Ingebrekestelling

Ingebrekestelling

Home » Woordenboek » Ingebrekestelling
8.0

Betekenis Ingebrekestelling

Boos

De ingebrekestelling is een brief of e-mail waarmee een schuldeiser binnen een redelijke termijn nakoming van een afspraak of verplichting door de schuldenaar eist. Bijvoorbeeld om een factuur te betalen of om afgesproken werkzaamheden (alsnog goed) uit te voeren. In een ingebrekestelling staat vaak ook wat de gevolgen zijn als de schuldenaar alsnog niet nakomt. Bijvoorbeeld dat de schuldeiser dan wettelijke rente en incassokosten in rekening gaat brengen.

Deze aankondiging moet altijd schriftelijk zijn. Een eenvoudig verzoek of herinnering om een afspraak na te komen is juridisch geen ingebrekestelling.

Voor recht op schadevergoeding of ontbinding van het contract moet je deze stap eerst hebben uitgevoerd.

Het meervoud van Ingebrekestelling is ingebrekestellingen.
De formele regeling hiervoor vind je in Artikel 6:82 Burgerlijk Wetboek.
Lees meer over Ingebrekestelling op Wikipedia.
0
Je winkelwagen