Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een brief of e-mail waarmee een schuldeiser binnen een redelijke termijn nakoming van een afspraak of verplichting door de schuldenaar eist. Denk aan het betalen van een factuur of om afgesproken werkzaamheden (alsnog goed) uit te voeren. Er staat ook in wat de gevolgen zijn als de afspraken niet worden nagekomen. Bijv. dat incassokosten en wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Deze aankondiging moet altijd schriftelijk zijn. Een eenvoudig verzoek of herinnering om een afspraak na te komen is juridisch gezien onvoldoende. Voor recht op schadevergoeding of ontbinding van het contract moet je deze stap eerst hebben uitgevoerd. Onze model aanmaningsbrief bevat een ingebrekestelling. Ook hebben we een modelbrief  ingebrekestelling niet leveren goederen voor als een leverancier na herhaaldelijk verzoek nog steeds niet heeft geleverd.