Consumentenrecht

Wat als je reis niet doorgaat door een natuurramp of andere calamiteit

“Wat te doen als mijn reis niet doorgaat?” Als je geboekte reis niet doorgaat vanwege een natuurramp, oorlog of andere calamiteit heb je recht op teruggave van je geld of een vervangende reis.

Vakantie in het water gevallen

Om wat voor reden dan ook kan het voorkomen dat je niet op reis kunt, omdat jouw bestemming een negatief reisadvies heeft gekregen van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Denk aan een vulkaanuitbarsting of een plotselinge lokale opstand.

Klachten over reis

Het eerste wat je moet doen, is melding maken bij het reisbureau waar je de reis hebt geboekt, of anders bij de lokale reisleiding als je al op reis bent. Gebruik onze modelbrief als basis. Kijk eerst naar de reisovereenkomst en algemene voorwaarden. Daarin staan regels over schadevergoeding bij belemmeringen. Een gegronde klacht kan resulteren in een schadevergoeding.

Geschillencommissie Reizen

Als je er niet uitkomt, kan je jouw klacht voorleggen aan de geschillencommissie reizen. Daarvoor is vereist dat de reisorganisatie is aangesloten bij die geschillencommissie. Dat kan je terugvinden op de website van de reisorganisatie.

Schadevergoeding

Als jouw reis niet door kan gaan dan handelt de reisorganisator eigenlijk in strijd met de reisovereenkomst. Dan heb je als gedupeerde, normaal gesproken, recht op schadevergoeding vanwege het niet doorgaan van jouw boeking. Je geniet als consumentreiziger veel bescherming op grond van de wet. Let wel op: je hebt geen recht op schadevergoeding als de schade het gevolg is van overmacht.

Opzegging door reiziger

Je mag de reisovereenkomst altijd opzeggen wegens een niet aan jou toe te rekenen omstandigheid. Dan heb je recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of als je al op reis was, een evenredig deel van die reissom. Je doet er dus goed aan om de reisovereenkomst in zulke gevallen altijd op te zeggen.

Opzegging door reisorganisator

Als de reisorganisator opzegt bij een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid gelden andere regels. De reisorganisator moet verplicht een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aanbieden.

De organisator hoeft de geleden schade (zoals verlies van reisgenot) niet te betalen als de opzegging het gevolg is van overmacht. Daarvan is sprake in abnormale en onvoorziene omstandigheden waarop de reisorganisator geen invloed heeft en waarvan de gevolgen ondanks voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.