Dagtekening

Kalender

De dagtekening is de datum die op een document staat. Bijvoorbeeld op een onderhandse akte of authentieke notariële akte . Die datum geeft aan op welke dag de akte is ondertekend door de persoon voor wie de akte is gemaakt.

Dit is voor de bruikbaarheid van een akte heel belangrijk. Door de dagtekening staat namelijk vast op welke dag een juridische handeling, een rechtshandeling, is verricht.

Bijvoorbeeld op welke dag een hypotheekrecht is gevestigd, op welke dag de overeenkomst is opgesteld of op welke dag een schenking is gedaan. De akte en de dagtekening dienen daarvoor als bewijs.

Je kan deze formele datum terugvinden in het hoofd van de akte, dus op de eerste pagina (meestal de eerste zin van de akte). Bij een onderhands contract staat de datum met de plaats onder de overeenkomst.