Gouden handdruk

De gouden handdruk is de naam van de oude ontslagvergoeding, de afkoopsom bij ontslag. Tegenwoordig spreekt met van een transitievergoeding. De hoogte van de regeling is vastgelegd in de wet en van toepassing bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De oude regeling noemde men een gouden handdruk omdat de bedragen enorm op konden lopen. Dat is met de nieuwe regeling niet meer aan de orde.