Derdengeldenrekening

Een derdengeldenrekening is een rekening waarop tijdelijk geld wordt gestort dat niet van de rekeninghouder is, maar van een derde partij. Daarom heet het derdengeld. Dit kan bijv. een notaris, advocaat of deurwaarder zijn. Die heeft geen recht op het geld en kan dit ook niet voor eigen doeleinden gebruiken. In plaats daarvan is die verantwoordelijk voor het beheer en de juiste besteding van het geld in opdracht van de cliënt.

Er zijn verschillende situaties waarin zo’n rekening gebruikt kan worden. Hier zijn twee voorbeelden:

  1. Een advocaat kan een derdengeldenrekening gebruiken om geld te storten dat is ontvangen van een cliënt. De advocaat beheert dit geld op de rekening en zorgt ervoor dat het op de juiste manier wordt besteed, bijvoorbeeld om de rekeningen van de cliënt te betalen of om een vonnis te voldoen.

  2. Een notaris kan een derdengeldenrekening gebruiken om geld te storten dat is ontvangen van een koper van een huis. De notaris beheert dit geld en zorgt ervoor dat het op de juiste manier wordt besteed, bijvoorbeeld om de verkoop van de woning af te ronden of om de hypotheek af te betalen aan de hypotheekverstrekker.

Op grond van de wet zijn de hiervoor genoemde beroepsgroepen verplicht één derdengeldenrekening aan te houden. Die is in beheer bij een aparte stichting met als naam Stichting Derdengeld (gevolgd door de naam van de notaris, advocaat of deurwaarder). Je noemt zo’n rekening ook wel een kwaliteitsrekening, derdengeldrekening of derdenrekening.