Dagtekening

Dagtekening is de datum die op een document staat. Bijvoorbeeld op een brief, factuur, contract of notariële akte. Deze datum geeft aan op welke dag het document is ondertekend. Met het noteren van de datum staat vast op welke dag een juridische handeling, ook wel rechtshandeling, is verricht. De betekenis is dan ook letterlijk: dag dat getekend is.

Voorbeelden zijn de datum dat een rekening is opgesteld, een contract is aangegaan of dat er bij de notaris een hypotheekakte is gevestigd op een woning. Zowel het document als de dagtekening dienen daarvoor als bewijs.

Deze officiële datum vind je terug in de kop van een brief of factuur. Bij een notariële akte staat die op de eerste pagina, meestal in de eerste zin. Bij een contract staat de datum op de laatste pagina samen met de plaatsnaam en handtekeningen van de contractpartijen.