Vakantiegeld

Het vakantiegeld is een wettelijk verplichte bijdrage die bovenop je normale loon komt. Wettelijk heet het vakantiebijslag, mensen noemen het ook vakantietoeslag. De wet kent een minimum van 8%. Het kan dus hoger zijn, maar dat komt zelden voor. Het vakantiegeld wordt eenmaal per jaar betaald, normaal in mei of juni. Hierover kunnen aparte afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld voor jongeren in de supermarkt wordt het vakantiegeld iedere maand al bij het loon meebetaald.