Zorgverlof

Het zorgverlof wil zeggen dat een werknemer, al dan niet betaald, het recht heeft om een aantal dagen per jaar verlof op te nemen om te zorgen voor een naaste. Dit is een wettelijk recht opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg. Je hebt recht op twee weken per twaalf maanden. Gebruik onze modelbrief verzoek kortdurend zorgverlof om aan je werkgever te sturen.