Officier van Justitie

Logo Openbaar Ministerie

De Officier van Justitie is de ambtenaar in dienst van het Openbaar Ministerie. Zij zijn de functionarissen die belast zijn met de opsporing. De OvJ geeft leiding aan het opsporingsonderzoek. Aan het einde van het onderzoek bepaalt hij of zij of de zaak zal worden voorgelegd aan de rechter. Er kan om veel redenen ook besloten worden om de zaak niet voor te brengen, dat heet een sepot. Op de zitting van de strafzaak is de Officier van Justitie de aanklager, die zaak naar voren brengt en de strafeis uitspreekt.