem je dit verzoek een klaagschrift. Je gebruikt het als jouw spullen, naar jouw mening, ten onrechte in beslag zijn genomen. Je vraagt ook om vergoeding van de kosten van deze procedure.

Getuigschrift Werkgever

6,95

Uitgewerkt voorbeeld om een getuigschrift voor een vertrekkende werknemer op te stellen. Geeft een kader voor de feitelijke gegevens en bevat een opsomming van kernwoorden die je kunt gebruiken om de werknemer te beoordelen. Dit model zorgt ervoor dat je als werkgever aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Brief om een Lid van een Vereniging te Royeren

4,95

Royement van een lid van de vereniging omdat die zijn contributie niet betaald heeft. Het bestuur schorst het lid en kondigt het royement aan. Belangrijk dat je dat juridisch goed doet. Je kan dit model zo vaak gebruiken als je wilt. Je koopt een Word document en dus kan je het daarna steeds opnieuw gebruiken.

Melding van Cessie

6,95

Voorbeeldbrief aan de schuldenaar met daarin de melding van cessie. Een cessie is pas rechtsgeldig als deze is gemeld aan de debiteuren. Dat is dus een belangrijk onderdeel van de cessie. Gebruik daarvoor deze modelbrief.

Brief Aansprakelijkheidsstelling Aannemer

6,95

Een verbouwing niet in jouw opdracht. Maar er zou wel schade kunnen ontstaan, scheuren, lekkage, dat soort zaken. Met deze brief waarschuw je de aannemer voor zijn aansprakelijkheid bij de uitvoering van die werkzaamheden. Zo leg je de verantwoordelijkheid ook vast bij de aannemer en niet alleen bij de opdrachtgever.

Beroepschrift tegen Aanslag OZB

12,95

Beroepschrift tegen besluit van de gemeente op jouw eerdere bezwaar. Het beroep moet je indienen bij de rechtbank. Je kan dat prima zelf. Zorg voor een goede onderbouwing van je inhoudelijke standpunt. Het model helpt je door de formele kant. De kosten worden vergoed door de overheid als je in het gelijk wordt gesteld.

Verzoekschrift Handlichting

8,95

Verzoekschrift aan de rechtbank om handlichting te geven aan een minderjarige. Dat wil zeggen dat een minderjarige een bedrijf kan starten. Daarvoor moet je handlichting aanvragen bij de rechtbank. Dat verzoek dien je samen met je ouders/voogden in. Na toestemming van de rechter kun je een bedrijf starten.

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

6,95

De agent zegt de handelsovereenkomst op. Hij bericht zijn principaal dat hij niet langer op zal treden als agent. De agentuurovereenkomst is geen arbeidscontract, maar een overeenkomst van opdracht. Je moet die opzeggen en dan zaken regelen over de uitbetaling. Je moet dus in overleg de overeenkomst opzeggen. Dat doe je met deze Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst.

Ingebrekestelling Niet Leveren Product

2,49

Bestelde goederen die niet worden geleverd. Met deze brief stel je de leverancier ingebreke. Je geeft nog één laatste korte termijn om te leveren. Zo is duidelijk wanneer de levering nog geleverd kan worden of niet meer nodig is.

Klaagschrift niet verdere Vervolging art.12 SV

12,95

De Officier van Justitie besluit een verdachte niet te vervolgen. De belanghebbende kan hierover klagen bij het Gerechtshof. Je kan op heel veel manieren een belang hebben bij de zaak. Gebruik dit model om te vragen dat er alsog een strafzaak zal beginnen.

Aanbiedingsbrief Rechtbank Ontbinding Arbeidsovereenkomst

12,95

Een modelbrief voor het aanbieden van stukken aan de rechtbank. Deze richt je aan de sector kanton voor een pro forma zitting. Verzoek om zonder tegenspraak de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Bezwaarschrift tegen Onthouding Processtukken

12,95

Een bezwaarschrift tegen onthouding processtukken. Met dit model vorder je dat de documenten alsnog aan het dossier en dus de zitting worden toegevoegd.

Dagvaarding Incassogeding

24,95

Een complete dagvaarding waarmee je zelf een incassozaak kunt starten. Deze gebruik je als laatste stap in je incassoproces. Er is geen sprake van een conflict over de overeenkomst. Jij hebt geleverd wat er verwacht werd. Je krijgt niet betaald, ook niet na diverse aanmaningen. Dan is de laatste stap naar de kantonrechter. Dat doe je met deze dagvaarding.

Brief van Curator Verzoek Indienen Vorderingen door Crediteuren

6,95

Curator meldt faillissement van bedrijf en verzoekt de crediteuren hun vorderingen in te dienen. Verzoek tot duidelijke onderbouwing van de vordering en eventuele bewijsstukken in te sturen.

Oriëntatieopdracht Makelaar

6,95

Opdrachtbevestiging waarbij je aan de makelaar de opdracht geeft een koopwoning te vinden. Het betreft alleen een zoekopdracht, zonder verdere werkzaamheden. Je krijgt dus een overzicht van de mogelijkheden die er in een regio voor jouw budget beschikbaar zijn.

Verzoek om Verklaring dat Strafzaak Geëindigd is

12,95

Er is geen plicht om te melden dat een strafzaak is gestaakt. Indien een strafzaak geëindigd is zonder dat de Officier van Justitie dit formeel meldt kan de advocaat een verklaring vragen. Met deze brief vraag je de Officier dat te verklaren dat er geen strafzaak meer is.

Brief Verlenging Bankgarantie

6,95

Brief tot verlenging van de looptijd van de bankgarantie. De garantie wordt ongewijzigd voortgezet.

Schuldbekentenis

12,95

Schuldverklaring. Je hebt goederen of diensten geleverd en die zijn niet betaald. In het kader van een betalingsregeling stel je deze overeenkomst op. Je hebt dan een soort leningovereenkomst, met rente, aflossing en waarborgen. Als er niet of niet op tijd afgelost wordt kan je direct incasseren. Zo regel je de aflossing juridisch goed.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon Startende DGA

0,00

Een model van het verzoek aan De belastingdienst om akkoord te gaan met een lager loon. Je bent een startende ondernemer en je hebt niet voldoende middelen. Je kan dus niet het fiscaal gebruikelijk loon uitbetalen. Het verzoek wordt standaard goedgekeurd, tenzij je het heel slecht hebt opgesteld. Maar met deze gratis brief gaat het lukken.

WOB-verzoek (sinds mei 2022 WOO)

0,00

Voorbeeldbrief voor een WOB verzoek. Een verzoek tot het afgeven van documenten en andere informatie door een overheidsorgaan. De handige brief biedt een kader om jouw verzoek juist in te dienen.

Brief aan Werknemer Toestemming Verrichten Nevenwerkzaamheden

1,95

Een brief om toestemming te verlenen voor nevenwerkzaamheden. De werknemer heeft die toestemming gevraagd, of een melding gedaan. Met deze brief regel je die toestemming. Belangrijk voordeel is dat je nog even de regels vastlegt die aan je toestemming zijn verbonden. Stel je positie als werkgever veilig.

Brief Verhuurder Achterstallig Onderhoud

0,00

Een gratis voorbeeld van een laatste brief aan de verhuurder over achterstallig onderhoud. Je hebt al eerder vriendelijk verzocht om dat onderhoud. Nu kondig je ook aan dat je huur gaat inhouden.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon geen Financiële Ruimte

0,00

Gratis voorbeeldbrief aan de Belastingdienst met het verzoek verlaging gebruikelijk loon geen financiële ruimte. Er is niet voldoende winst voor het gebruikelijk loon. Je moet dit vooraf melden bij de belastingdienst om problemen zoals een naheffing te voorkomen.