Toont alle 23 resultaten

Akte van Cessie

14,95

Met een akte van sessie kun je een specifieke vordering overdragen. Eigenlijk verkoop je de vordering die jij op iemand anders hebt. Zo kun je aan liquide middelen komen. Dat wil zeggen dat de openstaande factuur overgaat op een andere crediteur.

Volmacht voor Bankzaken in het Algemeen

6,95

Volmacht om iemand namens jou de bankzaken uit te laten voeren. De gevolmachtigde kan alle bankzaken uitvoeren. Hiermee kan je iemand aanwijzen die namens jou kan handelen als jij daar zelf tijdelijk niet toe in staat bent.

Volmacht om Specifieke Betalingen te Verrichten

6,95

Volmacht aan gevolmachtigde om specifieke betalingen te verrichten. Hiermee kan een gevolmachtigde optreden namens de volmachtgever. Denk aan een directeur die eenmalig een transactie kan uitvoeren die zijn normale bevoegdheden te boven gaat.

Dagvaarding Incassogeding

24,95

Een complete dagvaarding waarmee je zelf een incassozaak kunt starten. Deze gebruik je als laatste stap in je incassoproces. Er is geen sprake van een conflict over de overeenkomst. Jij hebt geleverd wat er verwacht werd. Je krijgt niet betaald, ook niet na diverse aanmaningen. Dan is de laatste stap naar de kantonrechter. Dat doe je met deze dagvaarding.

Brief van Curator Verzoek Indienen Vorderingen door Crediteuren

6,95

Curator meldt faillissement van bedrijf en verzoekt de crediteuren hun vorderingen in te dienen. Verzoek tot duidelijke onderbouwing van de vordering en eventuele bewijsstukken in te sturen.

Brief Betwisting Vordering na Incassodreiging

0,00

Gratis modelbrief voor als je een aanmaning met dreiging van incassokosten hebt ontvangen. Je geeft aan dat je niet weet waarom je het bedrag moet betalen. Je vraagt om een betere onderbouwing. Ook toon je goede wil, door aan te bieden om te betalen als die aanvulling er komt en blijkt te kloppen.

Brief Eerste Aanmaning Debiteur

1,49

Een eerste aanmaning, nadat jouw rekening niet is betaald. Met die eerste aanmaning geef je aan dat de betaaltermijn is verstreken. Je vraagt om directe betaling, maar uiterlijk binnen een termijn. Je hoopt dat het een vergissing was en houdt de relatie dus goed. De brief is gratis en de eerste stap om je geld te incasseren.

Brief aan Curator Bedrijf Failliet waar jouw Spullen Staan

0,00

Jouw spullen waren aanwezig bij een bedrijf dat failliet is verklaard. Niet omdat je ze geleverd had, maar omdat het bedrijf daar iets mee zou doen. Bijvoorbeeld een garage die jouw auto ging repareren, jouw spullen in een opslag en dergelijke. Je wilt je spullen graag direct terug hebben. Met deze gratis brief vraag je de curator om direct jouw goederen af te geven.

Brief Verzoek Uitstel van Betaling

0,00

Gratis voorbeeldbrief met een verzoek tot uitstel van betaling. Je beschikt op dit moment over onvoldoende liquide middelen om op tijd te betalen en vraagt om uitstel. Voorkom rente en extra incassokosten. Kom zelf in actie en houd de regie in handen.

Brief Verjaring Stuiten

2,49

Vorderingen verjaren automatisch na een periode van vijf jaar. Als je niet wilt dat jouw vordering gaat vervallen, dan moet je een brief sturen. Daarmee geef je aan dat de vordering moet blijven bestaan. Juridisch noem je dat het stuiten van de verjaring. Gebruik deze brief om het goed te regelen.

Brief Tweede Aanmaning Debiteur

2,49

Dit is de tweede aanmaning met een laatste termijn. Je hebt iets geleverd op rekening, de factuur is niet betaald. Je hebt een eerste aanmaning gestuurd. Dat had ook geen effect. Dan moet er een tweede aanmaning die wat minder vriendelijk van toon is. Zonder dat je de handelsrelatie helemaal verstoort voor de toekomst.

Brief aan Belastingdienst Teruggave BTW bij Oninbare Vordering

1,49

Modelbrief aan de inspectie Omzetbelasting. Verzoek om teruggave van de BTW wegens een oninbare vordering. Ondanks aanmaningen gaat de factuur niet betaald worden. Dan heb je ten onrechte BTW afgedragen, er was achteraf geen omzet.

Brief aan Belastingdienst Teruggave BTW bij Faillissement Debiteur

1,49

Gratis modelbrief aan de inspectie van de belastingen om de BTW terug te vragen over een oninbare vordering. Deze vordering zal nooit betaald worden als gevolg van een faillissement.

Brief aan Curator Klant Failliet

0,00

Verzoek tot betaling van een openstaande factuur aan de curator. Je vraagt om nakoming of verzoekt om plaatsing op de lijst van concurrente crediteuren. Meestal is er niet veel te verwachten in een faillissement.

Brief Bevestiging Betalingsregeling

2,49

Je sprak een betalingsregeling af met je debiteur. Met deze brief bevestig je de betalingsregeling. Je legt ook direct vast wat er gaat gebeuren als er niet wordt betaald. Dan vervalt de regeling en heb je direct weer recht op het hele bedrag. Zonder duidelijke bevestiging is een betalingsregeling niet veel waard.

Brief Weigering Volledige Aanbetaling

0,00

Gratis brief weigering volledige aanbetaling bij koop van een product. Op grond van de wet hoef je maar 50% aan te betalen. Dat is alleen anders als je dat expliciet bent overeengekomen. Dan moet je ook nog getekend hebben. Met deze brief roep je jouw recht in.

Melding Betalingsonmacht Belastingdienst

0,00

Voorbeeldbrief om een Melding Betalingsonmacht naar de Belastingdienst te sturen. Daarin meld je dat de organisatie niet in staat is om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dit moet je goed doen om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Brief aan Curator Inroepen Pandrecht

2,49

Modelbrief aan de curator waarbij je jouw pandrecht inroept. Jouw debiteur is failliet gegaan. Jij had een pandrecht op een onderpand dat nu in de boedel zit. Jij eist dat onderpand nu op bij de curator.

Brief aan Curator Leverancier Failliet

0,00

Brief aan de curator als jouw leverancier failliet is. Je stuurt een brief aan de curator waarin je verzoekt tot nakoming dan wel ontbinding van de overeenkomst.

Brief Vervallen Betalingsregeling

2,49

De betalingsregeling opzeggen. Je had een betalingsregeling getroffen met jouw debiteur. Die betaalt niet, te laat of te weinig. In ieder geval is het tijd om nu de betalingsregeling te stoppen. Dat doe je met deze brief en je eist direct het restant in zijn geheel op.

Brief aan Curator met Eigendomsvoorbehoud

2,49

Je hebt aan een klant geleverd met eigendomsvoorbehoud. Die klant is nu failliet. Voorbeeldbrief met verzoek aan de curator om de overeenkomst na te komen. Wil de curator dat niet dan roept je hiermee het eigendomsvoorbehoud in. Je krijgt dan het geleverde product terug.

Brief Voorstel Betalingsregeling na Incassodreiging

0,00

Je kreeg een brief met aanmaning van een deurwaarder of incassobureau. Na ontvangst van die incassodreiging vraag je om een betalingsregeling. Je gebruikt deze gratis brief in het geval dat je in principe wel wil betalen, maar niet direct kan betalen.

Brief Voorstel Betaling in Termijnen

0,00

Voorbeeldbrief met een voorstel tot betaling in termijnen. Door omstandigheden ben je niet in staat om een factuur te betalen. In plaats van te wachten op aanmaningen en extra kosten bied je zelf aan om in termijnen te betalen. Voorkom het oplopen van schulden door zelf actief deze gratis modelbrief te gebruiken.