Weblog

Moet ik eerst naar geschillencommissie?

“Ben ik verplicht eerst naar de geschillencommissie te gaan?” Nee, niemand kan je verbieden om direct naar een rechter te stappen. Toch is vaak de weg naar de geschillencommissie verstandig. De procedure is goedkoper en vaak sneller. Bedrijven die zijn aangesloten bij een geschillencommissie moeten zich aan de uitspraak houden.

Procedure geschillencommissie

Als je als consument een product koopt in een (online) winkel dan kan het voorkomen dat het product wel eens tegenvalt. In het geval dat je er niet samen met de verkoper uitkomt (bijvoorbeeld over de garantie) dan kan je jouw geschil voorleggen aan een geschillencommissie.

In eerste instantie moet je natuurlijk altijd naar de winkel, de webwinkel of de reisorganisatie waar je een conflict mee hebt. Je moet ze altijd in de gelegenheid stellen om het probleem zelf op te lossen. Op onze website site vind je een reeks brieven die je als consument kan gebruiken als je een conflict hebt.

Geschillencommissie

Een geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die is gespecialiseerd in geschillenbeslechting in specifieke gevallen. Deze commissies gaan conflicten tussen consumenten en verkopers over producten of diensten. Je dient jouw klacht in bij de geschillencommissie. Zij geven een bindende beslissing of jouw klacht gegrond is en wat de gevolgen zijn. Een advocaat is niet verplicht.

In de algemene voorwaarden, die je kunt vinden op de website van de verkoper, staat een geschillenregeling. Daarin wordt (meestal) een geschillencommissie genoemd die zal oordelen over geschillen. Er zijn voor verschillende soorten producten verschillende geschillencommissies. Bijvoorbeeld de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, of reizen, advocatuur, taxivervoer. Het zijn er tientallen. De commissies zijn meestal ingesteld in samenspraak met consumentenorganisaties zoals De Consumentenbond en vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Zij stemmen samen de regels af die gelden voor aankopen of diensten in de branche.

Er is een centrale organisatie die voor alle geschillencommissies werkt. Op de site kan je zien welke commissies er dan zijn. Op onderdelen wijken de procedures namelijk af. Er is een speciale geschillencommissie advocatuur, dat is een van de verschillen tussen zaken doen met een advocaat of een jurist.

Eerst naar geschillencommissie?

Deze commissies zijn een goedkoper en laagdrempelig alternatief voor een (lange) procedure bij de rechter. Iedereen in Nederland heeft recht op toegang tot de rechter. Je hoeft dus niet eerst jouw geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. De verkoper/ondernemer mag dat dus niet van jou eisen. Als je het niet eens bent met de uitspraak van de geschillencommissie, dan kan je daarna alsnog jouw geschil voorleggen aan de rechter.