Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad wil zeggen dat iemand iets doet dat niet passend is in het maatschappelijk verkeer. Door onwettig of onbehoorlijk handelen is er schade ontstaan. Het is een heel ruim begrip. De onrechtmatige daad moet hebben geleid tot schade bij het slachtoffer. In dat geval is er een mogelijkheid om schadevergoeding te eisen. Schade kan materieel zijn of immaterieel (geestelijke schade).

Boos

Onrechtmatigheid kan zijn door een actieve handeling, maar ook door niet te handelen. Sommige onrechtmatige daden zijn ook nog een strafbaar feit. Bijvoorbeeld belediging, dat is onrechtmatig, maar kan soms ook strafbaar zijn. Dat zijn juridisch verschillende zaken. Onrechtmatig speelt tussen burgers (privaatrecht), strafbaarheid ligt bij de overheid. De eisen kunnen ook verschillend zijn.