Rechter

De rechter is een persoon die rechtspreekt in een rechtbank. Deze persoon zal jouw zaak behandelen als je er niet samen uit kunt komen of je als volgens de wet een verzoekschrift moet indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld een echtscheidingsverzoek.

Verschillende rechters

Er zijn verschillende categorieën rechters ‘in eerste aanleg’ (dus bij een rechtbank). Bijvoorbeeld de kantonrechter, die oordeelt over geschillen die gaan over een bedrag tot maximaal € 25.000.

Er is ook de familierechter, strafrechter en bestuursrechter. Als je in hoger beroep gaat tegen een uitspraak van een rechter of rechters, dan wordt jouw hoger beroep zaak behandeld door raadsheren van een gerechtshof.

Bevoegde rechter

Het is belangrijk om te weten bij welke rechter jij jouw procedure moet starten. Anders loop je het risico dat je bij de onbevoegde rechtsprekende instantie terechtkomt en de behandeling van jouw zaak vertraging oploopt. Het hangt van het onderwerp van de zaak af welke rechtbank bevoegd is om die te behandelen.

Je vindt alle informatie over de Nederlandse rechtspraak op de zeer informatieve website van de rechterlijke macht, rechtspraak.nl