Aanmaning

Een aanmaning is een herinnering om iets te doen. In de juridische zin gaat het dan meestal om de herinnering om te betalen of te leveren. Een eerste aanmaning is meestal redelijk vriendelijk en gaat nog uit van een mogelijke vergissing. Bij een tweede aanmaning is de toon onvriendelijker. Hierna volgt soms een ingebrekestelling, de aankondiging van incassokosten en wettelijke rente. Een aanmaning is meestal schriftelijk in verband met de bewijsbaarheid, maar dat is niet verplicht.