Waarborgsom

Een waarborgsom, of borg(som) is een bedrag dat iemand betaalt als zekerheid vooraf. Als die persoon zich niet aan de afspraken houdt, dan kan de andere partij deze borg aanspreken. Bijv. bij de koop van een woning. De koper moet betalen voordat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. De borg is een aanbetaling of zekerheidstelling voor de verkoper dat de koop door zal gaan.

Dit gebeurt ook vaak bij de huur van een woning, winkel of ander object. Die is meestal gelijk aan één of meer maanden huur. Zeg je de huur op, dan kan de verhuurder schade verrekenen met dat bedrag. Is er geen schade, dan krijg je dat geld terug. Download onze brief terugbetaling waarborgsom.