Derdengeld

Derdengeld is geld dat van iemand anders is en tijdelijk door iemand anders wordt beheerd. Door het in een aparte stichting onder te brengen behoort het niet tot het ondernemersvermogen en staat het veilig geparkeerd op een derdengeldrekening. Je noemt die rekening ook wel een kwaliteitsrekening. Zo blijft dat geld buiten een eventueel faillissement of beslag.

Sommige beroepsgroepen hebben een wettelijk geregelde vorm. Dat zijn advocaten, notarissen en deurwaarders. Zij beheren geld in een aparte stichting. Ook anderen kunnen stichting derdengelden oprichten. Bijvoorbeeld incassobureaus, webwinkels, zorgaanbieders of cadeaubonnen.

Voorbeeld

Je koopt iets op het internet. Dat betaal je direct. De levering van dat artikel is pas over drie dagen, plus de wettelijke bedenktijd. Jouw betaling komt in een stichting. Die keert het geld pas uit aan de internetondernemer na de wettelijke bedenktijd. Mocht er in de tussentijd iets niet goed gaan, zoals een faillissement van de internetondernemer, dan staat jouw geld toch veilig.