Weblog

Wat doen bij niet doorgaan reis bij natuurramp of andere calamiteiten?

“Wat te doen als mijn reis niet doorgaat?” Als de reis niet doorgaat door een ramp of andere calamiteit heb je recht op teruggave van je geld of een vervangende reis. Dus bij een natuurramp of andere ellende vraag je jouw geld terug.

Vakantie in het water gevallen

Om wat voor reden dan ook kan het voorkomen dat je niet op reis kunt of dat jouw vakantiebestemming plotseling tijdens jouw vakantie een negatief reisadvies heeft gekregen van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Denk bijvoorbeeld aan een vulkaanuitbarsting op Bali. Of wat dacht je van een lokale opstand in het gebied waar je op dat moment bent of naar op reis zou gaan. Zoals dat gebeurde in Tunesië enkele jaren geleden. Welke rechten heb je bij niet doorgaan van je reis, of bij het gedeeltelijk niet doorgaan.

Klachten over reis

Het eerste wat je als reiziger bij klachten over een reis moet doen, is het melden van jouw klachten bij de lokale reisleiding of anders bij het reisbureau waar je de reis hebt geboekt. Hiervoor kan je gebruikmaken van onze voorbeeldbrief. Kijk ook altijd naar de reisovereenkomst en algemene voorwaarden die je hebt getekend bij het boeken van de reis. Daarin staan (meestal) bepalingen over het recht op schadevergoeding bij belemmeringen als jouw reis niet meer kan doorgaan. Een gegronde klacht kan resulteren in een schadevergoeding.

Geschillencommissie Reizen

Als je er niet uitkomt met de reisorganisatie dan kan je jouw klacht voorleggen aan de geschillencommissie voor deze branche: de Geschillencommissie Reizen. Daarvoor is wel vereist dat de reisorganisatie is aangesloten bij die geschillencommissie. Dat kan je terugvinden op de website van de reisorganisatie.

Schadevergoeding

Als jouw reis niet door kan gaan dan handelt de reisorganisator eigenlijk in strijd met de reisovereenkomst. Dan heb je als gedupeerde, normaal gesproken, recht op schadevergoeding vanwege het niet doorgaan van jouw geboekte reis. Je geniet als consumentreiziger veel bescherming op grond van de wet. Let wel op: je hebt geen recht op schadevergoeding als de schade het gevolg is van overmacht.

Opzegging door reiziger

Je mag de reisovereenkomst altijd opzeggen wegens een niet aan jou toe te rekenen omstandigheid (natuurramp, oorlog en andere gevallen van overmacht). Dan heb je recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of als je al op reis was, een evenredig deel van die reissom. Je doet er dus goed aan om de reisovereenkomst in zulke gevallen altijd op te zeggen.

Opzegging door reisorganisator

Als de reisorganisator de overeenkomst opzegt vanwege een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, dan gelden andere regels. De reisorganisator moet de reiziger dan verplicht een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aanbieden. De organisator hoeft de geleden schade (zoals verlies van reisgenot) echter niet te betalen als de opzegging het gevolg is van overmacht. Daarvan is sprake in abnormale en onvoorziene omstandigheden waarop de reisorganisator geen invloed heeft en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. In de reisovereenkomst of algemene voorwaarden kunnen afwijkende afspraken staan die in het voordeel van de reiziger zijn.