Arbeidsrecht

Is een getuigschrift verplicht?

Heeft een werknemer recht op een getuigschrift? Ja, bij het einde van het dienstverband heeft de werknemer recht op een getuigschrift van de werkgever. Ongeacht de reden van de beëindiging. De werkgever is echter alleen verplicht om te verstrekken als de werknemer dat vraagt.

Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift is een document dat een werkgever opstelt en ondertekent op verzoek van een werknemer die uit dienst gaat. Daar staat in ieder geval in:

  • Begin- en einddatum arbeidsovereenkomst;
  • Aantal uur per week dat is gewerkt;
  • Soort werk dat is verricht.

Hoewel een getuigschrift verplicht is, wordt slechts op verzoek van de werknemer het volgende vermeld:

  • Wijze van functioneren;
  • Wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

De werkgever is wettelijk verplicht om bij het einde van de arbeidsovereenkomst een getuigschrift af te geven (artikel 7:656 Burgerlijk Wetboek). Maar alleen als de werknemer daarom verzoekt. Het is dus belangrijk dat je als werknemer aangeeft of je dat wilt ontvangen. De werkgever kan ook een termijn stellen om nog een verzoek in te dienen.

Getuigschrift Werkgever

 2,50 excl. btw

De werkgever moet het getuigschrift in ieder geval op het einde van de arbeidsovereenkomst afgeven. Het is echter niet ongebruikelijk dat een werknemer pas een tijdje na het einde van de arbeidsovereenkomst nog hierom vraagt. Ook dan moet de werkgever het in de regel afgeven. Het recht op een getuigschrift mag in een overeenkomst niet worden uitgesloten of beperkt.

Werkgever geeft getuigschrift niet af

Het getuigschrift is voor een werknemer vaak erg belangrijk voor het vinden van een nieuwe functie. Wat als de werkgever – om wat voor reden dan  ook – weigert om het getuigschrift af te geven? Dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade. Die aansprakelijkheid geldt tegenover de werknemer, maar ook tegenover anderen.

Dat geldt ook als dit document opzettelijk onjuiste mededelingen bevat. Zo kan een ex-werknemer die niet wordt aangenomen vanwege een onjuist getuigschrift, zijn/haar ex-werkgever aansprakelijk stellen voor het mislopen van die baan (en dus het salaris). In geval is het verstandig om een jurist of advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. de zal je adviseren bij het nemen van juridische stappen.