Toont alle 392 resultaten

Leningsovereenkomst

14,9524,50

Schenkingsovereenkomst

6,95

Huurovereenkomst Woonruimte

26,9547,95

Koopovereenkomst Stacaravan of Chalet

17,9529,50

Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

17,95

Samenwerkingsovereenkomst

24,95

Verwerkersovereenkomst

24,95

Bruikleenovereenkomst Auto

14,9524,60

Financial Leaseovereenkomst

24,95

Achtergestelde Leningsovereenkomst

24,95

Schenkingsovereenkomst Eigen Woning

12,95

Huurovereenkomst Grond

24,95

Koopovereenkomst Motor

12,95

Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

17,95

Overeenkomst van Opdracht

24,95

Privacy- en cookieverklaring

24,95

Bruikleenovereenkomst Woning

24,95

Financial Leaseovereenkomst Auto

24,95

Converteerbare Leningsovereenkomst

24,95

Aannemingsovereenkomst

24,95

Schenkingsovereenkomst Ouder-Kind

7,95

Huurovereenkomst Bedrijfsruimte

28,9549,50

Koopovereenkomst Auto

12,95

Oproepovereenkomst

17,95

Aandeelhoudersovereenkomst

24,95

Escrow-overeenkomst

24,95

Bruikleenovereenkomst Goederen

12,95

Financial Leaseovereenkomst met Verpanding Object

24,95

Leningsovereenkomst met Garantsteller

24,95

Huurovereenkomst Materieel

27,95

Koopovereenkomst Hond

12,95

Nulurencontract

17,95

Koopovereenkomst Aandelen BV

32,95

Privacyregeling Klanten

24,95

Bruikleenovereenkomst Grond

24,95

Financial Lease met Koopoptie en Voortzettingsrecht

24,95

Bestuurdersovereenkomst

17,95

Erfpachtovereenkomst

24,95

Leningsovereenkomst Durfkapitaal

24,95

Schenkingsovereenkomst Goederen

7,95

Huurovereenkomst Auto

12,9521,95

Koopovereenkomst Kunstwerk

12,95

Min-Max contract

17,95

Managementovereenkomst

24,95

Privacyregeling Personeel

24,95

Gebruiksovereenkomst Deel Kantoorruimte

21,9534,95

Leaseovereenkomst Onbepaalde Tijd

24,95

Opstalovereenkomst

28,95

Vrijwilligersovereenkomst

17,95

Leningsovereenkomst Werknemer (personeelslening)

14,95

Overeenkomst Periodieke Gift

14,95

Huurovereenkomst Kantoorruimte

26,9547,95

Algemene Koopovereenkomst

12,95

Arbeidsovereenkomst Stukloon

17,95

Franchiseovereenkomst

47,95

Protocol Datalekken

12,95

Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak

24,95

Koopovereenkomst Bedrijfsonroerend Goed

32,95

Boedelvolmacht

24,95

Huurovereenkomst Tijdelijke Periode Woning

24,95

Huurovereenkomst Kamer

24,95

Koopovereenkomst Bedrijfsactiva Horeca

24,95

Arbeidsovereenkomst Wisselende Werktijden

17,95

Directiereglement BV

24,95

Social Media Code

24,95

Gebruikersovereenkomst Laptop, Tablet of andere Computer

14,95

Pandakte

12,95

Koopovereenkomst Grond voor Planontwikkeling

24,95

Sponsorovereenkomst

12,95

Samenlevingscontract

27,95

Huurovereenkomst Fiets

24,95

Koop op Afbetaling Overeenkomst

24,95

Arbeidsovereenkomst Vervanging bij Ziekte of Zwangerschap

17,95

Leningsovereenkomst na Schenking

14,95

Leningsovereenkomst BV

24,95

Leningsovereenkomst DGA

24,95

Leningsovereenkomst Intercompany (tussen bv’s)

24,95

Rekening-Courant Overeenkomst

24,9537,40

Positieve-negatieve Hypotheekverklaring

7,95

Voorschot op Erfenis door Lening

14,95

Overeenkomst Kwijtschelding Schuld

7,95

Kwijtschelding vordering in rekening-courant

12,95

Schuldbekentenis

12,95

Overbruggingskrediet in Rekening-courant i.v.m. Aankoop Woning

24,95

Garantieverklaring voor Inventaris en Bouwkundige Voorzieningen

24,95

Bankgarantie (Vooruitbetalingsgarantie)

24,95

Rotterdams Garantieformulier 2008

12,95

Overeenkomst Gedeelde Eigendom Roerende Zaak

24,95

Overeenkomst Overdracht Bedrijfsactiva

21,95

Overeenkomst voor Koop of Verkoop van een Eenmanszaak

24,95

Consignatieovereenkomst

32,9552,95

Bemiddelingsovereenkomst

24,95

Barterovereenkomst

14,95

Beëindigingsovereenkomst

12,95

Exploitatieovereenkomst Speelautomaat

24,95

Algemene Voorwaarden Verkoop en Levering Producten

24,95

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

24,95

Algemene Voorwaarden voor Technische Dienstverlening

24,95

Arbeidsovereenkomst DGA bij eigen BV

24,95

Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur BV

24,95

Arbeidsovereenkomst Directeur Stichting

24,95

Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging

24,95

Leerarbeidsovereenkomst

17,95

Stageovereenkomst

12,95

Concurrentiebeding

12,95

Thuiswerkregeling

3,95

Provisieregeling

12,95

Kilometervergoeding

6,95

Openbaarvervoerverklaring

4,95

Overeenkomst Fiets met Hulp Werkgever

24,95

Studieovereenkomst

17,95

Inleenovereenkomst

36,95

Inleenbevestiging

8,95

Kostgeldovereenkomst

2,49

Gebruik van Kappersstoel in Kapsalon

24,95

Sleutelverklaring

4,959,75

Notulen AVA Ontbinden Vennootschap (liquidatie)

11,9520,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Bestuurder

6,9512,50

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

6,9512,50

Overeenkomst tot Overdracht Merk, Handelsnaam en Domein

26,95

Intentieverklaring (LOI)

24,95

Notulen AVA Vaststelling en Bestemming van het Dividend

6,9512,50

Notulen AVA Aandeelhoudersbesluit Turboliquidatie BV

11,9520,95

Indeplaatsstelling Huurovereenkomst

7,95

Afstandsverklaring

1,49

Overeenkomst van Overdracht Intellectuele Eigendom

26,95

Garanties bij Overname BV

24,95

Notulen AVA Bestuurder bij Ontstentenis en Belet

11,9520,95

Geheimhoudingsverklaring (NDA)

7,9523,80

Toetreding & Uittreding Beherend Vennoot CV

12,95

Uittreden Vennoot VOF

24,95

Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid ex 403 BW

6,95

Ontbinding VOF

24,95

Formulier Toestemming Medewerkers Gebruik Beeldmateriaal

6,95

Huurovereenkomst Bedrijfsruimte tussen Beheer en Werk-bv

24,95

Klaagschrift Verzoek Opheffing Inbeslagname OvJ

4,95

Huishoudelijk Reglement Stichting

24,95

Notulen AVA Interimdividend

6,9512,50

Agentuurovereenkomst

24,95

Getuigschrift

6,95

Procuratieregeling

12,95

Huur- / Pachtovereenkomst Horeca

28,95

Verhuurdersverklaring

6,95

Uitbreiding Huurovereenkomst met Koopoptie

8,95

Licentieovereenkomst Domeinnaam, Handelsnaam of Merk

26,95

Optieverklaring Koop Onroerend Goed

6,95

Borgstellingsovereenkomst Particulier

24,95

Notulen Bestuursbesluit Aanstellen Directeur Stichting

12,95

Overeenkomst voor Interim- en Projectmanagement

24,95

Overeenkomst Toekenning Koopoptie Aandelen aan Werknemer

24,95

Brief om een Lid van een Vereniging te Royeren

4,95

Koopoptie Aandelen BV

24,95

Afstand van Pandrecht

12,95

Licentieovereenkomst Programmatuur, Website of App

24,95

Notulen Bestuursbesluit Opheffen Stichting

12,95

Algemene Voorwaarden van Verpanding

28,95

Instemmingsverklaring

0,00

Melding van Cessie

6,95

Akte van Cessie

14,95

Declaratieregeling

12,95

Gebruik Kantooradres als Vestigingsadres

17,95

Gebruiksovereenkomst Mobiele Telefoon

12,95

Overdracht Intellectuele Eigendom Software

26,95

Borgstellingsovereenkomst Zakelijk

24,95

Lijfrenteovereenkomst BV

24,95

Vaststellingsovereenkomst

24,95

Borgstellingsovereenkomst DGA

24,95

Verenigings- of Stichtingsverklaring

6,95

Huishoudelijk Reglement Vereniging

24,95

Intentieovereenkomst Fusie twee Ondernemingen

24,95

Reglement Auto van de Zaak

17,95

Verzuimreglement

24,95

Brief Aansprakelijk Stellen Aannemer

0,99

Huurovereenkomst Roerende Zaken

24,95

Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte

24,95

Internetprotocol

24,95

Algemene Voorwaarden Schilders, Afwerkings – en Glaszetbedrijf

24,95

Klachtenregeling Seksuele Intimidatie

24,95

Intrekking Hoofdelijke Aansprakelijkheidsverklaring art. 403 BW 2

6,95

Klokkenluidersregeling

24,95

Bestuursregeling Directie BV

24,95

Distributieovereenkomst

47,95

Notulen Besluit Algemene Ledenvergadering Wijzigen Statuten

12,95

Beroepschrift tegen aanslag OZB

12,95

Notulen AVA Wijziging Statuten Afstempelen Aandelen

6,9512,50

Algemene Inhuurvoorwaarden Personeel

24,95

Volmacht voor Bankzaken in het Algemeen

6,95

Betalingsgarantie Aankoop Onroerende zaak

24,95

Verzoekschrift Handlichting

8,95

Bewaarnemingsovereenkomst

17,95

Huurovereenkomst Leegstandwet

24,95

Raamovereenkomst Wervings- en selectieopdrachten

24,95

Uitgeefovereenkomst

24,95

Gedragsovereenkomst Aannemer

24,95

Participatieovereenkomst

24,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Aandelen voor Participatie

6,9512,50

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

6,95

Consultancyovereenkomst

24,95

Buy-Sell Overeenkomst

24,95

VOF Contract

36,95

Koopoptie Aandelen in Gezamenlijke Vennootschap

24,95

Algemene Voorwaarden Financial Lease

24,95

Niet-investeringsverklaring

6,95

Volmacht vertegenwoordiging AVA

6,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Commissaris

6,9512,50

Ingebrekestelling Niet Leveren Product

2,49

Notulen Wijziging Verenigingsbestuur

12,95

Oprichtingsverklaring (geruisloze inbreng)

24,95

Opdracht tot Dienstverlening Makelaar

6,95

Advertentieovereenkomst

17,95

Notulen AVA Besluit tot Uitgifte Nieuwe Aandelen

6,9512,50

Notulen AVA Wijziging Statuten BV

6,9512,50

Volmacht om Specifieke Betalingen te Verrichten

6,95

Overeenkomst Gedeelde Huur

12,95

Notulen AVA Aandelenuitgifte in Verband met Conversie Lening

6,95

Donorcontract

32,95

Algemene Voorwaarden voor Trainingen en Cursussen

24,95

Aanbiedingsbrief Rechtbank Ontbinding Arbeidsovereenkomst

12,95

Algemene Voorwaarden Maatschap

24,95

Algemene Voorwaarden Operational Lease

24,95

Huurovereenkomst Plaatsing Antenne

24,95

Firmaverklaring

1,95

Derogatieakte

4,95

Gedragscode Onderneming

24,95

Volmacht Besluiten Genomen op AVA

6,95

Volmacht aan Makelaar Onroerend Goed

6,95

Dagvaarding Incassogeding

24,95

Brief van Curator Verzoek Indienen Vorderingen door Crediteuren

6,95

Substitutieovereenkomst

12,95

Algemene Voorwaarden Kredietverlening

24,95

Artiestenovereenkomst

24,95

Oriëntatieopdracht Makelaar

6,95

Volmacht tot Aangaan van Borgtocht

6,95

Garantie Huur

24,95

Brief Verlenging Bankgarantie

6,95

Opleidingsovereenkomst

24,95

Stemovereenkomst

24,95

Toelichting op Fusievoorstel 2 313 BW

6,95

Standaard Voorwaarden Detachering

24,95

Meewerkovereenkomst

7,95

Verzoek verlaging Gebruikelijk Loon Startende DGA

0,75

Bedrijfsovername Compleet Bundel

124,95

BV Compleet Bundel

149,95

Horeca Compleet Bundel

89,95

HRM Compleet Bundel

149,95

Vastgoed Compleet Bundel

124,95

Debiteuren Compleet Bundel

19,95

Stichting Compleet Bundel

89,95

Vereniging Compleet Bundel

89,95

AVG Compleet Bundel

59,95

Verpanding Compleet Bundel

124,95

Maandabonnement

50,00 per maand

Kwartaalabonnement

125,00 per kwartaal

Jaarabonnement

395,00 per jaar

WOB-verzoek (sinds mei 2022 WOO)

0,00

Brief aan Werknemer Toestemming Verrichten Nevenwerkzaamheden

1,95

Brief Verhuurder Achterstallig Onderhoud

0,00

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon geen Financiële Ruimte

0,75

Brief aan Werknemer bij Overgang Onderneming

2,49

Brief aan ex-partner Beëindiging Aamenlevingsovereenkomst

0,00

Brief aan Webwinkel die Niet Terugbetaalt bij Retourzending

0,00

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon

0,75