Contractenrecht

Wat betekent forumkeuze?

Als je een modelovereenkomst van Overeenkomsten.nl gebruikt, dan staat daar altijd een forumkeuze in. Daarin spreek je af bij welke rechter contractspartijen een eventuele procedure moeten voeren. Dat is standaard de dichtstbijzijnde rechtbank van de woonplaats van één van de partijen.

Forumkeuze

Een forumkeuze is een afspraak die vastlegt bij welke rechtbank eventuele procedures of geschillen moeten worden gestart. In de modelcontracten van Overeenkomsten.nl staat altijd dat de rechtbank in de plaats waar partij X is gevestigd, bevoegd is. Jullie vullen dan zelf in wat de plaatsnaam is. Zo kunnen jullie zelf kiezen welke rechtbank bevoegd is. De contractbepaling ziet er als volgt uit:

Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin …………. [plaatsnaam] valt bij uitsluiting van anderen bevoegd.

Als de contractspartij in Arnhem woont (of haar statutaire zetel in Arnhem heeft), dan is de rechtbank van Gelderland bevoegd. Wanneer jouw contractspartij een zaak toch bij een andere rechtbank start, dan kan je een beroep doen op de forumkeuze. Dan mag die rechtbank de zaak niet behandelen en moet die zich onbevoegd verklaren.

Afwijken van de keuze

Maar let op. Een rechtbank hoeft niet uit zichzelf te wijzen op de forumkeuze. Stel dat er een forumkeuze is gemaakt voor Amsterdam, maar de zaak wordt gestart in Rotterdam. De rechtbank in Rotterdam zal niet uit zichzelf hoeven te wijzen op deze bepaling. Daarvoor zal één van de partijen de rechtbank op de forumkeuze moeten wijzen. Als dat niet gebeurt en er niemand protesteert, dan is dat een ‘stilzwijgende’ afspraak om af te wijken.

Waarom een forumkeuze?

Meestal doe je een forumkeuze om praktische redenen. Het is verstandig om die in jouw voordeel af te spreken. Als je bijvoorbeeld in Limburg woont en jouw wederpartij woont in Leeuwarden, dan hoef je bij een forumkeuze voor Maastricht niet helemaal naar de rechtbank in Leeuwarden. Dat scheelt tijd en kosten. Vooral als je een advocaat of jurist hebt die ook in Maastricht zit.

Arbitrageclausule

 5,00 excl. btw

Geen keuze gemaakt?

Wat als je geen forumkeuze maakt? Dan bepaalt de wet bij welke rechtbank je moet zijn. Daarvoor moet je nagaan in het werkgebied van welke rechtbank jouw wederpartij woont of is gevestigd. Die vind je hier op rechtspraak.nl.

Kies je liever voor arbitrage? Wij bieden een aparte arbitragebepaling aan die partijen in een overeenkomst op kunnen nemen. Daarmee ben je ervan verzekerd dat je een duidelijke en juiste afspraak opneemt. Let er wel op dat als je kiest voor arbitrage, je jouw zaak niet bij de rechtbank mag starten. De rechtbank is dan namelijk onbevoegd.