Wijzigingen

27-03-2024
 • Verwijderd: Arbeidsovereenkomst Wisselende Werktijden.
 • Verwijderd: Arbeidsovereenkomst Vervanging bij Ziekte of Zwangerschap.
12-03-2024
 • Update: Verzoekschrift Handlichting. (Bestel)
22-02-2024
 • Nieuw: Koopovereenkomst Motor nu ook in het Engels. (Bestel)
21-02-2024
 • Nieuw: Koopovereenkomst Auto nu ook in het Engels. (Bestel)
19-02-2024
 • Update: VOF Contract. (Bestel)
30-01-2024
 • Nieuw: Akte van Stille Cessie. (Bestel)
 • Nieuw: Samenwerkingsovereenkomst nu ook in het Engels. (Bestel)
29-01-2024
 • Update: Akte van Openbare Cessie. (Bestel)
23-01-2024
 • Uitgebreid: Participatieovereenkomst. (Bestel)
 • Update: Franchiseovereenkomst. (Bestel)
22-01-2024
 • Update: Aanvullende Thuiswerkregeling. (Bestel)
 • Update: Aanvullende Provisieregeling. (Bestel)
 • Update: Aanvullende Kilometervergoeding. (Bestel)
19-01-2024
 • Uitgebreid: Koopovereenkomst Motor. (Bestel)
18-01-2024
 • Update: Financial Leaseovereenkomst met Voorzettingsrecht. (Bestel)
17-01-2024
 • Update: Brief aan Huurder Opzeggen Woonruimte. (Bestel)
 • Update: Brief Geen Reactie Bezwaarschrift. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werknemer Ouderschapsverlof. (Bestel)
16-01-2024
 • Update: Volmacht Vertegenwoordiging AVA. (Bestel)
 • Update: Volmacht Uitvoeren Besluiten AVA. (Bestel)
15-01-2024
 • Update: Schenkingsovereenkomst Periodieke Gift. (Bestel)
 • Update: Overeenkomst Fiets via Werkgever. (Bestel)
12-01-2024
 • Update: Raamovereenkomst Werving en Selectie. (Bestel)
 • Update: Algemene Voorwaarden Inhuur Personeel. (Bestel)
11-01-2024
 • Update: Brief Aansprakelijk Stellen Onrechtmatige Daad. (Bestel)
 • Update: Brief aan Bank Opzegging Krediet. (Bestel)
 • Update: Niet-investeringsverklaring. (Bestel)
10-01-2024
 • Update: Exploitatieovereenkomst Speelautomaat. (Bestel)
09-01-2024
 • Update: Uitgeefovereenkomst. (Bestel)
 • Update: Substitutieovereenkomst. (Bestel)
08-01-2024
 • Update: Arbeidsovereenkomst Directeur Stichting. (Bestel)
 • Update: Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging. (Bestel)
05-01-2024
 • Update: Escrow Overeenkomst. (Bestel)
 • Update: Licentieovereenkomst Software. (Bestel)
 • Verwijderd: Arbeidsovereenkomst Stukloon.
04-01-2024
 • Update: Brief aan Werkgever te late Betaling Loon. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werkgever Loonvordering. (Bestel)
03-01-2024
 • Update: Brief Verzoek Beslagvrije Voet Aanpassen. (Bestel)
02-01-2024
 • Update: Brief aan Verkoper bij Dwaling. (Bestel)
 • Update: Brief aan Verkoper Aankoop Ongedaan Maken. (Bestel)
28-12-2023
 • Update: Brief Onderhandse Lening Terugvorderen. (Bestel)
23-12-2023
 • Update: Brief Factuur Betwisten na Incassodreiging. (Bestel)
22-12-2023
 • Update: Brief aan Werkgever Vakantiedagen Uitbetalen. (Bestel)
21-12-2023
 • Uitgebreid: Leningsovereenkomst met Garantsteller. (Bestel)
 • Verwijderd: Leningsovereenkomst na Schenking.
20-12-2023
 • Uitgebreid: Huurovereenkomst Materieel. (Bestel)
 • Update: Huurovereenkomst Plaatsing Antenne. (Bestel)
 • Update: Algemene Voorwaarden Huurwoning. (Bestel)
19-12-2023
 • Update: Vrijstelling schenkingstarieven 2024 toegevoegd. (Bekijk)
 • Update: Verruimde vrijstelling schenkingstarieven 2024 toegevoegd. (Bekijk)
 • Update: Alimentatie indexcijfers 2024 toegevoegd. (Bekijk)
18-12-2023
 • Update: Huurovereenkomst Tijdelijke Periode Woning. (Bestel)
 • Update: Huurovereenkomst Leegstandwet. (Bestel)
16-12-2023
 • Update: Betalingsherinnering. (Bestel)
 • Update: Aanmaningsbrief. (Bestel)
 • Verwijderd: Brief bij Acquisitiefraude.
15-12-2023
 • Update: Brief Betaling op Verkeerde Rekening. (Bestel)
 • Update: Brief Onterechte Incasso. (Bestel)
 • Verwijderd: Brief Terugbetaling Incasso door Stichting Derdengelden.
13-12-2023
 • Update: Verzoek Inzage Persoonsgegevens. (Bestel)
 • Update: Verzoek Verwijderen Persoonsgegevens. (Bestel)
 • Update: Brief aan Verzoeker Inzage AVG-gegevens. (Bestel)
 • Update: Verzoekschrift Teruggave Rijbewijs. (Bestel)
12-12-2023
 • Uitgebreid: Algemene Voorwaarden Bouwbedrijf. (Bestel)
 • Update: Brief aan Aannemer Nakoming Overeenkomst. (Bestel)
 • Update: Brief aan Aannemer Aansprakelijkheidsstelling. (Bestel)
11-12-2023
 • Uitgebreid: Algemene Voorwaarden Dienstverlening. (Bestel)
 • Verwijderd: Algemene Voorwaarden Kredietverlening.
24-11-2023
 • Uitgebreid: Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. (Bestel)
23-11-2023
 • Uitgebreid: Samenwerkingsovereenkomst. (Bestel)
22-11-2023
 • Update: Voorstel Betaling in Termijnen. (Bestel)
17-11-2023
 • Update: Brief Klacht Telefoonrekening. (Bestel)
 • Update: Brief Klacht Energierekening. (Bestel)
16-11-2023
 • Update: Brief Klacht Reisorganisatie. (Bestel)
 • Update: Brief Klacht Ziekenhuis. (Bestel)
13-11-2023
 • Update: Brief Vernietiging Aankoop Minderjarig Kind. (Bestel)
12-11-2023
 • Update: Ouderverklaring Vakantie. (Bestel)
07-11-2023
 • Update: Sponsorovereenkomst. (Bestel)
25-10-2023
 • Uitgebreid: Algemene Voorwaarden Schildersbedrijf. (Bestel)
16-10-2023
 • Uitgebreid: Wat is schuldsanering. (Lees)
 • Update: Brief Verzoek Uitstel van Betaling. (Bestel)
12-10-2023
 • Update: Brief aan Leverancier Goederen Niet Geleverd. (Bestel)
 • Update: Brief aan Verkoper Ondeugdelijk Product. (Bestel)
 • Verwijderd: Buy-Sell Overeenkomst.
06-10-2023
 • Uitgebreid: Vooruitbetalingsgarantie. (Bestel)
 • Update: Brief Verlenging Garantstelling. (Bestel)
 • Update: Brief Vervallen Betalingsregeling. (Bestel)
 • Update: Brief Voorstel Betalingsregeling Treffen. (Bestel)
 • Update: Brief Bevestiging Betalingsregeling. (Bestel)
 • Update: Brief Verwijderen BKR-registratie. (Bestel)
05-10-2023
 • Uitgebreid: Intentieverklaring Fusie. (Bestel)
 • Update: Toelichting op Fusievoorstel. (Bestel)
 • Update: Instemmingsverklaring Aandeelhouder. (Bestel)
 • Verwijderd: Oprichtingsverklaring BV.
04-10-2023
 • Update: Brief aan Verhuurder Protest Huuropzegging. (Bestel)
 • Update: Brief aan Verhuurder Servicekosten Terugvragen. (Bestel)
 • Update: Notulen Statutenwijziging Vereniging. (Bestel)
 • Verwijderd: Verenigings- of Stichtingsverklaring.
03-10-2023
 • Uitgebreid: Overeenkomst Gedeelde Huur. (Bestel)
 • Update: Brief aan Verhuurder Medehuurder Worden. (Bestel)
02-10-2023
 • Update: Brief aan Verhuurder Achterstallig Onderhoud. (Bestel)
 • Update: Brief aan Verhuurder Waarborgsom Terugkrijgen. (Bestel)
 • Update: Brief aan Verhuurder Huurovereenkomst Opzeggen. (Bestel)
 • Update: Brief aan Verhuurder Bemiddelingskosten Terugvragen. (Bestel)
28-09-2023
 • Update: Brief aan Werkgever Bezwaar Functioneringsgesprek. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werkgever Opzeggen Arbeidsovereenkomst. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werkgever Rechtsvermoeden Arbeidsduur. (Bestel)
27-09-2023
 • Update: Brief aan Werkgever Werken tijdens Staking. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werkgever Overlijden Werknemer. (Bestel)
26-09-2023
 • Update: Brief aan Werkgever Verzoek om Loonbetaling. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werkgever Vakantie Opnemen. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werkgever Geen Vakantiegeld. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werkgever Verzoek om Sabbatical. (Bestel)
25-09-2023
 • Update: Brief aan Werkgever Kortdurend Zorgverlof. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werkgever Langdurig Zorgverlof. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werkgever Ouderschapsverlof. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werkgever Zwangerschapsverlof. (Bestel)
 • Verwijderd: Brief aan Werkgever Vermoeden Omvang Dienstverband bij Ziekte.
24-09-2023
 • Update: Brief aan Werkgever Aansprakelijkheid Schade. (Bestel)
 • Update: Brief Ex-partner Samenlevingscontract Ontbinden. (Bestel)
 • Verwijderd: Verzoek Inzage Eigen Medisch Dossier.
23-09-2023
 • Uitgebreid: Beroepschrift OZB. (Bestel)
 • Update: Bezwaarschrift WOZ-waarde. (Bestel)
 • Update: Woo-verzoek. (Bestel)
 • Verwijderd: Brief Klacht over Ambtenaar.
 • Verwijderd: Brief Klacht over Verkoper.
22-09-2023
 • Update: Bezwaarschrift Hondenbelasting. (Bestel)
 • Update: Verzoekschrift Hondenbelasting. (Bestel)
 • Update: Bezwaarschrift Verkeersboete. (Bestel)
 • Update: Bezwaarschrift Boete te Laat Ontvangen. (Bestel)
21-09-2023
 • Update: Bezwaarschrift Parkeerboete. (Bestel)
 • Update: Bezwaarschrift Belastingdienst. (Bestel)
 • Update: Bezwaarschrift Gemeente. (Bestel)
20-09-2023
 • Update: Koopoptie Aandelen Gezamenlijke BV. (Bestel)
 • Update: Meewerkovereenkomst. (Bestel)
19-09-2023
 • Update: Koopoptie Aandelen BV. (Bestel)
 • Update: Koopoptie Aandelen Werknemer. (Bestel)
15-09-2023
 • Nieuw: Huurovereenkomst Kamer Onbepaalde Tijd. (Bestel)
 • Update: Tijdelijke Huurovereenkomst Kamer. (Bestel)
14-09-2023
 • Uitgebreid: Consultancy Overeenkomst. (Bestel)
 • Uitgebreid: Interim en Projectmanagement Overeenkomst. (Bestel)
13-09-2023
 • Uitgebreid: Algemene Voorwaarden Operational Lease. (Bestel)
 • Update: Afleveringsformulier Leaseauto. (Bestel)
12-09-2023
 • Nieuw: Kwijtscheldingsovereenkomst nu ook in het Engels. (Bestel)
 • Update: Financial Leaseovereenkomst Materieel. (Bestel)
 • Verwijderd: Leaseovereenkomst Onbepaalde Tijd.
11-09-2023
 • Update: Financial Leaseovereenkomst met Verpanding. (Bestel)
 • Update: Algemene Voorwaarden Financial Lease met Verpanding. (Bestel)
08-09-2023
 • Update: Brief aan Werkgever Verzoek Minder Werken. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werkgever Verzoek Meer Werken. (Bestel)
07-09-2023
 • Uitgebreid: Financial Leaseovereenkomst Auto. (Bestel)
 • Update: Algemene Voorwaarden Financial Lease. (Bestel)
 • Verwijderd: Brief Niet Akkoord met Betalen voor Reparatie.
 • Verwijderd: Bezwaarschrift OZB wegens geen Eigendom Woning.
06-09-2023
 • Update: Verwerkersovereenkomst. (Bestel)
05-09-2023
 • Update: Opstalovereenkomst. (Bestel)
 • Update: Erfpachtovereenkomst. (Bestel)
04-09-2023
 • Update: Brief aan Werknemer bij Schorsing. (Bestel)
 • Verwijderd: Brief aan Werkgever Protest tegen Schorsing.
03-09-2023
 • Update: Protocol Seksuele Intimidatie. (Bestel)
01-09-2023
 • Update: Verzuimreglement. (Bestel)
31-08-2023
 • Update: Beëindigingsovereenkomst VOF. (Bestel)
30-08-2023
 • Update: Brief aan Werknemer Niet Verlengen Arbeidsovereenkomst. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werknemer Ontslag na Twee Jaar Ziekte. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werknemer Aansprakelijk Stellen Schade. (Bestel)
 • Verwijderd: Aanbiedingsbrief Rechtbank Ontbinding Arbeidsovereenkomst.
29-08-2023
 • Update: Social Media Protocol. (Bestel)
28-08-2023
 • Nieuw: Stallingsovereenkomst. (Bestel)
 • Nieuw: Brief Inbreuk Auteursrecht Fotograaf nu ook in het Engels. (Bestel)
 • Update: Beëindigingsovereenkomst. (Bestel)
27-08-2023
 • Update: Brief aan Curator Klant Failliet. (Bestel)
 • Update: Brief aan Curator Leverancier Failliet. (Bestel)
 • Update: Brief aan Curator Bedrijf Failliet waar jouw spullen staan. (Bestel)
 • Update: Brief aan Curator Inroepen Pandrecht. (Bestel)
 • Update: Brief aan Curator met Eigendomsvoorbehoud. (Bestel)
 • Verwijderd: Brief van Curator Oninbare Vordering.
26-08-2023
 • Update: Huurovereenkomst Fiets. (Bestel)
25-08-2023
 • Nieuw: Sommatiebrief Inbreuk Handelsnaam nu ook in het Engels. (Bestel)
 • Nieuw: Sommatiebrief Inbreuk Auteursrecht nu ook in het Engels. (Bestel)
24-08-2023
 • Nieuw: 3x Indeplaatsstelling Huurovereenkomst nu ook in het Engels. (Bestel)
23-08-2023
 • Update: Brief Verjaring Stuiten. (Bestel)
 • Verwijderd: Melding aan Belastingdienst Betalingsonmacht.
 • Verwijderd: Brief aan Belastingdienst Teruggave BTW (oninbare vordering).
 • Verwijderd: Brief aan Belastingdienst Teruggave BTW (faillissement debiteur).
22-08-2023
 • Verwijderd: Melding van Cessie – nu gratis bij Akte van Cessie. (Bestel)
 • Verwijderd. Brief Weigering Volledige Aanbetaling.
21-08-2023
 • Nieuw: Huurovereenkomst Vakantiehuis in Nederlands en Engels. (Bestel)
 • Nieuw: Schuldbekentenis nu ook in het Engels. (Bestel)
18-08-2023
 • Uitgebreid: Brief aan Werknemer Aanvullend Geboorteverlof. (Bestel)
 • Uitgebreid: Brief aan Werknemer Pleegzorgverlof. (Bestel)
 • Uitgebreid: Brief aan Werknemer Adoptieverlof. (Bestel)
 • Verwijderd: Brief aan Werkgever Pleegzorgverlof Aanvragen.
16-08-2023
 • Nieuw: Arbeidsovereenkomst DGA nu ook in het Engels. (Bestel)
 • Verwijderd: Brief aan Werkgever Protest tegen Ontslag zonder Vergunning.
 • Verwijderd: Brief aan Werkgever Protest tegen Ontslag op Staande Voet.
 • Verwijderd: Brief aan Werkgever Protest Niet Accepteren Ziekmelding.
15-08-2023
 • Update: Brief aan Webwinkel die niet terugbetaalt bij Retourzending. (Bestel)
 • Update: Brief aan Webwinkel Aankoop Ontbinden. (Bestel)
14-08-2023
 • Update: Brief aan Ex-partner Indexering Alimentatie. (Bestel)
 • Update: Brief aan Ex-partner Achterstallige Alimentatie. (Bestel)
 • Update: Herinneringsbrief aan Ex-partner Betaling Alimentatie. (Bestel)
11-08-2023
 • Update: Brief Ontslag op Staande Voet. (Bestel)
 • Update: Brief Aanvaarding Ontslag. (Bestel)
10-08-2023
 • Update: Afstand van Pandrecht. (Bestel)
08-08-2023
 • Update: Pandakte (10 stuks). (Bestel)
 • Update: Algemene Voorwaarden van Verpanding. (Bestel)
07-08-2023
 • Verwijderd: Bankvolmacht.
 • Verwijderd: Volmacht Specifieke Betalingen.
 • Verwijderd: Volmacht tot Aangaan van Borgtocht.
13-07-2023
 • Update: Stemovereenkomst. (Bestel)
 • Update: Brief Verlaging Gebruikelijk Loon. (Bestel)
12-07-2023
 • Update: 403 verklaring. (Bestel)
 • Update: Brief Toegangsverbod. (Bestel)
06-07-2023
 • Update: Concurrentiebeding. (Bestel)
 • Update: Provisieregeling. (Bestel)
04-07-2023
 • Uitgebreid: Getuigschrift. (Bestel)
29-06-2023
 • Update: Converteerbare leningsovereenkomst. (Bestel)
01-06-2023
 • Uitgebreid: Sommatiebrief Inbreuk Auteursrecht. (Bestel)
 • Uitgebreid: Sommatiebrief Inbreuk Auteursrecht Fotograaf. (Bestel)
 • Uitgebreid: Sommatiebrief Inbreuk Handelsnaam. (Bestel)
31-05-2023
 • Update: Brief aan Werknemer Toestemming Nevenwerkzaamheden. (Bestel)
 • Uitgebreid: Brief aan Werknemer bij Overgang Onderneming. (Bestel)
29-05-2023
 • Nieuw: Overeenkomst Gemeenschappelijk Bezit nu ook in het Engels. (Bestel)
 • Nieuw: Koopovereenkomst Hond nu ook in het Engels. (Bestel)
 • Nieuw: Algemene Koopovereenkomst nu ook in het Engels. (Bestel)
28-05-2023
 • Website: Snelheid zoekfunctie met 250% verbeterd.
 • Website: Snelheid ingelogde gebruikers met 400% verbeterd.
25-05-2023
 • Website: Nieuw logo en webdesign.
24-05-2023
 • Update: Openbaarvervoerverklaring. (Bestel)
 • Verwijderd: Brief aan Werkgever Onjuist Opzeggen Arbeidsovereenkomst.
23-05-2023
 • Uitgebreid: Notulen Wijziging Verenigingsbestuur. (Bestel)
21-05-2023
 • Uitgebreid: Getuigschrift Werkgever. (Bestel)
 • Verwijderd: Brief Protest tegen Ontslag Tijdens Ziekte of Zwangerschap.
20-05-2023
 • Verwijderd: Brief aan Werkgever Adoptieverlof Aanvragen.
18-05-2023
 • Uitgebreid: Brief aan Werknemer bij Non-Actiefstelling in verschillende situaties. (Bestel)
 • Aangepast: Opties toegevoegd in art. 15.12 en 15.13 in Koopovereenkomst Bedrijfspand.
 • Verwijderd: Brief aan Werkgever Protest tegen Non-Actiefstelling.
17-05-2023
 • Update: Brief aan Werknemer Ontslag tijdens Proeftijd. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werknemer Ontslag wegens Pensioenleeftijd. (Bestel)
 • Update: Brief aan Werknemer Ontslag voor Aanvang Proeftijd. (Bestel)
16-05-2023
 • Update: Brief aan Huurder Opzeggen Bedrijfsruimte. (Bestel)
28-04-2023
 • Uitgebreid: Voorbeeld aflossingstabel aan Leningsovereenkomst toegevoegd. (Bestel)
 • Uitgebreid: Voorbeeld aflossingstabel aan Koop op Afbetaling Overeenkomst toegevoegd. (Bestel)
13-04-2023
 • Update: Intrekking 403 verklaring. (Bestel)
12-04-2023
 • Website: Afrekenen met Paypal, Bancontact en Sofort nu ook mogelijk.
06-04-2023
 • Nieuw: Gebruikersovereenkomst Kappersstoel nu ook in het Engels. (Bestel)
 • Nieuw: Gebruikersovereenkomst Virtueel Kantoor nu ook in het Engels. (Bestel)
23-03-2023
 • Nieuw: Koop op afbetaling overeenkomst nu ook in het Engels. (Bestel)
 • Nieuw: Huurovereenkomst Roerende Zaken nu ook in het Engels. (Bestel)
05-03-2023
 • Nieuw: Gebruikersovereenkomst Laptop nu ook in het Engels. (Bestel)
 • Nieuw: Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon nu ook in het Engels. (Bestel)
 • Nieuw: Gebruikersovereenkomst Verhuurdersverklaring nu ook in het Engels. (Bestel)
17-02-2023
 • Nieuw: Bruikleenovereenkomst Grond nu ook in het Engels. (Bestel)
06-02-2023
 • Nieuw: Bruikleenovereenkomst Goederen nu ook in het Engels. (Bestel)
01-02-2023
 • Nieuw: Bewaarnemingsovereenkomst nu ook in het Engels. (Bestel)
24-01-2023
 • Nieuw: Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak nu ook in het Engels. (Bestel)
04-01-2023
 • Nieuw: Bruikleenovereenkomst Woning nu ook in het Engels. (Bestel)
02-01-2023
 • Verwijderd: Schenkingsovereenkomst Eigen Woning. (Overheidsregeling vervallen)
30-12-2022
 • Update: Bruikleenovereenkomst Goederen. (Bekijk)
28-12-2022
 • Update: Vrijstelling schenkingstarieven 2023 toegevoegd. (Bekijk)
 • Update: Verruimde vrijstelling schenkingstarieven 2023 toegevoegd. (Bekijk)
 • Update: Alimentatie indexcijfers 2023 toegevoegd. (Bekijk)
14-12-2022
 • Update: Achtergestelde Leningsovereenkomst. (Bestel)
13-12-2022
 • Update: Agentuurovereenkomst. (Bestel)
12-12-2022
 • Update: Privacyreglement (2 stuks). (Bestel)
11-12-2022
 • Update: Bruikleenovereenkomst Woning. (Bestel)
06-11-2022
 • Update: Gebruik Kantooradres als Vestigingsadres. (Bestel)
26-10-2022
 • Update: Vrijwilligersovereenkomst. (Bestel)
25-10-2022
 • Update: Aandeelhoudersovereenkomst. (Bestel)
 • Update: Advertentieovereenkomst. (Bestel)
 • Update: Bestuurdersovereenkomst. (Bestel)
24-10-2022
 • Update: Samenwerkingsovereenkomst. (Bestel)
21-10-2022
 • Update: Koopovereenkomst Auto. (Bestel)
12-10-2022
 • Update: Huurovereenkomst Grond. (Bestel)
07-10-2022
 • Update: Bruikleenovereenkomst Grond. (Bestel)
06-10-2022
 • Update: Toetreding en Uittreding Beherend Vennoot CV. (Bestel)
 • Update: Franchiseovereenkomst. (Bestel)
04-10-2022
 • Nieuw: Bruikleenovereenkomst Auto nu ook in het Engels. (Bestel)
03-10-2022
 • Update: Managementovereenkomst. (Bestel)
27-09-2022
 • Update: Voorschot op Erfenis door Lening. (Bestel)
23-09-2022
 • Update: Overeenkomst van Opdracht. (Bestel)
22-09-2022
 • Update: Bewaarnemingsovereenkomst. (Bestel)
14-09-2022
 • Update: Bruikleenovereenkomst Auto. (Bestel)
31-08-2022
 • Update: Huishoudelijk Reglement Stichting. (Bestel)
 • Update: Huishoudelijk Reglement Vereniging. (Bestel)
30-08-2022
 • Update: Directiereglement BV. (Bestel)
24-08-2022
 • Update: Koopovereenkomst Bedrijfsactiva Horeca. (Bestel)
 • Update: Huur- Pachtovereenkomst Horeca. (Bestel)
20-08-2022
 • Update: Inleenovereenkomst. (Bestel)
12-08-2022
 • Update: Rekening-Courant Overeenkomst tussen BV’s. (Bestel)
11-08-2022
 • Nieuw: Geheimhoudingsverklaringen nu ook in het Engels. (Bestel)
31-07-2022
28-07-2022
 • Update: Schenkingsovereenkomst. (Bestel)
 • Update: Schenkingsovereenkomst Ouder-Kind. (Bestel)
 • Update: Schenkingsovereenkomst Goederen. (Bestel)
22-07-2022
 • Nieuw: Huurovereenkomst Kantoorruimte nu ook in het Engels. (Bestel)
 • Aangepast: 2x lessor waar lessee had moeten staan in Lease Agreement Business Space.
20-07-2022
 • Update: VOF Contract. (Bestel)
15-07-2022
 • Update: Uittredingsovereenkomst VOF. (Bestel)
 • Update: Derogatieakte. (Bestel)
14-07-2022
 • Update: Beëindigingsovereenkomst VOF. (Bestel)
11-07-2022
 • Update: Geheimhoudingsverklaring. (Bestel)
 • Update: Distributieovereenkomst. (Bestel)
07-07-2022
 • Update: Afstandsverklaring. (Bestel)
30-06-2022
 • Update: Bemiddelingsovereenkomst. (Bestel)
28-06-2022
 • Update: Spermadonorovereenkomst. (Bestel)
24-06-2022
 • Update: Samenlevingsovereenkomst. (Bestel)
10-06-2022
 • Nieuw: Huurovereenkomst Auto nu ook in het Engels. (Bestel)
12-06-2022
 • Nieuw: Getuigschrift Werkgever nu ook in het Engels. (Bekijk)
07-06-2022
 • Update: Indeplaatsstelling Huurovereenkomst. (Bestel)
01-06-2022
 • Update: Arbitrageclausule. (Bestel)
26-05-2022
 • Nieuw: Koopovereenkomst Hond. (Bestel)
23-05-2022
 • Update: Arbeidsovereenkomst DGA. (Bestel)
 • Update: Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur. (Bestel)
20-05-2022
 • Update: Huurovereenkomst Auto. (Bestel)
21-04-2022
 • Update: Lijfrenteovereenkomst BV. (Bekijk)
 • Update: Koopoptie Aandelen BV. (Bekijk)
20-04-2022
 • Update: Koopovereenkomst Aandelen BV. (Bekijk)
19-04-2022
 • Update: Koopovereenkomst Aandelen BV. (Bekijk)
18-04-2022
 • Update: Leningsovereenkomst Intercompany. (Bekijk)
 • Update: Leningsovereenkomst BV. (Bekijk)
07-04-2022
 • Nieuw: Sleutelverklaring nu ook in het Engels. (Bekijk)
 • Nieuw: Gebruikersovereenkomst Kantoorruimte nu ook in het Engels. (Bekijk)
03-04-2022
 • Nieuw: Notulen AVA Statutenwijziging BV nu ook in het Engels. (Bekijk)
 • Nieuw: Notulen AVA Uitgifte Nieuwe Aandelen nu ook in het Engels. (Bekijk)
 • Nieuw: Notulen AVA Participatiebesluit nu ook in het Engels. (Bekijk)
02-04-2022
 • Nieuw: Notulen AVA Ontbindingsbesluit BV nu ook in het Engels. (Bekijk)
 • Nieuw: Notulen AVA Turboliquidatie BV nu ook in het Engels. (Bekijk)
 • Nieuw: Notulen AVA Afstempelen Aandelen nu ook in het Engels. (Bekijk)
01-04-2022
 • Nieuw: Notulen AVA Benoeming Bestuurder nu ook in het Engels. (Bekijk)
 • Nieuw: Notulen AVA Benoeming Commissaris nu ook in het Engels. (Bekijk)
 • Nieuw: Notulen AVA Bestuurder bij Ontstentenis nu ook in het Engels. (Bekijk)
30-03-2022
 • Update: Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak (Bestel)
 • Update: Reglement Auto van de Zaak. (Bestel)
29-03-2022
 • Nieuw: Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening nu ook in het Engels. (Bekijk)
 • Nieuw: Notulen AVA Vaststellen Dividend nu ook in het Engels. (Bekijk)
 • Nieuw: Notulen AVA Uitkeren Interimdividend nu ook in het Engels. (Bekijk)
28-03-2022
 • Update: Huurovereenkomst Woonruimte. (Bestel)
 • Update: Verhuurdersverklaring. (Bestel)
27-03-2022
 • Update: Verzoekschrift Handlichting. (Bestel)
26-03-2022
 • Update: Gebruikersovereenkomst Kappersstoel. (Bestel)
16-03-2022
 • Update: Leerarbeidsovereenkomst. (Bestel)
10-03-2022
 • Update: Licentieovereenkomst Merk, Handelsnaam en Domeinnaam. (Bestel)
09-03-2022
 • Update: Akte van overdracht Intellectueel Eigendom Software. (Bestel)
 • Update: Akte van overdracht Intellectuele Eigendomsrechten. (Bestel)
 • Update: Akte van overdracht Merk, Handelsnaam en Domeinnaam. (Bestel)
08-03-2022
 • Update: Notulen AVA Participatiebesluit. (Bestel)
 • Update: Notulen AVA Uitgifte Nieuwe Aandelen. (Bestel)
 • Update: Notulen AVA Statutenwijziging BV. (Bestel)
 • Update: Notulen AVA Afstempelen Aandelen. (Bestel)
07-03-2022
 • Update: Notulen AVA Benoeming en Ontslag Bestuurder. (Bestel)
 • Update: Notulen AVA Dividenduitkering. (Bestel)
 • Update: Notulen AVA Interimdividend. (Bestel)
 • Update: Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening. (Bestel)
 • Update: Notulen AVA Bestuurder Ontstentenis of Belet. (Bestel)
 • Update: Notulen AVA Benoeming en Ontslag Commissaris. (Bestel)
 • Update: Notulen AVA Ontbindingsbesluit BV. (Bestel)
 • Update: Notulen AVA Turboliquidatie BV. (Bestel)
06-03-2022
 • Update: Koopovereenkomst Eenmanszaak. (Bestel)
04-03-2022
 • Update: Leningsovereenkomst Werknemer. (Bestel)
 • Update: Positieve-negatieve hypotheekverklaring. (Bestel)
03-03-2022
 • Update: Koopovereenkomst Stacaravan. (Bestel)
 • Update: Overeenkomst Gemeenschappelijk Eigendom. (Bestel)
02-03-2022
 • Update: Notulen Opheffen Stichting. (Bestel)
 • Update: Rekening-Courant Overeenkomst. (Bestel)