Boekhouding

Geld overgemaakt naar verkeerde bankrekening?

Geld overgemaakt naar verkeerde bankrekening

Als je geld naar een verkeerde bankrekening overmaakt, heb je dat onverschuldigd betaald. De ontvanger is wettelijk verplicht om het geld terug te storten. De bank staat hier in principe buiten. Je kunt eerst een betaalverzoek sturen. Wanneer dat niet helpt, kan je een sommatie of aanmaning sturen. En wanneer dat ook niet lukt, moet je helaas naar de rechter stappen. 

Geld naar verkeerd rekeningnummer

Het kan voorkomen dat je per ongeluk geld naar een verkeerde bankrekening overmaakt. Bijvoorbeeld door het verkeerde IBAN-nummer in te voeren. Of bij een dubbele betaling. Is de bankrekening een niet bestaande Nederlandse bankrekening? Dan zal de bank in regel het bedrag automatisch en binnen een paar dagen terugstorten.

Het geldbedrag terugkrijgen is uiteindelijk geen probleem als de ontvanger het bedrag ook weer vrijwillig terugstort. Maar het kan voorkomen dat je het geld niet (zomaar) terugkrijgt. Een betaling naar een verkeerde bankrekening betekent juridisch dat je onverschuldigd hebt betaald. De betaler heeft het recht om het onverschuldigd betaalde geldbedrag terug te eisen van de ontvanger. Dat staat in artikel 6:203 van het Burgerlijk Wetboek. De ontvanger is dus wettelijk verplicht om het terug te betalen. De bank is echter niet verplicht om het door jou verkeerd betaalde bedrag terug te halen of uit te betalen.

Jouw vordering betaald krijgen vergt inspanning als de ander niet vrijwillig wil terugstorten. En dan moet je zelf achter de terugbetaling aangaan. Je kan daarvoor een incassobureau of een ander bedrijf inschakelen, maar je kunt het ook zelf doen. Wat kan je doen dan om het geld alsnog terug te krijgen? Lees daarvoor hieronder ons stappenplan.

Stap 1: Ontvanger achterhalen

Het eerste wat je natuurlijk moet weten is bij wie je het geld moet terugvragen. Dat is gemakkelijk als je ontvanger kent. Weet je dat niet? Probeer dan via jouw bank of de bank van de ontvanger de contactgegevens te krijgen. Soms willen banken daar wel bij helpen.

Stap 2: Terugbetaling verzoeken

Weet je wie die ontvanger is, heb je zijn of haar adres en wil je een officieel verzoek tot terugbetaling vragen? Download dan onze voorbeeldbrief.

Je hebt echter niet altijd eerst de contactgegevens van de ontvanger nodig. Je kunt namelijk ook meteen een betaalverzoek sturen naar het rekeningnummer waarnaar je het bedrag per ongeluk hebt overgemaakt. Maak dan een betaalverzoek aan of maak een klein bedrag (zoals een eurocent) over. In de omschrijving van het betaalverzoek of de overboeking leg je uit dat het bedrag per ongeluk is overgemaakt en je terugbetaling verzoekt.

Stap 3: Terugbetaling eisen of aanmanen

Betaalt de ontvanger niet terug op jouw verzoek of op verzoek van de bank? Dan wordt het tijd om terugbetaling te eisen. Bijvoorbeeld met een sommatie of aanmaning.

Brief Betaling op Verkeerde Rekening

 0,00 excl. btw

Voor het versturen van een sommatie moet je wel weten naar wie je die sommatie moet sturen. Dan heb je dus de contactgegevens van de ontvanger nodig. Dat is eenvoudig als je de ontvanger kent. Maar als je het niet naar een bekende hebt overgemaakt, wordt het wat lastiger. Vaak zal jouw bank de bank van de ontvanger om de contactgegevens vragen en zelf terugbetaling verzoeken. En als dat niet tot terugbetaling leidt, kan de bank de contactgegevens verstrekken.

Neem hiervoor contact op met je bank om te kijken hoe je de contactgegevens kan achterhalen. Soms willen banken ook in een eerder stadium wel als bemiddelaar optreden.

Stap 4: Naar de rechter of politie

Als een sommatie niet helpt en je toch nog betaald wilt krijgen, dan heb je helaas een zwaarder pressiemiddel nodig. Een dagvaarding of aankondiging van een dagvaarding is zo’n middel. Met een dagvaarding eis je bij de rechter een veroordeling tot terugbetaling van de onverschuldigde betaling. Is het bedrag dat je terugeist lager dan € 25.000? Dan mag je de procedure zelf – dus zonder advocaat –  bij de kantonrechter doen.

Je moet dan wel de afweging maken of de kosten die je moet maken nog wel in verhouding staat tot het bedrag dat je terugeist. Als je bijvoorbeeld minder dan € 500 per ongeluk hebt betaald, dan blijft er na aftrek van alle kosten voor een rechtszaak maar weinig of soms niets over.

En met een veroordeling door de rechter ben je er vaak nog niet. Als je dan nog steeds geen betaling ontvangt, moet je namelijk nog een deurwaarder inschakelen. En die kan beslag leggen op bijvoorbeeld de bankrekening of andere spullen van de ontvanger. Via die weg kan je alsnog jouw geld terugkrijgen. Een alternatief voor een procedure is het doen van aangifte bij de politie.

Automatische incasso?

Bij een automatische incasso kunnen andere regels gelden. Bijvoorbeeld dat je de automatische incasso binnen een aantal weken nog kan terugdraaien. Dat heet storneren. Bij een normale overboeking kan dat vaak niet.

Als de betaling door een fout van de bank bij de verkeerde ontvanger terecht komt, meld dat dan zo snel mogelijk bij de bank. De bank moet die fout herstellen.

Tip: controleer overboeking

Let bij het overmaken van geld goed op het rekeningnummer waarnaar je het geld gaat overmaken. Bij veel digitaal bankieren apps krijg je bijvoorbeeld een melding als het IBAN nummer en de tenaamstelling die jij invoert anders is dan de gegevens die de bank heeft. Let daar dus goed op en let er vanzelfsprekend goed op naar wie en hoeveel je overmaakt. Uit het stappenplan blijkt dat ook in dit geval voorkomen beter is dan genezen.