Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. Het is een bedrijf of ander orgaan dat zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kunnen rechtspersonen overeenkomsten afsluiten en andere verplichtingen aangaan.

De bestuurders zijn dan ook slechts in uitzonderlijke gevallen aansprakelijk voor het doen en laten. De rechtspersonen zijn:

De interne regels waaraan de organisatie zich moet houden staan in statuten. Je kunt een Nederlandse rechtspersoon alleen oprichten bij de notaris. Je kan een bedrijf ook uitoefenen als zzp’er of in een VOF, daar heb je geen notaris voor nodig.