Consumentenrecht

Moet ik eerst naar de geschillencommissie?

“Ben ik verplicht om eerst naar de geschillencommissie te gaan?” Nee, niemand kan je verbieden om direct naar de rechter te stappen. Toch is de weg naar een geschillencommissie verstandig. De procedure is goedkoper en meestal sneller. Aangesloten bedrijven moeten zich aan de uitspraak houden.

Procedure

Als je een product in een (online) winkel koopt, dan kan het achteraf tegenvallen. Als je er met de verkoper niet uitkomt (bijv. over de garantie) dan kun je jouw geschil voorleggen aan een geschillencommissie.

Neem eerst contact op met de winkel, webshop of reisorganisatie. Zij moeten de gelegenheid krijgen om het probleem op te lossen. Op onze website staan brieven die je als consument gebruikt als je een conflict hebt.

Wat is een geschillencommissie?

Een geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie in geschillenbeslechting. Deze commissies geven een onafhankelijk oordeel. Zij geven een bindende beslissing of jouw klacht gegrond is en wat de gevolgen zijn. Een advocaat is niet verplicht.

In de algemene voorwaarden van de verkoper wordt (meestal) een geschillencommissie genoemd. Per product of dienst zijn er verschillende commissies. Bijvoorbeeld de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken, reizen, advocatuur of taxivervoer. Het zijn er tientallen. De commissies zijn meestal ingesteld in samenspraak met consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond en vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Zij stemmen de regels samen af voor aankopen of diensten in de branche.

Er is een centrale organisatie die voor alle geschillencommissies werkt. Op de site kan je zien welke commissies er dan zijn. Op onderdelen wijken de procedures namelijk af.

Goedkoper en laagdrempeliger

Geschillencommissies zijn een goedkoper en laagdrempelig alternatief voor een (lange) procedure bij de rechter. Iedereen in Nederland heeft recht op toegang tot de rechter. Je hoeft dus niet eerst jouw geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. De verkoper/ondernemer mag dat dus niet van jou eisen. Als je het niet eens bent met de uitspraak van de geschillencommissie, dan kan je daarna alsnog jouw geschil voorleggen aan de rechter.