Huurprijsindexering

De huurprijsindexering is een jaarlijkse verhoging van de huurprijs met een vast percentage. Ook wel huurindex of huurindexatie. Het percentage is gekoppeld aan de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er geldt geen maximale huurverhoging voor huur van een vrijesectorwoning. De huurverhoging moet dan wel duidelijk in het huurcontract staan. Met de huurprijsindexering wordt soms ook de afspraak of clausule van de jaarlijkse indexering in het huurcontract bedoeld.

Kijk op cbs.nl voor het actuele percentage van de consumentenprijsindex. Het CBS heeft ook een rekenhulp waarmee je de huurverhoging van huurwoningen in de vrije sector en bedrijfspanden kunt berekenen.