Huurverhoging

rente percentage

De huurverhoging is het verhogen van de huurprijs. Meestal op basis van afspraken in het huurcontract tussen de verhuurder en de huurder.

Een vorm van huurverhoging is de huurprijsindexering. Dat is namelijk een aanpassing van de huur aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS.

Er geldt geen maximale huurverhoging voor huur van een vrijesectorwoning. De afspraak over de aanpassing van de huur moet dan wel duidelijk in het huurcontract staan.