Rechtshandeling

Een rechtshandeling voer je uit als je graag een bepaalde juridische relatie wil laten ontstaan, wijzigen of beëindigen. Waar je aan kan denken bij een juridische relatie is bijvoorbeeld een huurcontract. Het opzeggen maar dus ook het wijzigen of ondertekenen van dit huurcontract zijn rechtshandelingen.
Belangrijk voor de geldigheid van een rechtshandeling is dat je echt de bedoeling hebt om een bepaald juridisch gevolg in het leven te roepen.
Een tweede belangrijke eis, is dat je nog bevoegd bent om rechtshandelingen te verrichten, dus dat je niet onder bewind of curatele staat.