Raadsheer

Een raadsheer is een rechter in het Gerechtshof of bij de Hoge Raad. De term ziet op de functie, dus ook een vrouwelijke rechter noem je raadsheer en niet raadsvrouw. De rechter spreekt recht en velt vonnissen. Vonnissen van een raadsheer noem je arresten.

In de aanspreektitel is er wel een onderscheid, zowel naar geslacht, als naar de vraag of het een raadheer in het Gerechtshof betreft of in de Hoge Raad.