Officier van Justitie

Een Officier van Justitie (OvJ) is een ambtenaar in dienst van het Openbaar Ministerie. Zij zijn de functionarissen die belast zijn met de opsporing. De OvJ geeft leiding aan het opsporingsonderzoek. Aan het einde van het onderzoek bepaalt hij of zij of de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd. Er kan om veel redenen ook besloten worden om de zaak niet voor te brengen, dat heet een sepot. Op de zitting van een strafzaak is de OvJ de aanklager die de zaak naar voren brengt en de strafeis uitspreekt.