Vordering

Een vordering is een eis of een aanspraak op iets. In de handelspraktijk is een geldvordering, dus een aanspraak op ontvangst van een geldbedrag. Een vordering kan direct opeisbaar zijn, of pas in de toekomst. De vordering ontstaat op het moment zoals dat is overeengekomen in de overeenkomst die hieraan ten grondslag ligt. Ontstaan en opeisbaarheid zijn verschillende aspecten.

Verwar een geldvordering overigens niet met een rechtsvordering. Dat is de processuele handeling waarmee een recht of bevoegdheid bij de rechter wordt afgedwongen of ingeroepen, bijvoorbeeld via een dagvaarding of verzoekschrift.

Een crediteur kan op geldvorderingen op debiteuren een pandrecht vestigen. Dan kan een vordering als ‘onderpand’ dienen tot zekerheid tot terugbetaling van bijvoorbeeld een geldlening.