Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. Natuurlijke personen kunnen rechtshandelingen verrichten en rechten en plichten hebben. Bijvoorbeeld het sluiten van overeenkomsten, het vestigen van pandrechten en het oprichten en besturen van rechtspersonen.

Let er wel op dat de wet rechtspersonen gelijk stelt met natuurlijke personen. Dat betekent dat rechtspersonen juridisch hetzelfde kunnen doen als natuurlijke personen. Enkele uitzonderingen daarop zijn het opstellen van een testament, het nalaten van een erfenis of het doorlopen van de schuldsanering.

Het is voor juridisch van belang om te weten of iemand handelt als natuurlijk persoon of als rechtspersoon. Zo kunnen alleen natuurlijke personen consumenten zijn en dus consumentenrechten hebben. Een rechtspersoon kan nooit een consument zijn.