Toont alle 13 resultaten

Borgstellingsovereenkomst Particulier

24,95

Borgstellingsovereenkomst voor een garantstelling door een particulier. Een natuurlijk persoon (dus geen bedrijf) staat borg voor de betaling van de schulden die de lener is aangegaan. Een borgstelling is extra zekerheid voor de kredietverstrekker. Wij hebben een apart contract voor een zakelijke borgsteller.

Barterovereenkomst

14,95

Barterovereenkomst waarbij partijen producten of diensten ruilen zonder betaling. Het barteren moet je goed vastleggen, zodat het duidelijk is voor de fiscus en de boekhouding. Dit is een raamovereenkomst, waarmee je de concrete ruil kan regelen.

Verzoekschrift Handlichting

8,95

Verzoekschrift aan de rechtbank om handlichting te geven aan een minderjarige. Dat wil zeggen dat een minderjarige een bedrijf kan starten. Daarvoor moet je handlichting aanvragen bij de rechtbank. Dat verzoek dien je samen met je ouders/voogden in. Na toestemming van de rechter kun je een bedrijf starten.

Overeenkomst Bewaarneming Goederen

24,95

Overeenkomst voor de tijdelijke opslag of stalling van roerende goederen. Overeenkomst tussen bewaarnemer en bewaargever. Hiermee regel je de risicoverdeling, de betaling en de rechten.

Uitgeefovereenkomst

24,95

De uitgeefovereenkomst tussen uitgever en auteur. Een uitgever en een auteur zijn het eens dat de uitgever een boek gaat uitgeven. Dit contract regelt de uitgave, de vergoeding en eventuele andere rechten, zoals de vertaling verfilming en dergelijke.

Klaagschrift niet verdere Vervolging art.12 SV

12,95

De Officier van Justitie besluit een verdachte niet te vervolgen. De belanghebbende kan hierover klagen bij het Gerechtshof. Je kan op heel veel manieren een belang hebben bij de zaak. Gebruik dit model om te vragen dat er alsog een strafzaak zal beginnen.

Overeenkomst voor Fotomodel Fotografieproductie

12,95

Overeenkomst tussen een fotomodel en een opdrachtgever. Regelt de toestemming van het model en de gebruiksrechten op de foto en de rechten van het model. Op deze manier leg je duidelijk vast waar de foto voor is.

Substitutieovereenkomst

12,95

Overeenkomst waarbij alle verplichtingen uit een overeenkomst worden overgedragen. Er komt een nieuwe partij in de plaats van één van de bestaande partijen. Kan alleen als alle betrokken partijen akkoord zijn.

Algemene Voorwaarden Kredietverlening Particulier

24,95

Dit zijn de algemene kredietvoorwaarden die betrekking hebben op een kredietovereenkomst. In aanvulling op dat contract regel je met deze voorwaarden algemene zaken. Denk aan hoe je de betalingen wil ontvangen, wat te doen bij overlijden van de kredietnemer. Hiermee maak je de losse overeenkomst beter en zekerder.

Bankgarantie (Vooruitbetalingsgarantie)

24,95

Bankgarantie ten behoeve van een koper die bereid is een vooruitbetaling te doen. De verkoper stelt een garantie voor de vooruitbetaling. Ook te gebruiken als de garantie niet afkomstig is van een bank maar van een andere partij.

Brief Verlenging Bankgarantie

6,95

Brief tot verlenging van de looptijd van de bankgarantie. De garantie wordt ongewijzigd voortgezet.

Brief bij geen Reactie op Bezwaarschrift

0,00

Gratis brief waarmee je actie neemt als er geen reactie op jouw bezwaarschrift is gekomen. Dat had wel gemoeten binnen de wettelijke termijn van zes weken. Met deze brief probeer je toch weer het heft in handen te nemen.

Melding Betalingsonmacht Belastingdienst

0,00

Voorbeeldbrief om een Melding Betalingsonmacht naar de Belastingdienst te sturen. Daarin meld je dat de organisatie niet in staat is om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dit moet je goed doen om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.