Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie is het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van leeftijd. Dat kan op veel terreinen. Het maken van onderscheid naar leeftijd kan onrechtmatig zijn, als daarvoor geen goede reden bestaat.

Voorbeelden

Hier zijn drie voorbeelden van leeftijdsdiscriminatie:

  1. Werk: Een werkgever weigert een oudere sollicitant aan te nemen vanwege zijn leeftijd, zelfs als de sollicitant gekwalificeerd is voor de functie. Aan de andere kant kan een jongere werknemer worden overgeslagen voor promotie vanwege een verondersteld gebrek aan ervaring.
  2. Verzekeringen: Een verzekeringsmaatschappij rekent hogere premies aan oudere klanten voor bijv. autoverzekeringen, alleen op basis van hun leeftijd, zelfs als ze een uitstekende rijgeschiedenis hebben.
  3. Gezondheidszorg: Een ziekenhuis weigert medische behandeling aan een oudere patiënt vanwege leeftijd, zonder objectieve medische redenen.

De wet maakt in veel gevallen onderscheid naar leeftijd, zoals bijvoorbeeld de minimumleeftijden om bepaalde arbeid te mogen verrichten in de Arbeidstijdenwet. Het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij werken is opgenomen in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd.