Weblog

Hoe huurovereenkomst opzeggen door huurder?

Hoe zeg ik mijn huurcontract op?

Je moet als huurder de huur schriftelijk opzeggen. Je moet daarbij de datum melden waarop je wil dat de huur eindigt. Houd rekening met een opzegtermijn. De verhuurder kan aparte regels hebben gesteld, zoals een webformulier om de huur op te zeggen.

Huurovereenkomst opzeggen

Hoe moet een huurder de huurovereenkomst opzeggen van een huurwoning?
Op onze site kan je lezen hoe een verhuurder een huurcontract moet opzeggen. Dat moet namelijk schriftelijke en per aangetekende brief met een opzegtermijn van 3 maanden. Gebruik hiervoor als huurder onze gratis protestbrief tegen opzegging van de huurovereenkomst. Hoe moet de huurder de huurovereenkomst op een juiste manier opzeggen en gelden daar andere regels dan voor de verhuurder? Dit artikel gaat over de  opzegging van huurovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd van woonruimte.

Manier van opzeggen

In tegenstelling tot de verhuurder, hoef je als huurder niet verplicht aan te aangeven waarom je de huurovereenkomst opzegt. Het is natuurlijk wel netjes als je dat alsnog doet. Vergeet ook niet om een datum te noemen als datum waarop de huur is beëindigd. Daarnaast moet je als huurder het huurcontract schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. Een goed en gratis model van een opzegbrief staat op de site. Het kan ook zo zijn dat de verhuurder een specifiek manier van opzeggen voorschrijft, zoals via een webformulier.

Wonen huren verhuizen

Opzegtermijn

De huurder moet zich ook houden aan de opzegtermijn. Dat is altijd minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Dit is een wettelijke termijn die ook geldt als er geen of een langere opzegtermijn in het contract staat.  In het huurcontract kan je terugvinden hoe lang de afgesproken opzegtermijn is. De huurder hoeft een opzegtermijn die langer is dan 3 maanden niet na te leven en kan dus in dat geval een opzegtermijn van minimaal 1 betalingstermijn aanhouden (minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden).
Uiteraard is het mogelijk dat je samen met de verhuurder alsnog afspreekt dat je de huurovereenkomst eerder kan opzeggen.

Let op: bij huurovereenkomst voor een zelfstandige woning voor een vaster periode (dus tijdelijke verhuur) langer dan 2 jaar kan je de overeenkomst pas opzeggen na de huurperiode. Tussentijdse opzegging is dus, zonder toestemming van de verhuurder, in principe niet mogelijk. Dat is anders als er dringende redenen zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst. Dan kan je wel tussentijds van de huurovereenkomst af. Je hoeft als huurder hiervoor niet naar de rechter.

Opzeggen door de verhuurder

Voor het opzeggen van de huur door de verhuurder gelden andere regels. De verhuurder moet in principe wel langs de rechter.

Terug naar overzicht