Boekhouding

Verschil tussen aanmaning en sommatie?

Een aanmaning is vaak een streng verzoek aan iemand om een afspraak of betaling alsnog na te komen. Een sommatie of ingebrekestelling is vaak een eis om de afspraak of betaling alsnog na te komen.

Aanmaning of sommatie

Bedrijven, incassobureaus en deurwaarders geven hun brieven vaak verschillende titels. Betalingsherinnering, aanmaning, sommatie of soms ingebrekestelling. Metal deze documenten stel je jouw schuldenaar op de hoogte dat je wil dat hij of zij een afspraak of betaling nakomt. Maar wat is het eigenlijk het juridische verschil tussen een aanmaning en een sommatie?

Aanmaning

Een aanmaning is vaak een streng of dringend verzoek om een afspraak of betaling na te komen binnen een bepaalde termijn. Dus eigenlijk een formeel en streng betaalverzoek. Dat komt soms na een betalingsherinnering. Het komt ook vaak voor dat iemand of een bedrijf eerst meerdere aanmaningen stuurt voordat diegene een procedure bij de rechter start.

Sommatie

Een sommatie is, normaal gesproken, een strenger en minder vriendelijke brief. Ook wel een laatste aanmaning genoemd. Het is, zeker als je zaken wilt blijven doen ook beter eerst een iets aardiger briefje te gebruiken. In een sommatie staat namelijk de uitdrukkelijke eis dat de geadresseerde een afspraak of betaling binnen een bepaalde termijn moet nakomen. En je geeft ook aan wat de gevolgen zijn als er alsnog niet op tijd wordt betaald.

Debiteuren Compleet Bundel

Oorspronkelijke prijs was: € 50,00.Huidige prijs is: € 25,00. excl. btw

Een sommatie is dus (vaak) een ingebrekestelling. En die heb je nodig voor recht op schadevergoeding of ontbinding van het contract dat niet wordt nagekomen.

Ingebrekestelling

Verwarrend, maar de wet zegt dat een ingebrekestelling een schriftelijke aanmaning is. In de praktijk zijn aanmaningen zoals hiervoor is uitgelegd echter vaker een streng of dringend betaalverzoek. De zogenaamde ingebrekestelling is soms vereist voordat je een incassoprocedure kan starten. De vorm is hierbij niet bepalend, ook niet de naam die je het document geeft. De hiervoor genoemde sommatie kan dus prima werken als een ingebrekestelling.