Derdengeldenrekening

Een derdengeldenrekening is een bankrekening waarop geld staat dat niet van de notaris, de advocaat of een deurwaarder is, maar van iemand anders. Dat geld heet derdengeld. Op deze rekening staat het geld dat derden aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met zijn werkzaamheden. Je noemt die rekening ook wel een kwaliteitsrekening.
Een werknemer en werkgever bereiken overeenstemming een afkoopsom. De werkgever stort dit bedrag op de rekening van de advocaat. Die betaalt het door als aan alle andere voorwaarden is voldaan.

Op grond van de wet zijn alle hiervoor genoemde beroepsgroepen verplicht één derdengeldenrekening aan te houden. De rekening is in beheer bij een aparte stichting, de stichting derdengeld (gevolgd door de naam van de notaris, advocaat of deurwaarder). Andere namen voor deze rekening zijn ook derdengeldrekening, derdenrekening of kwaliteitsrekening. Het is hetzelfde.