Rechtbank

De rechtbank is een officiële overheidsinstantie en de “laagste” rechter in Nederland. Dat betekent dat je bij het starten van een rechtszaak meestal hier terecht komt. Met andere woorden: de rechtbank is de rechter in eerste aanleg. Onderdelen zijn het kantongerecht en de politierechter.

Voor veel verschillende juridische zaken moet je verplicht naar deze instantie gaan. Zo moet je voor een echtscheiding een echtscheidingsverzoek indienen.

De rechter is bij uitstek de instantie die onafhankelijk en onpartijdig kan oordelen over een geschil. In een vonnis of beschikking wordt het oordeel vastgelegd. Deze stukken hebben, net als een authentieke akte, executoriale kracht. Dat betekent dat nakoming ervan kan worden afgedwongen.

Welke rechtbank?

Om na te gaan welke rechtbank bevoegd is om over jouw zaak te oordelen, is het arrondissement (werkgebied van de rechter) van belang. Je vindt alle informatie over de Nederlandse rechtspraak op de zeer informatieve website van de rechterlijke macht rechtspraak.nl.