Waarborgsom

De waarborgsom is het bedrag dat iemand betaalt bij wijze van zekerheid. Houd die persoon zich niet aan de afspraken, dan kan de andere partij de waarborgsom aanspreken.

Bijvoorbeeld bij de koop van een woning. De koper van een woning moet betalen voordat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. De waarborgsom is een soort aanbetaling of zekerheidstelling voor de verkoper dat de koop door zal gaan.

Bijvoorbeeld bij het huren van een woning, winkel of ander object. Je betaalt een waarborgsom. Die is meestal gelijk aan één of meer maanden huur. Zeg je de huur op, dan kan de verhuurder schade verrekenen met dat bedrag. Is er geen schade, dan krijg je dat geld natuurlijk terug.