Transitievergoeding

De transitievergoeding is een ander woord voor ontslagvergoeding. Dat is een financiële vergoeding die een werkgever moet betalen. De werkgever is dat verplicht als hij of zij jou ontslaat of de arbeidsovereenkomst opzegt. Deze vergoeding is namelijk bedoeld als compensatie voor het ontslag. Maar ook om de transitie naar een andere baan makkelijker te maken.

Let op: Vanaf 1 januari 2020 geldt de regel dat alleen werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn geweest recht hebben op een transitievergoeding niet meer.

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding is maximaal 1 jaarsalaris of € 81.000 in 2019. Het maximumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Transitievergoeding berekenen

De overheid heeft een rekentool ontwikkeld voor het berekenen van de vergoeding.