Kind

Een kind is een directe afstammeling van een persoon. Een zoon of dochter. Er zijn enkele mogelijkheden die gelijk gesteld zijn met een biologisch kind. Dit zijn een:

  • Erkenning;
  • Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (voor een natuurlijk kind met een vaderschapstest);
  • Adoptie.

Juridisch en fiscaal gezien zijn stiefkinderen en pleegkinderen soms ook gelijk aan eigen kinderen.