Toont alle 427 resultaten

Notulen Bestuursbesluit Opheffing Stichting

12,95

Je wilt een stichting opheffen. Hiervoor heb je een formeel bestuursbesluit nodig. Verder kan je alles zelf. Het besluit moet correct genomen en genotuleerd zijn. Daarvoor gebruik je dit perfecte model. Zo weet je zeker dat je het besluit goed hebt vastgelegd.

Leningsovereenkomst

14,9519,40

Degelijke en heldere leningsovereenkomst om geld van of aan familie, vrienden en bekenden te lenen. Degene die het geld leent kan dit bedrag voor een particulier of zakelijk doel gebruiken. Spreek naast de hoofdsom, rente en looptijd ook af of er vervroegd mag worden afgelost. Dit contract is ook in het Engels verkrijgbaar.

Huurovereenkomst Auto

12,9519,40

Standaardovereenkomst om een auto te verhuren. Met dit contract spreek je af wat de voorwaarden zijn. Hoe zit het met de WA-verzekering, kilometervergoeding en de huurprijs en borg? Download dit word-document één keer en gebruik het onbeperkt. Ook verkrijgbaar als Engelse vertaling.

Koopovereenkomst Aandelen BV

32,95

Koopovereenkomst voor de aandelen in een BV. Bij de verkoop van een onderneming kun je alle aandelen overnemen. Deze koop- en verkoopovereenkomst regelt de bepalingen die je dan wilt opnemen. Het is een goed en uitgebreid model.

Gebruik van Kappersstoel in Kapsalon

24,95

Binnen een kapsalon werken vaak verschillende kappers die als ZZP-er aan de slag zijn. Deze overeenkomst regelt de verhouding tussen de eigenaar van de kapperszaak en die zelfstandige kappers. In de markt noemen we dit huur van een stoel, maar juridisch is het zeker geen huurovereenkomst. Dit contract omzeilt de juridische risico’s bij deze samenwerking.

Leningsovereenkomst BV aan DGA

24,95

Leningsovereenkomst van de BV aan haar directeur-aandeelhouder. Het is van groot belang om een dergelijk contract goed op te stellen. De fiscus let erg op leningen uit een BV. Zij zijn bang dat er indirect een dividenduitkering plaatsvindt. Zeker bij grote geldsommen en/of onduidelijke afspraken over de aflossing is er een extra risico. Een goed modelcontract heb je hier gevonden.

Koopovereenkomst Stacaravan of Chalet

17,95

Een contract voor de koop of verkoop van een chalet of stacaravan. Juist als je geen jurist bent kan deze overeenkomst je goed helpen. Je legt de belangrijkste zaken vast. Daardoor heb je voor weinig geld de zaken goed geregeld. Je hebt de keuze uit een Nederlands- of Engelstalig contract.

Voorschot op Erfenis door Lening

14,95

Voorschot op een erfenis tussen iemand die erfgenaam is en degene die uitleent of schenkt. Als je overlijdt verrekenen de erfgenamen dit voorschot met het erfdeel van de ontvanger. Met deze overeenkomst voorkom je discussies tussen erfgenamen.

Bedrijfsovername Compleet Pakket

124,95

Complete set van overeenkomsten voor de overname van een bedrijf. Bevat alle documenten voor iedere fase van de verkoop. Te gebruiken voor de koop van een complete onderneming of delen daarvan incl. specifieke rechten op een merknaam en licenties. Voor dit bedrag heb je nog niet eens een uur een overnameadvocaat!

Leningsovereenkomst DGA aan BV

24,95

Een leningsovereenkomst van een aandeelhouder aan zijn eigen BV. De DGA treedt hier op als financier van de BV. De fiscus eist dat er een zakelijke leningsovereenkomst wordt opgesteld. Hierin moet een zakelijke rente worden opgenomen.

Koopovereenkomst Bedrijfsonroerend Goed

32,95

Het koopcontract voor zakelijk onroerend goed. In de volksmond een voorlopige koopovereenkomst. Te gebruiken voor alle vormen van bedrijfsmatig onroerend goed. Geschikt voor kantoren of bedrijfshallen in verhuurde of onverhuurde staat.

Leningsovereenkomst Intercompany (tussen BV’s)

24,95

Voorbeeld van een Leningsovereenkomst tussen BV’s, ook wel intercompany lening genoemd. De Beheer-BV leent geld aan de Werk-BV (of moeder aan dochter). Je kunt dat zelf omdraaien. Dankzij dit contract is voor iedereen duidelijk dat dit een zakelijke grond heeft.

Overeenkomst Gedeelde Eigendom Roerende Zaak

24,95

Een gezamenlijk eigendom van een roerende zaak, zoals een caravan, chalet, boot of paard moet je goed regelen. Je spreekt af hoe je beslissingen neemt. Onder andere hoe je de kosten verdeelt en wat je doet als je uit elkaar wilt. Al die zaken leg je vast met dit modelcontract. Download als word-bestand en vul de gegevens in.

Sleutelverklaring

12,95

Een sleutelverklaring is een sleutelovereenkomst tussen de rechthebbende op een ruimte en iemand die zelfstandig toegang moet hebben. Die regelt de voorwaarden die een sleutel is verstrekt. Je kan dit gebruiken voor werknemers, maar ook voor medegebruikers van bijv. een kantoor, restaurant of kapsalon. Deze verklaring is ook in het Engels verkrijgbaar.

Notulen AVA Ontbinden Vennootschap (Liquidatie)

12,9519,40

Notulen van algemene vergadering van aandeelhouders. De AVA waarin is besloten tot de ontbinding van de vennootschap. Dit besluit is de eerste stap op weg om een BV definitief op te heffen. Er wordt tegelijk een vereffenaar aangewezen. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moet staan. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Rekening-Courant Overeenkomst

24,95

Je hebt de keuze uit een model rekening-courant overeenkomst tussen DGA en zijn BV of tussen twee BV’s onderling (bijv. holding en werk-BV). Hierin leg je afspraken vast voor de verrekening van kleine bedragen. De fiscus en de accountant eisen dat je dit contractueel vastlegt. Tot €17.500,- kan dit rentevrij. Maak je BV fiscus proof en download deze overeenkomst (word-bestand).

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Bestuurder

6,9510,40

De benoeming van een directeur door de aandeelhouders van een BV. Modelnotulen van een algemene vergadering van aandeelhouders. De benoeming van een directeur is een formeel besluit dat genomen moet worden door de aandeelhouders. Dat besluit moet goed vastgelegd worden in notulen. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

6,9510,40

Notulen van de algemene vergadering voor aandeelhouders tot vaststelling van de jaarrekening. Het belangrijkste besluit die aandeelhouders jaarlijks nemen. Hiermee wordt de aansprakelijkheid van het bestuur opgeheven. Verplicht op grond van de statuten en door de KVK. Keuze tussen Nederlands en Engels.

Overeenkomst voor Koop of Verkoop van een Eenmanszaak

24,95

Verkoop van een eenmanszaak. Ook dan heb je een goed contract nodig. Wat verkoop je en per wanneer, hoe zit het met de overlopende risico’s of opbrengsten. Met dit contract verkoop je eenvoudig en toch goed jouw eenmanszaak.

Huurovereenkomst Woning

24,9537,40

Uitgebreide Huurovereenkomst Woning voor onbepaalde tijd. Met dit contract kun je direct een zelfstandige woonruimte verhuren. Deze modelovereenkomst is door een ervaren jurist opgesteld. Download dit word-bestand en vul zelf de gegevens van de huurder en verhuurder in. Er is een aparte huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit contract is ook in het Engels verkrijgbaar.

Overeenkomst tot Overdracht van een Merk, Handelsnaam en Domein

26,95

Modelovereenkomst voor de verkoop van naar keuze een merk, domein en handelsnaam. Je kan deze rechten verkopen en leveren. De overeenkomst is te gebruiken voor losse rechten of een combinatie van rechten. Zorg dat je de zaak goed vastlegt met dit contract.

Positieve-negatieve Hypotheekverklaring

7,95

Voeg als bijlage toe aan een leningsovereenkomst. Met een positieve-negatieve hypotheekverklaring geeft de geldlener twee garanties, die in de praktijk neerkomen op een toezegging om een hypotheek te verstrekken. Met deze bepaling bouw je extra zekerheid in voor als de lener niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen.

Intentieverklaring – LOI

24,95

Het (ver)kopen van een bedrijf gaat in stappen. Deze intentieverklaring (ook wel Letter of Intent of LOI) is de stap waarbij je aangeeft dat je van plan bent om met elkaar in onderhandeling te treden. Uitgebreid voorbeeld met o.a. een tijdpad, procedure, prijsbepaling, dus de intentie om tot een deal te komen.

Notulen AVA Vaststelling en Bestemming van het Dividend

6,9510,40

De aandeelhouders moeten een formeel besluit nemen wat er met het dividend van een BV gaat gebeuren. Dat besluit leg je vast in deze modelnotulen tot vaststelling en bestemming van het dividend. Het is belangrijk dividenduitkering op de juiste formele manier vast te leggen. Het voorkomt het risico van een bestuursaansprakelijkheid. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Aandeelhoudersbesluit Turboliquidatie BV

12,9519,40

Opheffen en beëindigen van een BV zonder baten, dus zonder vereffening. Per direct staken van de BV. Een eenvoudige en snelle manier om van een BV af te komen. Zorg wel dat je de procedure goed volgt. Deze notulen zijn een goede hulp voor een dergelijke turboliquidatie. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Managementovereenkomst tussen twee BV’s

24,95

Het bestuur over een BV kan worden opgedragen aan een andere BV. De overeenkomst met de bepalingen en eventuele managementvergoeding regelt deze managementovereenkomst. Zo leg je ook voor de fiscus en de buitenwereld de verhouding tussen de BV’s vast.

Gebruiksovereenkomst Deel Kantoorruimte

24,9537,40

Je hebt een kantoorruimte of werkplek over en wilt die delen. Onderhuur is vaak niet toegestaan. Het aanbieden van een (deel van een) ruimte kun je wel regelen door er een dienst van te maken. Deze gebruiksovereenkomst regelt de verhouding tussen de huurder van een kantoor en iemand die een deel daarvan wil gebruiken. Je biedt extra zaken aan, zoals gebruik van een bureau, koffie, printer etc. Dit contract is ook in het Engels verkrijgbaar.

Arbeidsovereenkomst DGA bij eigen BV

24,95

Uitgebreid model van een Arbeidsovereenkomst DGA incl. extra vergoedingen. Een contract tussen een directeur-grootaandeelhouder en zijn eigen BV bevat afspraken die in een gewoon arbeidscontract niet voorkomen. Je legt afspraken vast zoals door de Belastingdienst, en ook door een boekhouder of accountant, worden vereist.

Bruikleenovereenkomst Grond

24,95

Een bruikleenovereenkomst voor een stuk grond. De grond is tijdelijk niet in gebruik bij de eigenaar. Die wil niet verhuren in verband met eventuele huurbescherming of pachtbescherming. De tijdelijke bruikleen is een goed alternatief om de grond niet braak te laten liggen. Dat moet je dan wel goed vastleggen.

Directiereglement BV

24,95

Directiestatuut, directiereglement of directieregeling, allemaal namen voor hetzelfde document. Regelt de bevoegdheden die de directeur kan uitoefenen. Deze bevoegdheden liggen normaal bij de aandeelhouders. Jullie geven de directeur de mogelijkheid om de dagelijkse gang van zaken te regelen. Belangrijke besluiten zijn voorbehouden aan de aandeelhouders, zodat die niet buiten spel komen te staan.

Huurovereenkomst Bedrijfsruimte

24,9537,40

Huurovereenkomst bedrijfsruimte, winkelruimte of andere detailhandelsruimte (art. 290-ruimte). Met dit contract regel je als verhuurder zelf jouw huurcontract. Het is een tijdelijk contract met automatische verlenging. Op dat moment kun je de huur ook weer herzien. Na afrekenen kun je het word-document direct downloaden. Dit contract is ook in het Engels verkrijgbaar.

Indeplaatsstelling Huurovereenkomst

12,95

Met een indeplaatsstelling huurovereenkomst zet je een bestaand contract over op naam van iemand anders. Alle afspraken gaan dan over op de nieuwe huurder. Kies uit een indeplaatsstelling huurwoning of bedrijfsruimte. Ook voor horeca hebben we een uitgewerkt voorbeeld, omdat de brouwerij meestal mee moet ondertekenen.

Overeenkomst Overdracht Bedrijfsactiva

21,95

De koper neemt de bedrijfsactiva van het bedrijf over. Koopcontract voor de complete bedrijfsmiddelen, de inventaris en voorraden van een bedrijf, althans je kan dit zelf verder specificeren. Je gebruikt dit als je alleen de bezittingen wil overnemen.

Afstandsverklaring

0,00

Een zittend aandeelhouder in een BV verklaart afstand te doen van zijn statutair recht tot het uitoefenen van een voorkeursrecht bij uitgifte of aanbieding van aandelen in BV. Op die manier staat het je vrij de aandelen aan een nieuwe partij aan te bieden.

Overeenkomst van Overdracht Intellectuele Eigendom

26,95

Overdracht van auteursrechten moet schriftelijk. Daar heb je dus een goed contract voor nodig. Hiermee regel je de overdracht en de verhouding daarna. Overeenkomst geeft veel rechten aan de koper. Als je de verkoper bent kan je die ook aanpassen. In alle gevallen een goed contract.

Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur BV

24,95

De arbeidsovereenkomst met een statutair directeur. Bevat een keuzelijst met extra vergoedingen en beloningen. De overeenkomst met een directeur die in loondienst van de bv is, bevat bepalingen die in andere contracten niet voorkomen. Belangrijk contract om zaken goed vast te leggen met een directeur.

Aandeelhoudersovereenkomst

24,95

Twee uitgebreide voorbeelden van een aandeelhoudersovereenkomst. Je hebt de keuze uit een model waarbij de aandelen eigendom zijn bij twee holdings of tussen verschillende aandeelhouders die samenwerken in de BV met aanbiedingsverplichting. Je maakt afspraken over de onderlinge persoonlijke verhoudingen. Samenwerken in een BV zonder deze overeenkomst is erg onverstandig.

BV Compleet Pakket

124,95

Om een BV goed te organiseren heb je een reeks contracten nodig. Wij hebben een selectie van de belangrijkste juridische documenten gemaakt. Die hebben we in het BV Compleet Pakket gestopt en kun je in één keer met 60% korting downloaden. Voorkom bestuursaansprakelijkheid en maak je BV vandaag nog fiscus proof.

Garanties bij Overname BV

24,95

Model met uitgebreide garanties van de verkoper van een onderneming. Dit document dient als bijlage bij een overnamecontract. Bevat tot in detail de inhoud van garanties. Kan je zelf aanpassen of aanvullen.

HRM Juridisch Compleet Pakket

149,75

Een compleet pakket van contracten, brieven en reglementen voor de HRM professional. Alle losse documenten van de site heb je hier bij elkaar in één koop! Met dit complete pakket aan juridische modellen ben je in één keer klaar. Van begin tot het einde van een personeelsdossier heb je alle belangrijke documenten op een rijtje. Direct te gebruiken en bovendien aan te passen aan je eigen wensen.

Maandabonnement

50,00 per maand

Met een maandabonnement heb je toegang tot onze 450 modelovereenkomsten en voorbeeldbrieven. Je kunt maandelijks 10 documenten downloaden. De documenten vind je terug in het online dashboard, zodat je altijd over de laatste versie beschikt. Abonnementen zijn alleen voor zakelijke klanten.

Kwartaalabonnement

125,00 per kwartaal

Met een kwartaalabonnement heb je toegang tot onze 450 modelovereenkomsten en voorbeeldbrieven. Je kunt elke maand 20 documenten downloaden, dus max. 60 per kwartaal. De documenten die je hebt gedownload vind je eenvoudig terug in je online dashboard, zodat je altijd over de laatste versie beschikt. Dit abonnement is alleen voor zakelijke klanten.

Notulen AVA Bestuurder bij Ontstentenis en Belet

12,9519,40

Met dit aandeelhoudersbesluit wijs je op voorhand een tijdelijk bestuurder aan. Die kan de zaak tijdelijk overnemen en besluiten nemen in geval van ernstige ziekte, of andere calamiteit. Iedere ondernemer zou dit besluit moeten nemen, omdat anders het bedrijf in één klap tot stilstand kan komen. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Geheimhoudingsverklaring – NDA

24,95

Een geheimhoudingsverklaring wordt ook vaak een non disclosure agreement (NDA) genoemd. Dit model gebruik je als twee partijen informatie gaan uitwisselen die geheim moet blijven. Je hebt de keuze uit geheimhouding tijdens een overnameproces of als twee organisaties willen samenwerken en concurrentiegevoelige informatie gaan delen. Download als word-document.

Overeenkomst Kwijtschelding Schuld

7,95

Modelovereenkomst kwijtschelding schuld. Er zijn veel redenen om een schuld kwijt te schelden. Bijvoorbeeld omdat het je kinderen zijn en je jaarlijks een stukje schuld kwijtscheldt. Of je weet zeker dat de schuld nooit meer betaald gaat worden. In alle gevallen regel je met een contract dat duidelijk is wat de bedoeling is. Zo voorkom je later conflicten.

Toetreding & Uittreding Beherend Vennoot CV

12,95

Een wisseling van twee beherende vennoten. Eigenlijk een gedeeltelijke verkoop van de onderneming. Overeenkomst waarbij de ene beherend vennoot uittreedt uit de CV en een ander toetreedt. De commanditaire vennoot blijft gelijk.

Overeenkomst voor Starten van VOF met Inbreng Bestaand Bedrijf

24,95

Oprichting van een vennootschap onder firma (VOF). Een van beide vennoten brengt een bestaand bedrijf in. Die inbreng moet gewaardeerd worden en beschreven. Dat komt dus op de bepalingen voor een gewone VOF. Regel het goed met een duidelijk contract.

Overeenkomst VOF Uittreding Vennoot

24,95

Partijen hebben samen een VOF en wensen die VOF te staken. Zoals jullie de VOF zijn gestart met een contract, zo moet je de VOF ook weer staken. In een contract leg je vast hoe jullie uit elkaar gaan. Wie betaalt er en voor wat, mag de vertrekkende partij de VOF beconcurreren? Regel het met dit contract en voorkom lastige situaties in de nabije toekomst.

Verklaring Hoofdelijke Aansprakelijkheid ex 403 BW

6,95

Een verklaring waarmee een holding zich aansprakelijk stelt voor alle schulden van een dochterbedrijf. Een zogeheten 403 verklaring. Die moet je deponeren bij het handelsregister.

Overeenkomst Beëindiging en Liquidatie VOF

24,95

Partijen willen de vennootschap onder firma helemaal staken. Geen van de vennoten heeft behoefte aan een voortzetting van de VOF. Dus maken jullie een contract hoe uit elkaar te gaan. Hoe ziet de procedure er uit, wanneer wordt er betaald, wat te doen met lijken uit de kast. Je kan het beter op schrift zetten, dat voorkomt conflicten.

Huurovereenkomst Tijdelijke Periode Woning

24,95

Een model huurovereenkomst voor de tijdelijke verhuur van een gestoffeerde woning. Tijdelijke verhuur is juridisch lastig. Dit contract helpt je om de zaken goed te regelen. Op deze manier kan je een woning aanbieden voor zogeheten short stay.

Huurovereenkomst Grond (Tijdelijk)

24,95

Huurcontract waarmee tijdelijk een stuk grond verhuurd kan worden. Je gebruikt dat bijvoorbeeld als de grond verkocht gaat worden of mogelijk een andere bestemming zal krijgen. Voor een huurder is het in het algemeen minder interessant om kort een stuk grond te huren. Met de overeenkomst is die tijdelijkheid goed geregeld.

Kamerverhuurovereenkomst voor Bepaalde Tijd

24,95

Overeenkomst voor de verhuur van een kamer voor een bepaalde periode. Dat wil zeggen met een begindatum en einddatum. Je kan met dit huurcontract perfect je kamer verhuren. Lees ook onze andere tips waarmee we je helpen om de hele kamerverhuur goed te organiseren en ook fiscaal perfect te regelen.

Bemiddelingsovereenkomst

24,95

Met een bemiddelingsovereenkomst geef je een Adviseur Bedrijfsovername opdracht om te bemiddelen bij de verkoop van een (deel van) een bedrijf. Dit contract bestaat uit het benaderen, selecteren van één of meerdere kandidaat-koper(s) en begeleiden bij het verkoopproces.

Formulier Toestemming Medewerkers Gebruik Beeldmateriaal

6,95

Modelformulier om medewerkers toestemming te laten geven voor gebruik van beeld en geluid. Verplicht door de AVG. Je kan geen foto’s of filmpjes van medewerkers gebruiken voor een bedrijfspresentatie. Daarvoor het je nadrukkelijke toestemming nodig. Die geven medewerkers met dit eenvoudige formulier.

Huurovereenkomst Bedrijfsruimte tussen Beheer en Werk-BV

24,95

Verhuur van bedrijfsruimte binnen een concern. De verhuurder is de holding, de huurder is de werkmaatschappij. Hierdoor heb je een zakelijke verhouding tussen deze twee bedrijfsonderdelen. Je moet dat schriftelijk goed vastleggen. Dat zal je boekhouder vragen, maar ook zeker de fiscus.

Openbaar Vervoer Verklaring Werkgever

4,95

Dit is een model OV-verklaring van de werkgever ten behoeve van een werknemer die geen Openbaar Vervoer abonnement heeft. Die heb je nodig als je gebruik wilt maken van de reisaftrek. Dit model kan je gebruiken.

Klaagschrift Verzoek Opheffing Inbeslagname OvJ

4,95

Verzoek aan de rechtbank tot teruggave van in beslag genomen goederen of geld. Formeel noem je dit verzoek een klaagschrift. Je gebruikt het als jouw spullen, naar jouw mening, ten onrechte in beslag zijn genomen. Je vraagt ook om vergoeding van de kosten van deze procedure.

Koopovereenkomst Activa in een Horeca Onderneming

24,95

De verkoop van een horecazaak, waarbij niet de rechtspersoon dus de BV wordt verkocht. Zeker in de horeca worden veel bedrijven verkocht in een zogeheten activa passiva transactie. Dit contract gebruik je voor de overdracht van de activa (bezittingen). Zo blijven eventuele schulden in het bedrijf achter en neem je alleen de waardevolle zaken over.

Privacyregeling Personeel

24,95

Privacyreglement voor personeel en andere medewerkers. Organisaties moeten in een dergelijk reglement aangeven welke persoonsgegevens ze verzamelen van hun personeel en waarom. Met deze regeling voldoe je richting je medewerkers aan de regels van de AVG.

Inleenovereenkomst ter Beschikkingstelling van Personeel

28,95

De overeenkomst om personeel ter beschikking te stellen en uit te lenen. Een inleenovereenkomst tussen een Inlener en een Uitlener, meestal een uitzendbureau of detacheerder. Perfecte overeenkomst om verder zaken mee te doen.

Huishoudelijk Reglement Stichting

24,95

In aanvulling op statuten maak je een huishoudelijk reglement voor een stichting. Hiermee kan je alle interne regels zelf vorm geven. De statuten bieden het kader. Dit reglement is jullie persoonlijke invulling van die regels. Hoe kort ook, eigenlijk kan geen stichting zonder huishoudelijk reglement.

Notulen AVA Interimdividend

6,9510,40

Notulen van algemene vergadering van aandeelhouders, de AVA waarin het besluit tot uitkeren van een interimdividend. Een dergelijk dividend is met waarborgen omkleed. Aandeelhouders kunnen bij een fout besluit aansprakelijk worden gesteld. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moeten staan. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Agentuurovereenkomst

24,95

Een agentuurovereenkomst waarbij een zelfstandige verkoper, de handelsagent de producten gaat verkopen. Die agent bemiddelt bij de verkoop. De overeenkomst komt tot stand tussen de leverancier en de klant. De agentuurovereenkomst is een soort overeenkomst van opdracht. Agenten zijn ZZP-er. Het luister nauw hoe je dat regelt, want je wilt ze niet in dienst. Daarom gebruik je dit contract.

Aanvulling Arbeidsovereenkomst met Provisieregeling

12,95

Uitbreiding beloning in arbeidsovereenkomst met provisie. Deze bepalingen kunnen worden opgenomen in een bestaande arbeidsovereenkomst, direct na de bepaling van het salaris.

Samenwerkingsovereenkomst tussen twee Bedrijven

24,95

Samenwerkingsovereenkomst tussen twee bedrijven. Hiermee leg je belangrijkste zaken vast bij samenwerking tussen twee bedrijven of zzp-ers. Het is belangrijk om goed vast te leggen wat je samen doet, hoe je kosten en opbrengsten verdelen gaat. Daarna hoe je de samenwerking weer kan beëindigen. Leg het vast met deze overeenkomst.

Overeenkomst van Opdracht tot Dienstverlening

24,95

Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. De opdrachtgever wil iemand een dienst laten uitvoeren. Dit contract is opgesteld vanuit de opdrachtgever. Die heeft een sterke positie ten aanzien van veel zaken die voor de opdrachtgever belangrijk kunnen zijn. Denk aan de eigendomsrechten op de rapporten.

Getuigschrift Werkgever

6,95

Uitgewerkt voorbeeld om een getuigschrift voor een vertrekkende werknemer op te stellen. Geeft een kader voor de feitelijke gegevens en bevat een opsomming van kernwoorden die je kunt gebruiken om de werknemer te beoordelen. Dit model zorgt ervoor dat je als werkgever aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Procuratieregeling

12,95

Procuratieregeling om iemand in de organisatie de bevoegdheid te geven te handelen namens de organisatie. Dit is een algemene procuratie die je regelt. In een bijlage kan je de aangewezen procuratiehouders opnemen. Regeling kan ingeschreven in het handelsregister en heeft dan ook kracht tegen derden. Regel duidelijk en goed wie er namens de organisatie kan tekenen.

Bruikleenovereenkomst Onroerend Goed

24,95

Indien een pand tijdelijk leeg staat kan het in bruikleen worden gegeven. Hiermee wordt het risico op kraken, vernieling of brandstichting kleiner. Je wilt geen huurcontract, want dan zit je aan huurbescherming. Dus gebruik je dit contract, een bruikleenovereenkomst, waarbij je de woning of het pand in bruikleen geeft.

Huur- / Pachtovereenkomst Horeca

24,95

Een pachtcontract en ook een huurcontract van een horecabedrijf. Hierin naast pacht en huurbepalingen ook eisen die de verpachter stelt over bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld welke leverancier van drank, speelautomaat en dergelijk je moet gebruiken.

Verhuurdersverklaring

6,95

Een verhuurdersverklaring waarin een voormalig verhuurder verklaart hoe het gedrag van een huurder is geweest. Het beantwoordt o.a. of de huur altijd op tijd is betaald, er geen sprake van overlast is geweest en of er geen regels zijn overtreden. Het is feitelijk een uitgebreide verklaring van (goed) huurgedrag.

Uitbreiding Huurovereenkomst met Koopoptie

8,95

Optie om een gehuurd bedrijfspand te kopen. Je kunt een nieuw of bestaand contract met deze koopoptie aanvullen. Met deze clausule krijgt een huurder het eerste recht om een bedrijfsonroerend goed over te nemen. De voorwaarden vul je zelf in.

Schenkingsovereenkomst

8,95

Een model schenkingsovereenkomst. De schenking van geld bij een onderhandse akte, een contract dat je zelf opstelt en dus niet bij een dure notaris. Doel van het vastleggen is duidelijk te maken welk bedrag geschonken wordt en hoe dit betaald wordt. Dit contract dient ook als bewijs voor de Belastingdienst.

Licentieovereenkomst Domeinnaam, Handelsnaam, Merk

26,95

Een overeenkomst waarbij de eigenaar van naar keuze een merk, handelsnaam en domein deze aan een ander in licentie geeft. Zo behoudt je als eigenaar de rechten, maar krijg je inkomsten omdat iemand anders deze kan gebruiken. Je kan naar keuze een dergelijk recht exclusief in licentie geven of aan verschillende partijen.

Arbeidsovereenkomst Directeur Stichting

24,95

Arbeidsovereenkomst tussen een stichting en een directeur van deze stichting. In deze arbeidsovereenkomst worden alle aspecten geregeld inclusief de bijzondere beloning. Je kan schrappen in het ruime contract, het is een perfect model.

Overeenkomst Fiets met hulp Werkgever

24,95

Een contract waarbij de werkgever de werknemer een lening verschaft. Met dat geld koopt de werknemer een fiets. De lening lost de werknemer af door verrekening met de woon-werkbijdrage. Een goed contract dat dit helemaal vastlegt. Fiscaal is het toegestaan om renteloos geld te lenen aan de werknemer.

Optieverklaring Koop Onroerend Goed

6,95

Optieverklaring voor eventuele aankoop van een huis. De verkoper geeft een potentiële koper een tijdje het recht om een onroeend goed te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs.

Inleenbevestiging

8,95

Jij hebt als uitzender/detacheerder een contract met je opdrachtgever. Voor iedere medewerker die je gaat detacheren vul je dit formulier in. Zo is die medewerker gekoppeld aan dat contract en die opdrachtgever.

Bestuurdersovereenkomst tussen Bestuurder en Organisatie

24,95

Overeenkomst met de vrijwillige bestuurders van een vereniging of stichting. Hiermee leg je wederzijdse afspraken vast. De bestuurder verbindt zich hiermee duidelijk met de organisatie. Het bestuurslid belooft ook bepaalde dingen te doen en de organisatie niet te schaden. De regeling is een goede aanvulling op vaak bestaande gedragscodes. Zou niet mogen ontbreken in een goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie.

Arbeidsovereenkomst Stukloon

17,95

Tijdelijk contract waarbij het loon wordt bepaald op basis van stukloon. Het loon is dus afhankelijk van de productie van de werknemer. Een arbeidsovereenkomst stukloon luistert nauw, dus is het belangrijk dat je een goed model gebruikt.

Borgstellingsovereenkomst Particulier

24,95

Borgstellingsovereenkomst voor een garantstelling door een particulier. Een natuurlijk persoon (dus geen bedrijf) staat borg voor de betaling van de schulden die de lener is aangegaan. Een borgstelling is extra zekerheid voor de kredietverstrekker. Wij hebben een apart contract voor een zakelijke borgsteller.

Verpanding Compleet Pakket

129,95

Financiële transacties, zoals leningen kan je voorzien van extra zekerheden. Bijvoorbeeld door verpanding van bezittingen van de geldlener, of door garanties of borgstellingen door anderen. Met dit pakket beschik je over alle juridische mogelijkheden om een overeenkomst van extra zekerheden te voorzien.

Notulen Bestuursbesluit Aanstellen Directeur Stichting

12,95

Notulen voor een bestuursbesluit waarmee een directeur voor de stichting wordt aangesteld. Voor het in dienst nemen van een directeur is een formeel besluit van het bestuur een eis. Het vastleggen van dat besluit luister nauw. Het is een belangrijk besluit omdat er voor de stichting forse gevolgen aan verbonden zijn. Het bestuur treedt ook op als werkgever van de directeur. Leg daarom dit besluit goed vast en gebruik daarvoor de bijgaande notulen.

Consignatieovereenkomst

32,9549,40

Een uitgebreide consignatieovereenkomst tussen de inbrenger en consignatiehouder. Je maakt afspraken over verdeling van opbrengsten, rechten en risico’s. Te gebruiken als de ene partij voor de ander goederen gaat verkopen, waarbij het eigendom bij de maker blijft. Keuze uit Nederlands- of Engelstalig contract.

Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

17,95

Uitgebreid voorbeeld van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, in het dagelijks taalgebruik ook wel tijdelijk contract genoemd. Je hebt de keuze. De eerste is voor een bepaalde periode, dus bijv. 1 jaar. De tweede is voor de duur van een project.

Overeenkomst voor Interim- en Projectmanagement

24,95

Je gaat een adviesopdracht of een interim-managementopdracht aannemen. Dan moet er een goed contract zijn tussen de opdrachtgever en jou als opdrachtnemer. Hiermee voorkom je een arbeidsverhouding en regel je goed de onderlinge verhouding.

Overeenkomst Toekenning Koopoptie Aandelen aan Werknemer

24,95

Verlenen van een koopoptie op aandelen in het bedrijf is een mogelijke beloning voor onmisbare personeelsleden. De werkgever is aandeelhouder van een BV en verleent de werknemer een optie van koop op aandelen. Zo profiteer de werknemer mee van de groei van de onderneming.

Huurovereenkomst Materieel

24,95

Een huurovereenkomst voor de zakelijke verhuur van materieel. Veel bedrijven huren wat duurdere productiemiddelen. Deze overeenkomst is zowel voor korte huurperiodes als voor lange huur te gebruiken.

Aanvulling Arbeidsovereenkomst voor Thuiswerk en Telewerk

12,95

Noodzakelijke aanvulling op de arbeidsovereenkomst voor thuiswerken (het nieuwe werken). Regelt de verhouding met de werknemer, controle en vergoedingen. Als werkgever ben je ook verantwoordelijk voor de werkplek van je werknemer thuis. Dat moet je dan wel goed regelen.

Brief om een Lid van een Vereniging te Royeren

4,95

Royement van een lid van de vereniging omdat die zijn contributie niet betaald heeft. Het bestuur schorst het lid en kondigt het royement aan. Belangrijk dat je dat juridisch goed doet. Je kan dit model zo vaak gebruiken als je wilt. Je koopt een Word document en dus kan je het daarna steeds opnieuw gebruiken.

Huurovereenkomst Kantoorruimte

24,95

Verhuurders downloaden vaak een gratis huurovereenkomst kantoorruimte van het internet zonder erbij na te denken. Dat gaat nooit fout, totdat een huurder niet betaalt. De huurder beroept zich op het niet nakomen van afspraken of een moeilijke periode voor zijn of haar bedrijf. Wij hebben een uitgebreid huurcontract waarin je juridisch sterk staat en alle uitzonderingen zijn opgenomen (10 pagina’s).

Koopoptie Aandelen BV

24,95

De eigenaar van een BV geeft een koopoptie op de aandelen in de BV. Door de optie kan de koper in een bepaalde periode de aandelen kopen. Hiermee geef je zekerheid aan de koper.

Afstand van Pandrecht

12,95

Een akte of overeenkomst waarbij de pandhouder verklaart verder af te zien van zijn pandrecht. Met dit document is de pandgever dus weer vrij en volledig eigenaar van zijn goederen of ander onderpand. Geeft duidelijk aan tot wanneer het verpande in onderpand was.

Studieovereenkomst Werknemer

17,95

Een studieovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever betaalt een deel van de studiekosten. In ruil daarvoor legt de werknemer zich vast op het gedurende enige tijd in dienst blijven, of de kosten deels terug te betalen. Het contract is er voor opleidingen die niet direct bij de functie passen.

Aanvulling Arbeidsovereenkomst met Concurrentiebeding en Relatiebeding

12,95

Dit zijn twee aanvullingen die je kan opnemen in een arbeidsovereenkomst. Het zijn een concurrentiebeding en een relatiebeding die niet in ieder arbeidscontract voorkomen. Je kan ze eenvoudig bewerken en toevoegen.

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

24,95

Algemene voorwaarden voor dienstverlening. Je kan ze gebruiken voor iedere vorm van zakelijke diensten. Het maakt hierbij niet uit of je werkt als ZZP-er of vanuit een BV. Met deze set kan je direct aan de slag.

Voorovereenkomst Aankoop Aandelen in een BV

12,95

Overeenkomst voor de aankoop van aandelen in een BV, die vooraf gaat aan een uitgebreide overeenkomst. Doel prijs en datum vast leggen van de koop van de aandelen in een BV.

Pandakte Roerende Goederen en Inboedel

12,95

Overeenkomst waarbij de pandgever alle roerende goederen en de inboedel in pand geeft aan de pandnemer. Bij het niet nakomen van de overeenkomst van geldlening heeft de kredietverstrekker een sterke positie. De pandakte versterkt dus een kredietovereenkomst.

Leningsovereenkomst Werknemer (Personeelslening)

14,95

Overeenkomst van geldlening van de werkgever aan de werknemer (personeelslening). Werkgevers kunnen geld uitlenen aan personeel. Zij kunnen dan de aflossingen verrekenen met de loonbetalingen. De werkgever kan ook met minder zekerheden genoegen nemen dan een commerciële bank. Wat ook de reden is, juist in deze situatie is een goed contract een eerste eis. Daarmee regel je ook de verhouding lening en arbeidsovereenkomst.

Stageovereenkomst

12,95

Stagecontract. Een modelovereenkomst tussen de stagiair en de organisatie waar deze stage gaat lopen. Heel belangrijk om een goed contract te sluiten. Als de stage niet goed geregeld is, dan bestaat het risico dat er een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Dat is zeker niet de bedoeling.

Licentieovereenkomst Programmatuur, Website of App

24,95

Een licentieovereenkomst voor software. Ook te gebruiken als je een app of website hebt gebouwd. Jij hebt in opdracht iets gebouwd, maar de auteursrechten zijn niet overgedragen. Daarom geef jij een licentie (tegen vergoeding) om het gebouwde te mogen gebruiken. Voordeel is dat je langdurige inkomstenstroom hebt en de rechten bij jou blijven liggen.

Leenovereenkomst Auto

12,95

Je wilt je auto uitlenen, of jullie willen een auto delen. Aan het uitlenen van een auto zitten risico’s. Wat te doen met schade en verkeersboetes bijvoorbeeld. Als je vaker je auto wilt uitlenen of je auto wilt delen, gebruik dan dit contract. Je kan het zo vaak als je wilt gebruiken.

Gebruiksovereenkomst Laptop, Tablet of andere Computer

12,95

Contract tussen werkgever en werknemer. Werkgever stelt een computer, tablet of laptop ter beschikking aan werknemer. Duidelijk is wie eigenaar is, wat de wederzijdse verplichtingen zijn. De werkgever blijft namelijk eigenaar, maar wil wel zekerheden dat de werknemer zorgvuldig met de ter beschikking gestelde spullen omgaat. Een contract voorkomt mogelijk latere conflicten.

Algemene Voorwaarden van Verpanding

24,95

Iedere pandakte in ons systeem verwijst naar deze Algemene Voorwaarden van verpanding. In deze voorwaarden staan een reeks algemene bepalingen die je nodig hebt om de losse pandaktes te kunnen uitvoeren. Zoals hoe je recht hebt op inzage in de administratie van de pandgever. Je hebt deze dus altijd nodig.

Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

17,95

Een uitgebreide arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Met dit model loop je langs alle mogelijke onderwerpen die je wilt regelen met een werknemer. Het is een zeer uitgebreid model, dus je kan er bepalingen uit weglaten. Uiteindelijk heb je een zeer goed en gedegen arbeidscontract.

Nulurencontract

17,95

Een arbeidscontract waarin de werkgever en werknemer de verhouding vastleggen. Bij een 0-urencontract is het zo dat er geen minimaal aantal uren per week is dat er gewerkt gaat worden.

Kilometervergoeding Aanvulling op Arbeidsovereenkomst

6,95

Een overeenkomst voor een kilometervergoeding tussen werkgever en werknemer. Een aanvulling op een bestaande arbeidsovereenkomst. Biedt een goede regeling, omschrijving van de vergoeding en de wijze van declareren.

Instemmingsverklaring

0,00

Een instemmingsverklaring voor de verkoop van aandelen in een BV. Een aandeelhouder verklaart akkoord te zijn met de overdracht van aandelen in een BV door de andere aandeelhouder.

Melding van Cessie

6,95

Voorbeeldbrief aan de schuldenaar met daarin de melding van cessie. Een cessie is pas rechtsgeldig als deze is gemeld aan de debiteuren. Dat is dus een belangrijk onderdeel van de cessie. Gebruik daarvoor deze modelbrief.

Pandakte Aandelen op Naam

12,95

Verpanding van aandelen op naam. De pandgever geeft zijn aandelen op naam, in een BV in zekerheid aan een pandnemer. Dat is de partij die een krediet heeft verstrekt aan de BV. Die kredietverstrekker heeft nu dus als zekerheid de aandelen in die BV.

Financial Leaseovereenkomst Auto

24,95

Een leaseovereenkomst voor een personenauto in financial lease. Het is een veel gebruikte manier om een auto aan een klant te kunnen geven, zonder dat deze direct de hele koopsom hoeft te betalen. Met dit contract en de aanvullingen kan je direct aan de slag.

Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak

24,95

Gebruikersovereenkomst auto van de zaak tussen werkgever en werknemer. Dit contract tekent de werknemer op het moment dat hij daadwerkelijk een auto ontvangt. Regelt alle zaken over schade, gebruik en teruggave. Je ontvangt zowel een model aanvraagformulier als de overeenkomst.

Koop op Afbetaling Overeenkomst

24,95

Koopovereenkomst voor een koop op afbetaling. In deze overeenkomst gaat de eigendom wel over en betaalt de afnemer in termijnen. Slaat die een termijn over of lost niet meer af? Jij kan direct een boete opeisen en je spullen terug krijgen.

Akte van Cessie Specifieke Vordering

24,95

Via cessie kan je een specifieke vordering overdragen. Eigenlijk verkoop jij de vordering die je op iemand anders hebt. Zo kan je aan geld, liquide middelen komen. Dat wil zeggen dat de vordering overgaat op een andere crediteur.

Declaratieregeling Stichting of Vereniging

12,95

Bestuursleden of vrijwilligers kunnen meestal de door hen gemaakte kosten declareren. Dan is het verstandig als je een regeling maakt hoe je wilt dat die declaraties worden gedaan. Ook kan je regelen welke declaratie zijn toegestaan en welke kosten vooraf goedgekeurd moeten zijn. Een declaratieregeling mag niet ontbreken in een goed georganiseerde organisatie met vrijwilligers.

Vrijwilligersovereenkomst

17,95

Overeenkomst tussen stichting of vereniging en een vrijwilliger. Regelt de rechten en plichten die bij professioneel vrijwilligerswerk spelen. Zo maak je vrijwilligerswerk ook minder vrijblijvend. Beide zetten hun verwachtingen en verplichtingen duidelijk op papier.

Overeenkomst voor Gebruik Kantooradres als Zakelijk Adres

12,95

Overeenkomst waarbij een huurder een kantooradres huurt zonder kantoorruimte. De ondernemer heeft hier een adres voor correspondentie en eventuele andere diensten. Zoals telefoonservice, bureau of vergaderruimte. Formeel is dit geen huurcontract, maar dienstverlening.

Gebruiksovereenkomst Mobiele Telefoon

12,95

De werkgever geeft aan zijn werknemer een mobiele telefoon in gebruik. De telefoon blijft eigendom van de werkgever. De werknemer heeft het toestel dus in bruikleen. De werknemer krijgt een aantal randvoorwaarden gesteld aan het gebruik van de telefoon. Dat moet goed geregeld, met dit contract.

Overdracht Intellectuele Eigendom Software

26,95

Overeenkomst voor de overdracht van auteursrechten op een softwareproduct. Hiermee voorkom je als opdrachtgever dat de softwarebouwer de ontwikkelde software nog een keer gebruikt. Tegelijk verbiedt het de opdrachtgever om de programmatuur zelf opnieuw te exploiteren.

Borgstellingsovereenkomst Zakelijk

24,95

Borgstellingsovereenkomst door een zakelijke partij. Hiermee staat een investeerder of bedrijf borg voor iemand die een lening aangaat. Bij dit contract zijn drie partijen betrokken. De kredietnemer, kredietverstrekker en borgsteller. Met deze borgtocht leg je de afspraken goed vast. Let op: er is een aparte borgstellingsovereenkomst DGA.

Privacyregeling Klanten

24,95

Privacyreglement voor klanten en andere vergelijkbare personen. Organisaties moeten in een dergelijk reglement aangeven welke persoonsgegevens ze verzamelen en waarom. Met deze regeling voldoe je richting je klanten aan de regels van de AVG.

Lijfrenteovereenkomst BV

24,95

Een groot geldbedrag wordt ingebracht in een BV. Doel is om het later uit te kunnen keren als pensioen of oudedagsvoorziening. Bij de oprichting of storting moet dan een lijfrenteovereenkomst worden opgesteld. Dit is een model hiervoor.

Vaststellingsovereenkomst Ontslag op Neutrale Gronden

24,95

Een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit is een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Deze stel je op als je samen het eens bent over het ontslag.

Pandakte Inventaris, Vervoermiddelen en Voorraden

12,95

De kredietnemer geeft alles wat hij in zijn bedrijf heeft in zekerheid. Dit is een pandovereenkomst waarbij de pandgever alle inventaris, voertuigen en voorraden in onderpand neemt. Hiermee is dus bij een gewone onderneming alles dat tot het bedrijfskapitaal hoort in onderpand. Geeft de pandnemer een sterke positie in het geval er niet betaald wordt op de lening.

Borgstellingsovereenkomst DGA

24,95

Het komt vaak voor dat een DGA borg staat voor een lening van zijn BV. Met deze borgstellingsovereenkomst stelt de directeur-grootaandeelhouder zich garant voor een lening. Voor deze borgstelling ontvangt de DGA een vergoeding. Let op: er is een apart model voor een externe zakelijke borg.

Verenigings- of Stichtingsverklaring

6,95

Een verklaring van verenigingsbestuur of een stichtingsbestuur. Ze geven aan de andere partij aan dat ze wijzigingen in de vertegenwoordiging schriftelijk zullen melden. Zonder melding zullen zij zich niet beroepen op een probleem in de vertegenwoordiging. Zo kan je eenvoudiger zaken doen als stichting of vereniging.

Leerarbeidsovereenkomst

17,95

Een leerarbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat is een combinatie van twee contracten. De leerovereenkomst waarin je afspraken maakt over het leren. De arbeidsovereenkomst die gekoppeld is aan die leerovereenkomst. vervalt de ene, dan ook de andere. Regel dit goed, want anders zit je straks aan een personeelslid vast waar je niet aan vast wilt zitten.

Arbeidsovereenkomst voor Wisselende Werktijden

17,95

Model arbeidsovereenkomst te gebruiken bij werk met mogelijk gebroken dienst en afwijkende werktijden. Juist in deze gevallen moet je duidelijke afspraken maken die goed vastleggen. Dat kan met dit modelcontract.

Vaststellingsovereenkomst met Wederzijds Goedvinden

24,95

Voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden om een arbeidsovereenkomst te staken. Je kan een bestaande overeenkomst alleen samen beëindigen. Je spreekt de voorwaarden af en legt die vast in dit contract.

Jaarabonnement

395,00 per jaar

Met een jaarabonnement heb je toegang tot onze 450 modelovereenkomsten en voorbeeldbrieven. Je kunt elke maand 50 documenten downloaden. De documenten die je hebt gedownload vind je eenvoudig terug in je online dashboard, zodat je altijd over de laatste versie beschikt. Dit abonnement is alleen voor zakelijke klanten.

Verwerkersovereenkomst

24,95

Een verwerkersovereenkomst is een onmisbare overeenkomst tussen een partij die persoonsgegevens verzamelt en een andere partij. De eerste heeft de hulp van de tweede nodig voor het bedrijfsproces. In dit model garandeert de verwerker zorgvuldig met de gegevens om te gaan.

Huishoudelijk Reglement Vereniging

24,95

Model van een huishoudelijk reglement voor een vereniging. Met dit reglement kan je alle dagelijkse zaken regelen. Het is een noodzakelijke aanvulling op de statuten. Zo regel je hiermee hoe mensen lid kunnen worden, hoe je besluiten neemt, of er commissies zijn en andere zaken voor de dagelijkse praktijk.

Intentieovereenkomst Fusie van twee Ondernemingen

24,95

Twee partijen overwegen een fusie. Zij spreken die wens uit in een intentieovereenkomst fusie. Een letter of intent tussen twee ondernemingen. Zij spreken de wens uit, te komen tot een fusie, de termijn die ze nodig denken te hebben om een definitief besluit te nemen.

Reglement Auto van de Zaak

17,95

Uitgewerkt voorbeeld van een Reglement Auto van de Zaak die de werkgever opstelt met daarin alle voorwaarden en spelregels. Met deze regeling als basis sluit je een aparte gebruikersovereenkomst auto van de zaak met de afzonderlijke medewerkers. Download dit Word-bestand en vul zelf je organisatiegegevens in.

Sociale Media Code

24,95

Een sociale media code. Van groot belang om te hebben in een organisatie. Zonder een dergelijke regeling kan je bij een conflict je nergens op beroepen. Onduidelijkheid is in het voordeel van een werknemer. Leg dus vast op hoofdlijnen wat er wel en niet mag, wie zich namens het bedrijf naar buiten mag presenteren. Zelfs als je dit model niet letterlijk volgt geeft het je wel richtlijnen voor een eigen uitwerking.

Verzuimreglement

24,95

Een model van een verzuimreglement. Dit reglement bepaalt de voorwaarden die een werknemer in acht dient te nemen bij ziekte of verzuim. Zeer uitgebreid en compleet document.

Brief Aansprakelijkheidsstelling Aannemer

6,95

Een verbouwing niet in jouw opdracht. Maar er zou wel schade kunnen ontstaan, scheuren, lekkage, dat soort zaken. Met deze brief waarschuw je de aannemer voor zijn aansprakelijkheid bij de uitvoering van die werkzaamheden. Zo leg je de verantwoordelijkheid ook vast bij de aannemer en niet alleen bij de opdrachtgever.

Huurovereenkomst Verhuur van Roerende Zaken

24,95

Je wilt iets verhuren, goederen of andere spullen. Juridisch noemen we dat roerende zaken. Met dit contract regel je dat duidelijk is dat die spullen van jou zijn en dus niet verkocht zijn. Bovendien regel je alles dat nodig is om een goed huurcontract op te stellen.

Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte

24,95

Uitgebreide algemene bepalingen huurovereenkomst. Deze kan je in aanvulling gebruiken op een huurovereenkomst bestemd voor woonruimte. Hiermee regel je in detail wat je op hoofdlijnen regelt in een contract.

Min-Max Contract

17,95

Dit is een arbeidsovereenkomst waarbij partijen zo flexibel mogelijk willen zijn over de hoeveelheid arbeidsuren. Met dit contract wordt een minimum en een maximum aantal uren per week afgesproken. Vandaar de naam Min-Max Contract.

Oproepcontract

17,95

Een oproepcontract is flexibel. De werknemer en werkgever sluiten een contract op hoofdlijnen. Als de werknemer wordt opgeroepen gaat de overeenkomst in. Er wordt een loon per gewerkt uur afgesproken.

Protocol Datalekken

12,95

Wat te doen bij een datalek. Hoe moet jouw organisatie handelen als er per ongeluk persoonsgegevens openbaar zijn. Dat leg je vast in een interne regeling. Het protocol datalekken helpt je daarbij.

Internetprotocol

24,95

Model internetprotocol om in een organisatie regels af te spreken over het internetgebruik. Hiermee regel je als werkgever de bevoegdheid om gegevens bij te houden, op te slaan en te gebruiken. Ook van belang in het kader van de AVG. Ook kan je regels stellen voor het gebruik en bezoek van websites en dataverkeer. Je hoeft geen gebruik te maken van je bevoegdheden, maar je kan het beter wel goed voorbereiden.

Algemene Voorwaarden Schilders, Afwerkings – en Glaszetbedrijf

24,95

Algemene voorwaarden voor schilders, afwerkingsbedrijven en glaszetbedrijf. Specifieke voor bedrijven in deze sectoren geschikte algemene voorwaarden. Kunnen als model gebruikt worden, of direct toegepast.

Klachtenregeling Seksuele Intimidatie

24,95

Een modelregeling ter bestrijding van seksuele intimidatie op de werkvloer. De regeling is zowel te gebruiken voor een commercieel bedrijf als voor een instelling. Het is een klachtenregeling die de uitgangspunten beschrijft en oplossingen biedt. Het is een model, dat je zeker aan kan passen aan de specifieke wensen van jouw organisatie. Het model helpt je snel op weg en biedt goede juridische teksten voor een uiteindelijke regeling.

Intrekking Hoofdelijke Aansprakelijkheidsverklaring van art. 403 BW 2

6,95

Brief aan de KvK voor de intrekking hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring van art. 403 Boek 2 BW. Met deze brief trek je de eerder afgegeven aansprakelijkheid voor andere ondernemingen binnen de groep weer in.

Sponsorovereenkomst

12,95

Een sponsorcontract regelt de verhouding tussen jouw organisatie en de sponsor. De overeenkomst is te gebruiken voor de sponsoring van een vereniging of een evenement. Regelt wat de sponsor kan verwachten en wat de eventuele tegenprestatie is. Zonder sponsorcontract loop je forse risico’s.

Klokkenluidersregeling

24,95

Een klokkenluidersregeling geeft de regels weer op welke manier een klokkenluider zijn informatie kwijt kan. Het geeft een interne procedure ter bescherming. Dat is nodig omdat bij de melding vaak andere regels in het bedrijf worden geschonden. Dit model is een perfect uitgangspunt.

Pandakte Bestaande en Toekomstige Vorderingen

12,95

De pandgever geeft huidige en toekomstige vorderingen die hij bezit in onderpand. Het komt er dan op neer dat alle vorderingen van het bedrijf zijn verpand. Zowel de huidige te verwachten inkomsten, als de toekomstige zijn overgedragen in zekerheid.

Pandakte Bedrijfsvoorraden

12,95

Pandovereenkomst waarbij de pandgever de voorraden verpandt. De verpanding is ten gunste van de geldgever. Hiermee heb je een redelijk sterk onderpand. Zonder voorraad kan het bedrijf niet verder werken. De keerzijde is dat de voorraden wijzigen.

Pandakte Bedrijfsuitrusting

12,95

Overeenkomst om de complete bedrijfsuitrusting te verpanden aan de kredietgever. Hiermee heeft de kredietgever een sterke positie bij eventuele financiële problemen.

Stichting Compleet Pakket

79,95

Nadat je een stichting hebt opgericht bij de notaris, valt er nog veel te regelen. Leg de zaken goed juridisch vast. Dat scheelt je later werk en risico’s. Dit is een set contracten en notulen om een stichting juridisch vorm te geven. De complete set is vergeleken met de losse contracten of een juridisch advies heel goedkoop.

AVG Compleet Pakket

59,95

Maak je hele organisatie in één klap AVG-proof. Regel alle zaken die met privacy en persoonsgegevens te maken hebben in een keer. Alle documenten die je daarbij nodig hebt vind je in dit AVG Compleet pakket. Download en ga direct aan de slag.

Privacy- en Cookie Verklaring

24,95

Model van een privacyverklaring en cookieverklaring. Zeker sinds de AVG is dit een verplicht onderdeel van iedere website. Je moet duidelijk aangeven wat je registreert en wat je met die gegevens doet.

Bestuursregeling Directie BV

24,95

De gezamenlijke aandeelhouders van een BV maken een bestuursregeling. Daarmee geven zij het kader voor de aan te stellen directeur/bestuurder. Die directeur kan straks formeel een reeks besluiten nemen namens de BV. De aandeelhouders geven met deze regeling de grenzen van die besluiten aan. Ook geven ze taken mee. Belangrijke regeling voor een BV met een eigen directeur.

Distributieovereenkomst

24,95

De distributieovereenkomst. De overeenkomst voor de distributie van producten. Je sluit het contract tussen de distributeur en de leverancier. Op die manier kan een leverancier snel via verschillende partijen zijn producten verkopen. De wet regelt niet veel, dus een goed overeenkomst is een eis. Die heb je nu gevonden.

Bruikleenovereenkomst Goederen

12,95

Bij een bruikleenovereenkomst wordt een roerend goed uitgeleend. Dat uitlenen is in principe zonder vergoeding, anders noem je het huren. Je hebt wel een goede overeenkomst nodig, om duidelijk te maken dat het om bruikleen gaat en hoe de risico’s zijn verdeeld.

VOF tussen Echtgenoten Overeenkomst Vennootschap onder Firma

24,95

De VOF-overeenkomst tussen twee echtgenoten. Met dit contract kunnen zij een vennootschap onder firma (VOF) aangaan. Dit is een zogeheten man-vrouw firma. Zeker als je in zaken gaat als echtgenoten is een goed contract op zijn plaats

Koopovereenkomst van Perceel Grond voor Planontwikkeling

24,95

Overeenkomst voor de verkoop van vastgoed met grond voor het realiseren van een ontwikkelplan.

Pandakte Effecten

12,95

De pandgever geeft een effectenportefeuille in onderpand. Voordeel is dat de aandelen of andere effecten niet verkocht hoeven te worden. De pandnemer heeft ook de opbrengsten van de portefeuille.

Vastgoed & Wonen Compleet Pakket

174,95

Vastgoed & Wonen Compleet is het pakket contracten, overeenkomsten, brieven en bezwaarschriften voor iedereen in de vastgoedbranche. Bevat huurcontracten van huis tot kantoor, koopcontracten en verklaringen.

Perfect te gebruiken voor makelaars, projectontwikkelaars, beheerders, verhuurders, kortom voor iedereen die regelmatig iets met onroerend goed doet. Alle documenten zijn in Word en kan je dus aanpassen naar eigen wens.

Notulen Besluit Algemene Ledenvergadering Wijzigen Statuten

12,95

Om de statuten van een vereniging te wijzigen moet je een besluit van de ALV hebben. Het is belangrijk dat je dit besluit goed vastlegt. Daarvoor heb je deze model notulen. Die zorgen dat alles goed staat genotuleerd.

Kwijtschelding Vordering in Rekening-Courant

12,95

De DGA heeft een vordering op zijn bv. De BV kan die echter niet aflossen. Zowel zakelijk als privé kan het dan verstandig zijn om de lening kwijt te schelden. Dat moet dan juridisch wel goed vastleggen, daarvoor gebruik je deze modelovereenkomst.

Beroepschrift tegen Aanslag OZB

12,95

Beroepschrift tegen besluit van de gemeente op jouw eerdere bezwaar. Het beroep moet je indienen bij de rechtbank. Je kan dat prima zelf. Zorg voor een goede onderbouwing van je inhoudelijke standpunt. Het model helpt je door de formele kant. De kosten worden vergoed door de overheid als je in het gelijk wordt gesteld.

Algemene Koopovereenkomst

24,95

Modelcontract koopcontract. Een algemene koopovereenkomst die je kan gebruiken voor alles wat je wilt verkopen of kopen. Geeft je een handvat om de belangrijkste zaken bij de koop van een roerend goed vast te leggen. Beperk je risico met een goede koopovereenkomst.

Notulen AVA Wijziging Statuten Afstempelen Aandelen

6,9510,40

Afstempelen van aandelen, maakt het mogelijk om belastingvrij kapitaal uit een BV te halen. Hiervoor is een formeel besluit noodzakelijk. Dit zijn de notulen van algemene vergadering van aandeelhouders tot wijziging van de statuten als gevolg van het afstempelen van de aandelen. Met dit document weet je zeker dat je de zaken formeel goed geregeld hebt. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Algemene Inhuurvoorwaarden Personeel

24,95

Algemene inhuurvoorwaarden. Voorwaarden waardoor jij als inlener van personeel bepaalt wat de voorwaarden zijn. Als je met veel partijen regelmatig zaken doet kan het zeker verstandig en handig zijn om je eigen voorwaarden op te stellen. Leveranciers zoals ZZP-ers, uitzenders of detacheerders moeten zich dan aan jouw voorwaarden houden. Dat is eel beter voor jouw organisatie en overzichtelijker.

Volmacht voor Bankzaken in het Algemeen

6,95

Volmacht om iemand namens jou de bankzaken uit te laten voeren. De gevolmachtigde kan alle bankzaken uitvoeren. Hiermee kan je iemand aanwijzen die namens jou kan handelen als jij daar zelf tijdelijk niet toe in staat bent.

Betalingsgarantie Aankoop Onroerende Zaak

24,95

Betalingsgarantie die voortvloeit uit een voorlopig koopcontract van onroerend goed. De garantsteller geeft voor de koper een garantie af voor een deel van de koopsom.

Schenkingsovereenkomst Eigen Woning

12,95

Overeenkomst om geld te schenken gebruikmakend van verruimde vrijstelling voor de eigen woning. Je kan een fors bedrag belastingvrij schenken. Je hebt dan wel een goed contract nodig. Je moet bijvoorbeeld regelen dat het geld terugkomt als het niet aan de eigen woning is besteed. Dan heb je namelijk ten onrechte gebruik gemaakt van de vrijstelling. Je regelt dat eenvoudig met dit contract.

Tijdelijke Huurovereenkomst Woonruimte in Gebouwen Leegstandwet

24,95

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte in gebouwen. Woningen die gerealiseerd worden in bestaande gebouwen met een andere bestemming. Gebouwen die met eenvoudige aanpassingen geschikt zijn voor bewoning. De tijdelijke verhuur kan op grond van een vergunning voor tien jaar worden aangevraagd.

Tijdelijke Huurovereenkomst Woning Bestemd voor Renovatie of Sloop

24,95

Tijdelijke huurovereenkomst woning bestemd voor renovatie of sloop. In de periode tussen het vertrek van de reguliere huurder en de renovatie of sloop kan je een woning tijdelijk verhuren. Daarvoor heb je dan wel een goed contract nodig. Je wilt niet met nieuwe huurders blijven zitten.

Barterovereenkomst

14,95

Barterovereenkomst waarbij partijen producten of diensten ruilen zonder betaling. Het barteren moet je goed vastleggen, zodat het duidelijk is voor de fiscus en de boekhouding. Dit is een raamovereenkomst, waarmee je de concrete ruil kan regelen.

Koopovereenkomst Kunstwerk

12,95

Koopovereenkomst voor een kunstwerk. Bij de verkoop van een kunstwerk speelt naast de gewone koopbepalingen ook enkele specifieke. Zoals bepalingen over naamsvermelding, de oplage, wat er wel niet overgaat, zoals schetsen. Regel het eenvoudig en goed met dit modelcontract.

Exploitatie Overeenkomst Speelautomaat

24,95

Overeenkomst voor het exploiteren van speelautomaten. De eigenaar van de speelautomaat plaatst deze bij een café of andere horecagelegenheid. Partijen delen de opbrengst van de apparaten.

Achtergestelde Leningsovereenkomst

24,95

Achtergestelde leningsovereenkomst om een bedrijf te starten. Een start-up zoekt een partij die geld wil uitlenen. Die lening is achtergesteld, zodat de ondernemer nog wel krediet kan krijgen bij leveranciers. De lening heeft ook wat hoger risico, omdat die is achtergesteld bij de andere kredietverschaffers.

Verzoekschrift Handlichting

8,95

Verzoekschrift aan de rechtbank om handlichting te geven aan een minderjarige. Dat wil zeggen dat een minderjarige een bedrijf kan starten. Daarvoor moet je handlichting aanvragen bij de rechtbank. Dat verzoek dien je samen met je ouders/voogden in. Na toestemming van de rechter kun je een bedrijf starten.

Pandakte Voertuigen

12,95

Pandovereenkomst waarbij de pandgever alle bedrijfsvoertuigen in pand geeft. Je moet zelf de voertuigen op een lijst zetten. De overeenkomst regelt het juridische deel van de zekerheid.

Pandakte Vee en Levende Have

12,95

Pandovereenkomst waarbij de pandgever zijn vee en of levende have verpandt. De verpanding is ten gunste van de geldgever, of een leverancier van bijvoorbeeld voer. Vee is voldoende bepaald om te kunnen dienen als onderpand.

Tijdelijke Huurovereenkomst te koop Staande Huurwoning Leegstandwet

24,95

Veel huurwoningen staan te koop. De verhuurder wil die woningen verkopen. De laatste officiële huurder is vertrokken. Om kraken en leegstand te voorkomen wil de eigenaar de woning tijdelijk verhuren. Dit is een tijdelijke huurovereenkomst voor de periode tot de koop. Met dit contract dek je als je verhuurder je positie goed in.

Overeenkomst Bewaarneming Goederen

24,95

Overeenkomst voor de tijdelijke opslag of stalling van roerende goederen. Overeenkomst tussen bewaarnemer en bewaargever. Hiermee regel je de risicoverdeling, de betaling en de rechten.

Koopovereenkomst Auto

12,95

Afspraken voor de koop en verkoop van een auto. Belangrijk juist bij zo iets groots als de koop van een tweedehands auto is om duidelijk vast te leggen wat je verkoopt en onder welke voorwaarden. Schade die al aanwezig was moet je opnemen, de koopprijs en hoe die betaalt gaat worden. Kortom, zet het op papier in een koopovereenkomst auto, om later ellende te voorkomen.

Huurovereenkomst Tijdelijke Verhuur Koopwoning Leegstandwet

24,95

Je woning staat te koop. Tijdens die periode wil je de woning tijdelijk verhuren. Dat kan met toestemming van de gemeente. Dit is een huurovereenkomst voor tijdelijk verhuur van te koop staand huis. Je moet een goed contract gebruiken, want als je het huis verkoopt wil je zeker weten dat het direct wordt ontruimd. Bovendien, je moet tijdens de huurperiode wel in het huis kunnen voor bezichtigingen.

Raamovereenkomst Wervings- en Selectieopdrachten

24,95

Raamovereenkomst voor de werving en selectie. Met de overeenkomst leg je de verhouding tussen het bureau en de opdrachtgever vast. Concrete wervingsopdrachten worden per keer opgedragen. Hiermee regel je de zaken voor langere tijd.

Uitgeefovereenkomst

24,95

De uitgeefovereenkomst tussen uitgever en auteur. Een uitgever en een auteur zijn het eens dat de uitgever een boek gaat uitgeven. Dit contract regelt de uitgave, de vergoeding en eventuele andere rechten, zoals de vertaling verfilming en dergelijke.

Algemene Voorwaarden Verkoop en Levering van Producten

24,95

De leverancier wil algemene voorwaarden van toepassing hebben voor de verkoop van producten. Die moet je dan opstellen en van toepassing verklaren op ieder los contract dat je afsluit. Dit is een handig model.

Gedragsovereenkomst Aannemer

24,95

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer. Hierin wordt het gedrag van de aannemer en zijn personeel bij de uitvoering van het werk geregeld. Vooral van belang bij een aanneemklus die in jouw huis plaats gaat vinden. Hier maak je duidelijke afspraken om de overlast te beperken. Ook over zoveel mogelijk aaneengesloten werken en andere zaken. Zo voorkom je nare discussies achteraf.

Participatieovereenkomst

24,95

Overeenkomst waarbij een participatie- of investeringsmaatschappij een aandeel neemt in een bedrijf. De huidige aandeelhouder(s) verkopen een deel van hun bedrijf. Zo kan het bedrijf sneller groeien met extern kapitaal. Dat wil je goed vastleggen. Daarvoor is deze participatieovereenkomst (ook wel deelnameovereenkomst).

Pandakte Uitkering Verzekeringspolis

12,95

De pandgever geeft de toekomstige uitkeringen uit zijn verzekeringspolissen in zekerheid. Dat gaat er van uit dat die bepaalbaar zijn. De pandnemer heeft zekerheid dat de uitkering eerst naar hem gaat om de vordering te voldoen.

Pandakte Intellectuele Rechten

12,95

De pandgever geeft een pandrecht op de intellectuele eigendomsrechten op software, websites, apps, halfgeleiderproducten, octrooien, merkenrechten en andere kennis. Te gebruiken voor ondernemers die vooral actief zijn bij het ontwikkelen van intellectuele rechten.

Overbruggingskrediet in Rekening-Courant i.v.m. Aankoop Woning

24,95

Overbruggingskrediet van een DGA met zijn eigen BV. De directeur heeft een nieuw huis gekocht, maar het oude is nog niet verkocht, of de verkoopsom is nog niet binnen. De BV heeft wel geld, dus die geeft een tijdelijke lening. Dat soort leningen moet je fiscaal goed onderbouwen. Deze overeenkomst bevat alle belangrijke bepalingen.

Pakket Overname Horecaonderneming

74,95

Je wilt een horecaonderneming overnemen? Dan heb je hier in één koop alle benodigde contracten. Handig, goed geregeld en bovendien heel belangrijk. Met het pakket beschik je over een koopcontract naar keuze, een overeenkomst die je kan sluiten met de verhuurder, een contract voor de overname van de naam en het domein. Kortom voor een gering bedrag beschik je over alles dat je nodig hebt!

Akte van Achterstelling Krediet

24,95

Achterstelling van een eerder verschaft krediet. Hierdoor krijgt de nieuwe kredietgever voorrang boven bestaande kredieten. Zo kan de kredietnemer makkelijker een nieuw krediet krijgen.

Notulen AVA Besluit Uitgifte Aandelen voor Participatie

6,9510,40

Uitgeven van nieuwe aandelen om een nieuwe aandeelhouder binnen te halen in de BV. Daarvoor moet een formeel besluit door de aandeelhouders worden genomen. Dat besluit is formeel en moet je dus goed notuleren. Daarvoor gebruik je deze notulen. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

6,95

De agent zegt de handelsovereenkomst op. Hij bericht zijn principaal dat hij niet langer op zal treden als agent. De agentuurovereenkomst is geen arbeidscontract, maar een overeenkomst van opdracht. Je moet die opzeggen en dan zaken regelen over de uitbetaling. Je moet dus in overleg de overeenkomst opzeggen. Dat doe je met deze Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst.

Schenkingsovereenkomst Goederen

12,95

Zeker bij het schenken van waardevolle goederen of grote geldbedragen kan je dat beter vastleggen in een contract. Dan is voor beide (en voor anderen) duidelijk dat er een schenking was, wanneer die plaats vond en onder welke voorwaarden.

Consultancyovereenkomst

24,95

Een overeenkomst voor het verrichten van consultancywerkzaamheden of ander advieswerk. Hiermee kan je met een gerust hard een adviesopdracht aannemen. Voor alle soorten van advies te gebruiken. Bevat de kern van de zaken die je moet of wilt regelen.

Buy/Sell Overeenkomst tussen Aandeelhouders

24,95

Jullie willen van elkaar af in de BV. Maar hoe regel je dat? Dit is een overeenkomst waarmee twee partijen die samen in een BV zitten elkaar kunnen dwingen tot verkoop van de aandelen. De partij die het aanbod doet tot koop van de aandelen biedt daarmee ook zijn aandelen aan onder die voorwaarden. Zo krijg je dus altijd het beste bod.

VOF Oprichten Firma-overeenkomst nieuwe VOF

24,95

De overeenkomst om een vennootschap onder firma aan te gaan. Met dit contract starten jullie samen een nieuwe VOF. Je regelt de belangrijkste zaken. Denk aan de naam, de manier van samenwerken en natuurlijk hoe jullie ooit weer uit elkaar kunnen gaan. De VOF is pas echt goed op weg als jullie een contract hebben opgesteld.

Koopoptie Aandelen in Gezamenlijke Vennootschap

24,95

Een optieovereenkomst op aandelen in een BV die jullie samen bezitten. De ene aandeelhouder wil de andere uitkopen. Met de optie is duidelijk op welke manier dat gaat gebeuren. De werkelijke waarde van de aandelen zal een deskundige vaststellen. Hiermee leg je de basis om als aandeelhouders goed uit elkaar te gaan.

Overeenkomst tot het Vestigen van een Recht van Opstal

24,95

Een opstalovereenkomst. Een overeenkomst waarbij het recht van opstal wordt gevestigd om een gebouw te kunnen bouwen. Hiermee blijft de eigendom van de grond bij de oorspronkelijke eigenaar. De rechthebbende kan nu zelf het gebouwde op die grond bezitten.

Algemene Bepalingen Financial Lease

24,95

Aanvullende algemene voorwaarden die ten grondslag liggen aan financial lease overeenkomsten in de databank

Niet-investeringsverklaring

6,95

Uitbreiding van een bestaande kredietverhouding. Zolang de kredietverleners nog geld tegoed heeft zal de kredietnemer geen investeringen doen. Dat is een extra zekerheid voor de kredietverlener.

Volmacht Vertegenwoordiging AVA

6,95

Volmacht tot vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij een algemene vergadering van aandeelhouders. Hiermee kan iemand namens een aandeelhouder stemmen. Van belang als vereist is dat er een meerderheid is of dat alle aandeelhouders moeten instemmen.

Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging

24,95

Ook een vereniging kan personeel hebben, waaronder een directeur. De arbeidsovereenkomst met een directeur is altijd bijzonder. Hiermee regel je namelijk ook de bevoegdheden van die directeur. Dit contract heeft zich in de praktijk ruim bewezen en is erg praktisch.

Leningsovereenkomst met Garantsteller

24,95

Bijzondere geldleningovereenkomst aan een onderneming. Hierin staat een natuurlijk persoon garant voor de kredietnemer. Meestal is dat de directeur of eigenaar van de onderneming. Het kan ook iemand anders zijn die garant wil staan. Zo heeft de geldverstrekker meer zekerheid dat er terugbetaald wordt.

Koopovereenkomst Hond

12,95

Modelcontract voor de (ver)koop van een puppy of volwassen hond. Vul in welk ras en wie de moeder en vader is. Vul ook in of de hond als huis- of fokdier wordt gebruikt. Met deze uitstekende overeenkomst leg je alle afspraken tussen het oude en nieuwe baasje van een (geregistreerde) hond vast.

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Commissaris

6,9510,40

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) waarin wordt besloten een commissaris te ontslaan en een andere te benoemen. Het aanstellen van een commissaris is een belangrijke en formele stap. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moeten staan. Dat is met deze model notulen goed geregeld. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Pandakte Spaar- en/of Depositogelden

12,95

De pandgever geeft zijn spaargeld of depositogelden in onderpand. De opbrengst is voor de pandnemer. Die heeft bovendien een pand op contante middelen.

Pandakte Belastingteruggave

12,95

Dit is een pandakte waarbij een vordering op de Belastingdienst in onderpand wordt gegeven. Zeker bij een organisatie die geen winst maakt is er meestal een BTW-teruggave. Die kan je verpanden.

Ingebrekestelling Niet Leveren Product

2,49

Bestelde goederen die niet worden geleverd. Met deze brief stel je de leverancier ingebreke. Je geeft nog één laatste korte termijn om te leveren. Zo is duidelijk wanneer de levering nog geleverd kan worden of niet meer nodig is.

Notulen Wijziging Verenigingsbestuur

12,95

Wijzigen van het verenigingsbestuur. Notulen om dit goed mee vast te leggen. Legt het besluit vast om nieuwe bestuurders te benoemen en om afscheid te nemen van de oude bestuurders. Noodzakelijk voor een juiste besluitvorming.

Vereniging Compleet Pakket

89,95

Nadat je een vereniging hebt opgericht, moeten er nog heel wat formele zaken geregeld. Maak je vereniging compleet met dit pakket besluiten, notulen en contracten. Van een model huishoudelijk reglement, tot een regeling voor vrijwilligers of een modelnotulen bij belangrijke besluiten. Je hebt alle documenten in één koop.

Periodieke Schenkingsovereenkomst

14,95

Schenkingen aan goed doel die minimaal 5 jaar achter elkaar plaatsvinden zijn aftrekbaar van de belasting. Voorwaarde is wel dat je die vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst. Dit model biedt je extra zekerheden, zoals onverwachte situaties waarin je de schenking terug kunt draaien.

Oprichtingsverklaring (Geruisloze Inbreng)

24,95

Verklaring van oprichter van een BV waarbij tot storting van de uit te geven aandelen een onderneming zal inbrengen. Deze inbreng omvat de inbreng van alle

Opdracht tot Dienstverlening voor Verkoop van een Pand

6,95

Opdracht tot dienstverlening tussen iemand die een pand wil verkopen en een een makelaar. De opdracht betreft de verkoop van een onroerende zaak. Hiermee kan je zelf de randvoorwaarden van de opdracht bepalen.

Algemene Beëindigingsovereenkomst

12,95

Overeenkomst om een eerdere overeenkomst te beëindigen. Een beëindigingsovereenkomst. Hiermee leg je juridisch vast dat een eerder gesloten overeenkomst nu is geëindigd. Dat vastleggen kan heel verstandig zijn.

Advertentieovereenkomst

14,95

Een advertentieovereenkomst waarbij adverteerder en opdrachtnemer de afspraken maken voor plaatsing van een advertentie. Je gebruikt deze als je advertentieruimte verkoopt bijvoorbeeld op een op website, krant, sportveld of tijdschrift. Geeft belangrijke mogelijkheden voor de aanbieder om zich in te dekken tegen risico’s.

Converteerbare Leningsovereenkomst

24,95

Achtergestelde leningsovereenkomst aan een BV waarbij de kredietverschaffer de lening kan omzetten in aandelen, de conversie in aandelen. De lening is ook achtergesteld. Het is dus een lening die dicht tegen eigen vermogen aanzit.

Notulen AVA Besluit tot Uitgifte Nieuwe Aandelen

6,9510,40

Besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om over te gaan tot de uitgifte van aandelen door de BV. Dit besluit is een vereiste om de aandelen te kunnen uitgeven. Met dit besluit zijn de aandelen voor een of meer van de bestaande aandeelhouders. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Wijziging Statuten BV

6,9510,40

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) waarin wordt tot wijziging van de statuten wordt besloten. Een statutenwijziging is een belangrijke en formele stap. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moeten staan. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Volmacht om Specifieke Betalingen te Verrichten

6,95

Volmacht aan gevolmachtigde om specifieke betalingen te verrichten. Hiermee kan een gevolmachtigde optreden namens de volmachtgever. Denk aan een directeur die eenmalig een transactie kan uitvoeren die zijn normale bevoegdheden te boven gaat.

Financial Leaseovereenkomst met Verpanding Object

24,95

Financial leaseovereenkomst waarbij lessee voorafgaand al eigenaar is van het object.

Huurovereenkomst Fiets

24,95

Overeenkomst tot verhuur van een fiets. Regelt de hele huur van de fiets. Te gebruiken als je bijvoorbeeld fietsen wilt verhuren naast een andere dienst. Bijvoorbeeld bij jouw hotel of Air BNB. Van belang om dat goed te regelen, denk ook aan zaken als schade en diefstal.

Overeenkomst Gedeelde Huur

12,95

Samen een huurwoning delen. Een goed plan. Maar onderling moeten jullie de zaken nog wel op papier zetten. Hoe verdelen jullie de kosten, hoe kan iemand vertrekken, wat te doen met verzekeringen of internet? Leg het direct goed vast, om later problemen te voorkomen. Gedeelde huur kan juridisch heel lastig uitpakken.

Notulen AVA Aandelenuitgifte in Verband met Conversie Lening

6,95

Notulen waarbij de aandeelhouders besluiten om extra aandelen uit te geven. Die aandelen zijn bedoeld voor een geldschieter die een converteerbare lening had verstrekt.

Boedelvolmacht

24,95

Een boedelvolmacht om een nalatenschap of erfenis af te wikkelen. De volmacht maakt het mogelijk dat één van de erfgenamen de erfenis afhandelt. De andere erfgenamen geven een volmacht aan die ene persoon om de zaken te regelen. Dat is wel zo praktisch, anders moeten alle erfgenamen hun handtekening steeds zetten.

Klaagschrift niet verdere Vervolging art.12 SV

12,95

De Officier van Justitie besluit een verdachte niet te vervolgen. De belanghebbende kan hierover klagen bij het Gerechtshof. Je kan op heel veel manieren een belang hebben bij de zaak. Gebruik dit model om te vragen dat er alsog een strafzaak zal beginnen.

Samenlevingscontract

27,95

Een samenlevingscontract dat jullie opstellen zonder notaris. Dat wordt ook wel een onderhandse samenlevingsovereenkomst genoemd. Opstellen kan bij een notaris, maar dat is niet verplicht. Met dit uitgewerkte voorbeeld leg je afspraken tussen twee partners vast.

Donorcontract

28,95

Een overeenkomst tussen een vrouw die zwanger wil worden van een spermadonor. Als je niets regelt kan dit tot lastige juridische situaties leiden. Met dit donorcontract leg je vast wat de afspraken zijn, ook op langere termijn. De donor is bekend en eventuele partners ondertekenen ook. Een notaris is niet nodig, zolang de donor bekend is.

Algemene Voorwaarden voor Trainingen en Cursussen

24,95

Algemene voorwaarden voor het geven van opleidingen, cursussen, trainingen of coaching. Hiermee regel je alle belangrijke onderwerpen voor het goed kunnen geven van opleidingen. Zaken die je altijd moet regelen bij iedere opdracht. De set is direct te gebruiken.

Algemene Voorwaarden Financial Leaseovereenkomst met Verpanding

24,95

Algemene voorwaarden financial lease met verpanding. Zijn van toepassing op de losse overeenkomsten

Aanbiedingsbrief Rechtbank Ontbinding Arbeidsovereenkomst

12,95

Een modelbrief voor het aanbieden van stukken aan de rechtbank. Deze richt je aan de sector kanton voor een pro forma zitting. Verzoek om zonder tegenspraak de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Algemene Voorwaarden voor Technische Dienstverlening

24,95

Algemene voorwaarden die je kan gebruiken bij technische dienstverlening. Jij legt als opdrachtnemer goed vast onder welke voorwaarden je aan het werk gaat. Met deze set regels kan je direct aan de slag.

Algemene Voorwaarden Maatschap

24,95

Algemene voorwaarden voor een maatschap. Hiermee regel je de dienstverlening voor een maatschap. Duidelijke algemene voorwaarden zijn van belang voor iedere ondernemer.

Overeenkomst voor Fotomodel Fotografieproductie

12,95

Overeenkomst tussen een fotomodel en een opdrachtgever. Regelt de toestemming van het model en de gebruiksrechten op de foto en de rechten van het model. Op deze manier leg je duidelijk vast waar de foto voor is.

Franchiseovereenkomst

24,95

Een franchiseovereenkomst. Jij hebt een succesvolle winkelformule of andere commerciële formule. Je laat andere ondernemers onder strikte regels die ook gebruiken. Op die manier kan je snel groeien in verschillende plaatsen of regio’s. De ondernemers zijn zelfstandige ondernemers, maar houden zich aan jouw richtlijnen.

Algemene Voorwaarden Operational Lease

24,95

Overeenkomst betreffende de voorwaarden die van kracht zijn op de te sluiten operational leaseovereenkomst.

Leaseovereenkomst Onbepaalde Tijd

24,95

Huurovereenkomst waarbij de lessee niet vooraf weet hoe lang hij een bepaald object wenst te gebruiken en de lessor bereid is om dit object voor lessee in e

Huurovereenkomst voor de Plaatsing van een Antenne

24,95

De eigenaar van een hoog gebouw wil het dak verhuren. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een antenne voor mobiele telefonie. Je verhuurt ook eventueel een ruimte voor de apparatuur die hierbij hoort. Leg het goed vast in dit contract.

Algemene Voorwaarden van Zakelijke Kredietverlening

24,95

Algemene voorwaarden van kredietverlening in de verhouding tussen kredietgever en zakelijke klant. Te gebruiken als je op regelmatige basis als bedrijf kredieten gaat verschaffen aan ondernemers.

Firmaverklaring voor VOF of CV

6,95

De firmaverklaring zorgt dat je contracten op naam van de zaak kan zetten. De ondernemer verklaart dat hij onder een firmanaam zaken doet en dat hij persoonlijk aansprakelijk blijft.

Derogatie-akte Vennootschap Onder Firma

12,95

Een derogatie-akte, een soort verklaring dat één persoon namens een VOF of CV kan optreden. De leden van een VOF of CV verklaren dat de wederpartij door zaken te doen met één van hen altijd zaken doet met hen allen. Zo heeft die partij niets te maken met afspraken die de vennoten in de VOF onderling hebben. Maakt het zakendoen een stuk eenvoudiger en minder risicovol.

Arbeidsovereenkomst Vervanging bij Ziekte of Zwangerschap

17,95

Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor vervanging tijdens ziekte of zwangerschap. Hiermee neem je een medewerker aan wiens overeenkomst afloopt als de zieke werknemer weer gaat werken. Perfect om tijdelijk iemand te vervangen.

Debiteuren Compleet Pakket

21,95

Een debiteur die niet betaalt. Dat kost je geld, zeker als je wel geleverd hebt. Met het Debiteuren Compleet Pakket heb je alle brieven in huis om je geld alsnog te krijgen. Van de eerste aanmaning tot en met de concept dagvaarding.

Gedragscode Onderneming

24,95

Gedragscode voor een onderneming. Hiermee geeft het bedrijf aan op welke wijze ze zaken doet en omgaat met haar medewerkers. Een dergelijk document is de neerslag van een bedrijfsbreed gevoeld normen en waardenstelsel. Gebruik dit document als een leidraad.

Bezwaarschrift tegen Onthouding Processtukken

12,95

Een bezwaarschrift tegen onthouding processtukken. Met dit model vorder je dat de documenten alsnog aan het dossier en dus de zitting worden toegevoegd.

Algemene Voorwaarden voor een Boekhandel

24,95

Algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden voor een boekhandel. Lever je in principe contant en mogelijk een enkele keer een abonnement of op factuur, dan moet je goede voorwaarden opstellen.

Volmacht Besluiten Genomen op AVA

6,95

Volmacht die de aandeelhouders geven aan iemand om de besluiten van de aandeelhoudersvergadering uit te voeren. Vooral belangrijk als een BV geen natuurlijke personen in de directie heeft. Dat is vaak omdat de BV bestuurt wordt door een andere vennootschap. Met deze volmacht kunnen de besluiten dan alsnog uitgevoerd.

Volmacht aan Makelaar in Onroerend Goed

6,95

Volmacht voor een makelaar in onroerend goed. Hiermee kan de makelaar naar keuze een bod uitbrengen of aanvaarden. De makelaar kan ook de koopovereenkomst namens jou sluiten. Je kan de volmacht heel concreet maken. Ook te gebruiken voor de aankoop op een veiling.

Dagvaarding Incassogeding

24,95

Een complete dagvaarding waarmee je zelf een incassozaak kunt starten. Deze gebruik je als laatste stap in je incassoproces. Er is geen sprake van een conflict over de overeenkomst. Jij hebt geleverd wat er verwacht werd. Je krijgt niet betaald, ook niet na diverse aanmaningen. Dan is de laatste stap naar de kantonrechter. Dat doe je met deze dagvaarding.

Huishoudelijk Reglement Personeelsvereniging

24,95

Het huishoudelijk reglement voor een personeelsvereniging. De aanvulling op de statuten waarin jullie alle details regelen specifiek voor jullie vereniging. Geeft de mogelijkheden regels op maat te maken met een goed voorbeeld.

Schenkingsovereenkomst Ouder-Kind

12,95

Een schenkingsovereenkomst. Voor ouders die hun kinderen eenmalig een extra grote schenking willen geven. De ouders maken gebruik van de fiscale vrijstelling die er is om geld aan hun kinderen te geven. Een overeenkomst om deze schenking goed te regelen.

Brief van Curator Verzoek Indienen Vorderingen door Crediteuren

6,95

Curator meldt faillissement van bedrijf en verzoekt de crediteuren hun vorderingen in te dienen. Verzoek tot duidelijke onderbouwing van de vordering en eventuele bewijsstukken in te sturen.

Aannemingsovereenkomst Nieuwbouwwoning

24,95

Overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer tot de bouw van een nieuwbouwwoning

Leningsovereenkomst na Schenking

14,95

Deze overeenkomst is gemaakt om geld te schenken en daarbij gebruik te maken van vrijstellingen die er bestaan voor schenkingen. Omdat je het geld niet direct kan missen leen je het ook direct weer terug. Over de schuld betaal je jaarlijks rente. Dat leg je goed vast met deze overeenkomst.

Substitutieovereenkomst

12,95

Overeenkomst waarbij alle verplichtingen uit een overeenkomst worden overgedragen. Er komt een nieuwe partij in de plaats van één van de bestaande partijen. Kan alleen als alle betrokken partijen akkoord zijn.

Leningsovereenkomst Durfkapitaal

24,95

Een participant verstrekt naast eigen vermogen ook een achtergestelde lening. Als er niet voldoende wordt afgelost dan kan de lening worden omgezet in aandelen. De Leningsovereenkomst Durfkapitaal is goed te gebruiken om Start-ups en Scale-ups te financieren.

Aannemingsovereenkomst Bouwkundig Werk

24,95

Een aanneemovereenkomst om een huis, kantoor of ander gebouw te laten bouwen, of een deel daarvan. Je moet een specifieke overeenkomst gebruiken. Je bepaalt wat er tot stand moet komen en hoe dat moet gebeuren. Hier vind je het perfecte contract.

Overeenkomst tot Uitgifte in Erfpacht

24,95

Overeenkomst tot uitgifte in erfpacht door eigenaar aan erfpachter. Bij erfpacht blijft de eigendom van de grond bij de eigenaar. De erfpachter betaalt een vergoeding terwijl de eigendom niet overgaat. Op die manier kan de eigenaar verdienen aan het object zonder het te verkopen.

Incasso-overeenkomst

24,95

De incasso-overeenkomst bepaalt de verhouding tussen het incassobureau en de klant. In deze overeenkomst staat de hele rechtsverhouding geregeld. Zo kan je als incassobureau goed aan de slag namens jouw klanten.

Financial Leaseovereenkomst

24,95

Financial leaseovereenkomst waarbij in overleg tussen partijen en de leverancier besloten is tot de aankoop van het object, door Lessor, die op haar beurt b

Financial Leasevoorwaarden Zwaar Materieel

24,95

Algemene voorwaarden die ten grondslag liggen aan financial leaseovereenkomsten.

Financial Lease met Koopoptie en een Voortzettingsrecht

24,95

Financial lease overeenkomst waarbij de leasingmaatschappij een object (machine of ander kapitaalgoed) koopt. Dit object wordt aan de ter beschikking gestel

Algemene Voorwaarden Kredietverlening Particulier

24,95

Dit zijn de algemene kredietvoorwaarden die betrekking hebben op een kredietovereenkomst. In aanvulling op dat contract regel je met deze voorwaarden algemene zaken. Denk aan hoe je de betalingen wil ontvangen, wat te doen bij overlijden van de kredietnemer. Hiermee maak je de losse overeenkomst beter en zekerder.

Optreedovereenkomst Artiest

24,95

Een optreden van een artiest moet je juridisch regelen. Dit is een uitgebreid contract voor het optreden van een artiest, band, orkest etc. Hiermee leg je alle belangrijke zaken vast, zodat er van beide kanten geen onduidelijkheid kan zijn.

Oriëntatieopdracht Makelaar

6,95

Opdrachtbevestiging waarbij je aan de makelaar de opdracht geeft een koopwoning te vinden. Het betreft alleen een zoekopdracht, zonder verdere werkzaamheden. Je krijgt dus een overzicht van de mogelijkheden die er in een regio voor jouw budget beschikbaar zijn.

Verzoek om Verklaring dat Strafzaak Geëindigd is

12,95

Er is geen plicht om te melden dat een strafzaak is gestaakt. Indien een strafzaak geëindigd is zonder dat de Officier van Justitie dit formeel meldt kan de advocaat een verklaring vragen. Met deze brief vraag je de Officier dat te verklaren dat er geen strafzaak meer is.

Volmacht tot Aangaan van Borgtocht

6,95

Volmacht waarbij een persoon wordt gemachtigd om namens de vennootschap rechtshandelingen uit te voeren. In deze specifieke volmacht gaat het om het aangaan van een borgtocht.

Algemene Licentievoorwaarden (Computerprogrammatuur)

24,95

Algemene licentievoorwaarden voor overeenkomst inzake verlenen gebruiksrechten programmatuur.

Bewaargevingsovereenkomst Programmatuur (Escrow)

24,95

Een escrowovereenkomst. De leverancier van de software geeft de broncode in depot bij een onafhankelijke partij. Al er zich problemen voordien, kan de afnemer beschikken over de software.

Garantie Huur

24,95

Garantie voor het betalen van de huur ten behoeve van de verhuurder. De garantsteller staat garant voor de verplichtingen van de huurder zoals het betalen van de huur.

Bankgarantie (Vooruitbetalingsgarantie)

24,95

Bankgarantie ten behoeve van een koper die bereid is een vooruitbetaling te doen. De verkoper stelt een garantie voor de vooruitbetaling. Ook te gebruiken als de garantie niet afkomstig is van een bank maar van een andere partij.

Brief Verlenging Bankgarantie

6,95

Brief tot verlenging van de looptijd van de bankgarantie. De garantie wordt ongewijzigd voortgezet.

Rotterdams Garantieformulier 2008

12,95

Het Rotterdams garantieformulier 2008 is een vorm van borgstelling. Deze borgstelling staat in het zakelijk verkeer gelijk aan een bankgarantie. Hier is de borg geen bank, maar een andere zakelijke partij. Dit model is door ons herschreven zodat het een stuk beter leesbaar en bruikbaar is.

Koopovereenkomst Motor

12,95

Koopovereenkomst motor. Een overeenkomst voor de koop en verkoop van een motor. Hiermee leg je de belangrijke zaken vast, zoals de prijs, de stand van de motorfiets. Ook is duidelijk welke schade er mogelijk al was aan de motor. Goed contract voorkomt dat er later discussie ontstaat.

Opleidingscontract

24,95

Algemene overeenkomst tussen een opleidingsinstituut en een opdrachtgever. Dit zijn de afspraken die gelden voor alle werknemers van een bepaald organisatie. Het is eigenlijk een soort raamovereenkomst tussen de opleider en de klant.

Stemovereenkomst Participatiemaatschappij

24,95

Overeenkomst waarbij de aandeelhouders op voorhand instemmen met enkele besluiten. Een bijzondere aandeelhoudersovereenkomst. Geeft de participatiemaatschappij bepaalde rechten zoals de benoeming van een commissaris. Deze besluiten kunnen door de participatiemaatschappij worden ingeroepen.

Toelichting op Fusievoorstel 2 313 BW

6,95

De verplichte formele toelichting op een voorgenomen juridisch fusievoorstel. De wet verplicht het bestuur een toelichting, schriftelijk af te geven. Daarvoor gebruik je dan dit model.

Schuldbekentenis

12,95

Schuldverklaring. Je hebt goederen of diensten geleverd en die zijn niet betaald. In het kader van een betalingsregeling stel je deze overeenkomst op. Je hebt dan een soort leningovereenkomst, met rente, aflossing en waarborgen. Als er niet of niet op tijd afgelost wordt kan je direct incasseren. Zo regel je de aflossing juridisch goed.

Garantieverklaring voor Inventaris en Bouwkundige Voorzieningen

24,95

Een garantie met drie partijen. Een afnemer die investeert in een verbouwing en inventaris. Een kredietverschaffer die dat wel wil financieren. Een leverancier of aannemer die garant gaat staan. Betaalt de afnemer zijn krediet niet, dan neemt de leverancier dat over tot een bepaald bedrag. In ruil daarvoor gaan alle zaken over in onderpand.

Standaard Voorwaarden Detachering

24,95

Standaardvoorwaarden detachering met bepalingen terzake: de detacheringwerkzaamheden, het opnemen van vakantie, de begeleidingsgesprekken, de verantwoordeli

Stageovereenkomst met Opleidingsinstelling als Partij

17,95

Een overeenkomst waarbij een stagiair door het opleidingsinstituut bij een organisatie wordt geplaatst voor het volgen van een stage. Hier ontstaat een driehoeksverhouding, stagiair, opleidingsinstituut en stage-aanbieder. Belangrijk om in die situaties een goed contract te gebruiken

Vaststellingsovereenkomst voor Vertrekstimuleringsregeling

24,95

Einde van het dienstverband in een reorganisatie. De werknemer en werkgever maken een overeenkomst met de vertrekregeling. Dit is de individuele afspraak op grond van een collectief Sociaal Plan. Hiermee regel jet het uiteindelijke vertrek.

Meewerkovereenkomst tussen Echtgenoten

24,95

Afspraken tussen twee echtgenoten die samen in een zaak werken. De overeenkomst is van toepassing voor ondernemers in de IB sfeer. Met het contract ontstaat een recht op vergoeding voor één van beide echtgenoten.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon Startende DGA

0,00

Een model van het verzoek aan De belastingdienst om akkoord te gaan met een lager loon. Je bent een startende ondernemer en je hebt niet voldoende middelen. Je kan dus niet het fiscaal gebruikelijk loon uitbetalen. Het verzoek wordt standaard goedgekeurd, tenzij je het heel slecht hebt opgesteld. Maar met deze gratis brief gaat het lukken.

WOB-verzoek (sinds mei 2022 WOO)

0,00

Voorbeeldbrief voor een WOB verzoek. Een verzoek tot het afgeven van documenten en andere informatie door een overheidsorgaan. De handige brief biedt een kader om jouw verzoek juist in te dienen.

Brief aan Werknemer Toestemming Verrichten Nevenwerkzaamheden

1,95

Een brief om toestemming te verlenen voor nevenwerkzaamheden. De werknemer heeft die toestemming gevraagd, of een melding gedaan. Met deze brief regel je die toestemming. Belangrijk voordeel is dat je nog even de regels vastlegt die aan je toestemming zijn verbonden. Stel je positie als werkgever veilig.

Brief Verhuurder Achterstallig Onderhoud

0,00

Een gratis voorbeeld van een laatste brief aan de verhuurder over achterstallig onderhoud. Je hebt al eerder vriendelijk verzocht om dat onderhoud. Nu kondig je ook aan dat je huur gaat inhouden.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon geen Financiële Ruimte

0,00

Gratis voorbeeldbrief aan de Belastingdienst met het verzoek verlaging gebruikelijk loon geen financiële ruimte. Er is niet voldoende winst voor het gebruikelijk loon. Je moet dit vooraf melden bij de belastingdienst om problemen zoals een naheffing te voorkomen.

Brief aan Werknemer bij Overgang Onderneming

2,49

Brief aan werknemer om te melden dat de arbeidsovereenkomst is overgegaan naar een nieuwe werkgever. Door bedrijfsovername, of overgang van een deel van het bedrijf is er een nieuwe situatie. Met de brief geef je duidelijkheid aan de werknemer.

Brief aan Ex-partner Beëindiging Samenlevingsovereenkomst

0,00

Voorbeeldbrief om de samenlevingsovereenkomst op te zeggen. Het is verstandig om schriftelijk de exacte datum van het staken van de samenleving te bepalen. Daarmee is duidelijk dat je niet langer voor de je ex-partner’s uitgaven verantwoordelijk bent. Ook maak je hiermee duidelijk dat er nu wat zaken geregeld moeten worden zoals de verdeling. Met de brief leg je duidelijk de datum vast waarop jullie definitief uit elkaar waren.

Brief aan Webwinkel die niet Terugbetaalt bij Retourzending

0,00

Gratis voorbeeldbrief aan webwinkel die niet terugbetaalt bij retourzending. Je stuurt een product dat je online kocht retour. Je hebt recht op directe terugbetaling van jouw aankoopbedrag. Als de webwinkel niet betaalt, dan stuur je ze deze gratis brief.

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon

0,00

Voorbeeldbrief aan de belastingdienst om niet het fiscale gebruikelijk loon te betalen aan de DGA. Deze variant van de brief is voor de situatie dat in jouw branche of sector het gebruikelijk loon veel lager ligt. Gebruik deze gratis brief.

Brief aan Werkgever Verzoek Minder te Werken

0,00

Modelbrief waarmee jij als werknemer vraagt om minder te mogen werken. Je hebt het recht om dit verzoek te doen. Je moet ruim van tevoren aangeven dat je minder wilt werken. Het uitgangspunt is dat in dienst blijft in je huidige functie.

Brief Klacht Tegen Hoge Energierekening

0,00

Gratis voorbeeldbrief voor een klacht tegen hoge energierekening. Je krijgt een eindafrekening die veel hoger is dan verwacht. Maak direct bezwaar met deze brief. De inhoudelijke kant moet je zelf toevoegen.

Brief aan Werknemer Aansprakelijk Stellen Werknemer voor Schade

1,95

Modelbrief van werkgever aan werknemer. Er is schade ontstaan door opzet of grove schuld onder werktijd. Jij stelt als werkgever, jouw werknemer aansprakelijk. De brief kan nuttig zijn voor een werknemer om zijn verzekering aan te spreken.

Sommatiebrief Inbreuk Auteursrecht

2,95

Een puntige en heldere brief die juridisch geen ruimte voor discussie laat. Je verzoekt degene die inbreuk op jouw auteursrecht maakt de publicatie per direct te stoppen. Dit kan om een tekst (boek, blogpost, liedtekst etc.), tekening of grafisch ontwerp (bijv. een logo) gaan. Voor fotografen is er een aparte brief. Download deze sommatiebrief inbreuk auteursrecht als word-bestand en vul snel de openstaande velden in.

Brief aan Ex-partner Indexering Alimentatie Meerdere Jaren

0,00

Gratis voorbeeld Verzoek betaling achterstallige alimentatie. Een uitleg waarom de alimentatie al jaren te laag is omdat de indexering niet is toegepast. Je staat in je recht, maar de brief blijft vriendelijk.

Brief Inbreuk Auteursrecht Fotograaf

2,95

Perfecte voorbeeldbrief. Je bent fotograaf. Jouw foto wordt zonder toestemming gepubliceerd. Je verzoekt alsnog om een vergoeding. Ben je professional, dan vraag je om de vergoeding die je normaal ook zou ontvangen. Ben je amateur, dan sluit je aan bij tarieven van anderen.

Brief aan Werknemer Opzeggen Arbeidsovereenkomst voor Proeftijd

1,95

Brief aan werknemer opzeggen arbeidsovereenkomst nog voor de aanvang van de proeftijd. De werknemer is nog niet begonnen, maar er is een reden waarom je niet verder wilt. Gebruik deze modelbrief om op te zeggen.

Brief Opzeggen Huurovereenkomst Woonruimte

0,00

Gratis brief aan de huisbaas om de huur op te zeggen van een huurwoning. In het algemeen moet je de huur schriftelijk (en zelfs aangetekend) opzeggen. Het is handig om dat met deze modelbrief te doen, dan vergeet je geen belangrijke zaken op te nemen.

Brief aan Werkgever na Overlijden Werknemer

0,00

Nabestaanden sturen een brief aan de werkgever van de overledene. Deze brief bevat verzoek tot betaling laatste loon, vakantiegeld, vakantiedagen en de overlijdensuitkering. Kan financieel belangrijk zijn in deze fase.

Brief Vernietiging Overeenkomst Aangegaan door Minderjarig Kind

0,00

Gratis brief vernietiging overeenkomst aangegaan door minderjarig kind. Minderjarige kinderen kunnen geen overeenkomst sluiten zonder toestemming ouders. Als ze dat toch hebben gedaan en jij bent het er niet mee eens, dan kan je dat terugdraaien. Dat kan je dan het beste doen met deze brief.

Brief aan Werkgever Verzoek Sabbatical

0,00

Verzoek om een sabbatical op te mogen nemen. Het onbetaalde verlof gedurende een lange periode met recht op terugkeer. Met deze gratis brief kan je dat makkelijk en juridisch correct aanvragen bij je werkgever.

Brief Klacht Behandeling Ziekenhuis of Zorginstelling

0,00

Gratis modelbrief met een klacht over de behandeling in een ziekenhuis (of andere instelling) door een dokter of andere medewerker. Je moet met alle klachten altijd eerst naar de instelling waar je behandeld bent. Gebruik deze brief als gratis model.

Brief Betwisting Vordering na Incassodreiging

0,00

Gratis modelbrief voor als je een aanmaning met dreiging van incassokosten hebt ontvangen. Je geeft aan dat je niet weet waarom je het bedrag moet betalen. Je vraagt om een betere onderbouwing. Ook toon je goede wil, door aan te bieden om te betalen als die aanvulling er komt en blijkt te kloppen.

Sommatiebrief Inbreuk Merkenrecht

2,95

Jij bent eigenaar van een merk. Dat is een absoluut recht waar niemand inbreuk op mag maken. Als dat toch gebeurt, dan stuur je deze stevige Sommatiebrief Inbreuk Merkenrecht. Je eist directe stopzetting van het gebruik van jouw merk. Ook wil je dat ze aangerichte schade herstellen.

Bezwaarschrift Verkeersovertreding Boete Te Laat Ontvangen

0,00

Model bezwaarschrift. Je hebt een boete voor een verkeersovertreding. Maar je hebt die boete te laat ontvangen. Komt de brief pas na vier maanden dan hoef je niet te betalen. Gebruik dan dit bezwaarschrift.

Brief Aansprakelijkstelling Schade door Onrechtmatige Daad

0,00

Jij hebt als particulier schade die door iemand anders is veroorzaakt. Of dat nu met opzet is veroorzaakt of door slordigheid is bij de aansprakelijkheid niet van belang. Ook zijn mensen aansprakelijk voor schade door hun kinderen, huisdieren, woning of auto veroorzaakt. Met deze brief stel je ze formeel aansprakelijk.

Brief Eerste Aanmaning Debiteur

0,00

Een eerste aanmaning, nadat jouw rekening niet is betaald. Met die eerste aanmaning geef je aan dat de betaaltermijn is verstreken. Je vraagt om directe betaling, maar uiterlijk binnen een termijn. Je hoopt dat het een vergissing was en houdt de relatie dus goed. De brief is gratis en de eerste stap om je geld te incasseren.

Kostgeldovereenkomst

2,49

Kostgeldovereenkomst regelt de betaling en hoogte van het kostgeld. Overeenkomst tussen jou en een inwonende kostganger, kind, ouder, familielid. Maakt ook onderling duidelijk wat er wel en niet geleverd wordt voor het kostgeld. Kan ook gebruikt worden als bewijs bij de gemeente voor de bijstand. Vaak is het juist in relaties met bekenden heel verstandig de zaken duidelijk op papier te zetten.

Brief Opzeggen Huur Woonruimte door Verhuurder

1,95

Een brief om de huur op te zeggen van een woning. Daar gelden andere regels voor. Want iemand uit zijn woning zetten heeft vergaande gevolgen. De brief bevat een aparte toelichting waarin je nog kan nalezen wat je wel en niet moet invullen. Gebruik het model om fouten te voorkomen.

Brief aan Ex-partner Aankondiging Indexering Alimentatie

0,00

Aankondiging met een gratis brief van de jaarlijkse verhoging van de alimentatie door de indexering. Je hoeft geen brief te zenden, maar als geheugensteun kan het geen kwaad. Voor iedereen is dan duidelijk wat de nieuwe alimentatie is.

Brief Vernietiging Overeenkomst Wegens Dwaling

0,00

Een overeenkomst aangegaan onder valse voorwendselen kan je vernietigen wegens dwaling. Had je geweten wat je nu weet dan had je de overeenkomst nooit gesloten. De andere partij wist dat wel en heeft je dus bewust die informatie onthouden. Gebruik deze brief om een beroep te doen op dwaling.

Brief aan Ex-partner Herhaald Verzoek tot Betaling Achterstallige Alimentatie

0,00

Gratis voorbeeldbrief. Na een eerdere brief waarin verzocht werd de hele alimentatie te betalen heeft je ex weer niet betaald. In deze brief een laatste verzoek om te betalen. Deze brief is minder vriendelijk en kondigt ook juridische vervolgstappen aan.

Bezwaarschrift tegen Overheidsbesluit

0,00

Gratis model bezwaarschrift. Een overheidsorgaan, gemeente, provincie heeft een besluit genomen. Jij bent het hier niet mee eens en maakt bezwaar. Dat moet je schriftelijk doen en daarvoor is dit gratis model.

Brief Verzoek Uitbetaling Vakantiegeld en Vakantiedagen

0,00

Gratis modelbrief aan jouw de werkgever. Het is het einde dienstverband. Dan heb je naast je laatste loon, ook recht op uitbetaling van je openstaande vakantiegeld en vakantiedagen. Het maakt niet uit wat de reden van het einde van je contract was. Als je dat niet betaald krijgt, dan eis je het met deze brief op.

Brief Verzoek Ongedaan Maken Aankoop

0,00

Je hebt iets gekocht in een winkel. Achteraf heb je spijt en wil je van de koop af. Juridisch heb je geen bedenktijd, zoals bij kopen via het web. Dit is een gratis voorbeeldbrief met het verzoek tot ongedaan maken van de aankoop. Je gebruikt die als de winkel er geen duidelijke procedure kenbaar heeft gemaakt.

Brief Ontbinden Koop aan de Deur

0,00

Je hebt iets gekocht van iemand die aan de deur kwam. Een koop aan de deur kan je binnen twee weken ontbinden. Je hoeft geen reden op te geven. Gebruik deze brief.

Brief aan Werkgever Verzoek Opname Vakantiedagen

0,00

Vakantiedagen aanvragen kun je met een brief. Dat is handig omdat het formeel gezien schriftelijk zou moeten. Met deze brief vraag je vriendelijk en formeel om vakantie op te nemen.

Brief aan Huurder Opzegging Huur Bedrijfsruimte Onbepaalde Tijd

1,95

Modelbrief om huur op te zeggen van zogenaamde overige bedrijfsruimte die is gehuurd voor onbepaalde tijd. Juridisch noem je dat art. 230 bedrijfsruimte. Met de brief geef je aan per welke datum de overeenkomst is beëindigd. Houd rekening met een opzegtermijn uit je contract.

Brief aan Werknemer Ontslag Binnen Proeftijd

1,95

Modelbrief ontslag nog binnen proeftijd. De schriftelijke bevestiging dat de werknemer is ontslagen in zijn proeftijd. Leg het vooral vast, zodat duidelijk is wat laatste werkdag was en waar de werknemer wel en zeker geen recht op heeft.

Bezwaarschrift tegen Verkeersboete

0,00

Gratis model bezwaarschrift tegen een verkeersboete. Je moet dan wel inhoudelijk verweer te voeren, dus zelf aangeven waarom de boete in dit geval onterecht is opgelegd.

Brief aan Werknemer bij Non-Actiefstelling

1,95

Je moet een non-actiefstelling als werkgever altijd schriftelijk bevestigen. Dat doe je met deze voorbeeldbrief . Je stuurt die aan de werknemer met de reden en de aanvullende eisen. Zo regel je de zaken juridisch goed en duidelijk.

Brief aan Bank Verwijderen BKR-Vermelding

1,95

Verzoek aan een bank of kredietinstelling om een BKR melding te wijzigen of ongedaan te maken. Je staat onjuist vermeld bij het BKR, daardoor krijg je geen krediet of het belemmert je op een andere manier. Je vraagt wijziging of doorhaling van de melding.

Brief aan Werkgever Verzoek Zwangerschapsverlof

0,00

Je bent zwanger en wil gebruik maken van zwangerschapsverlof. Zwangerschapsverlof is een wettelijk recht. De brief geeft aan wanneer je het verlof in jouw zwangerschap wilt opnemen.