Resultaat 25–27 van de 27 resultaten wordt getoond

Bezwaarschrift tegen Aanslag OZB wegens geen Eigendom Woning

0,00

Gratis bezwaarschrift. De aanslag OZB is fout omdat je niet de eigenaar was van de woning op de peildatum. Als je geen eigenaar bent hoef je ook geen onroerendezaakbelasting te betalen.

Brief aan Huisbaas Protest Tegen Opzegging Huurovereenkomst

0,00

Bezwaar tegen het opzeggen van de huur van een woning. Een verhuurder kan eigenlijk alleen in bijzonder omstandigheden de huur opzeggen. In alle gevallen is het verstandig om direct een brief te sturen dat je het niet eens bent met de opzegging.

Brief aan Aannemer Nakoming Aanneemovereenkomst

2,49

Er zijn door de aannemer werkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn echter niet bevredigend. Je verzoekt de aannemer deze werkzaamheden alsnog uit te voeren. Je vraagt nakoming van de aanneemovereenkomst.