Weblog

Redelijke rente bij lening familie of vrienden?

Redelijke rente bij lening familie of vrienden

Vraag: “Ik wil geld uitlenen aan een vriend of familielid. Welke rente moet of mag ik daarbij hanteren?” Een rente is in ieder geval redelijk, als die dezelfde hoogte heeft als de rente die een bank zou vragen voor een vergelijkbare lening. Het staat jullie vrij om zelf een andere afspraak te maken. Wat een redelijke rente is, hangt af van de situatie.

Redelijke rente

Als je aan een vriend of familielid om wat voor reden dan ook geld uitleent, dan is dat een onderhandse lening. De afspraken leg je schriftelijk vast in een onderhandse overeenkomst van geldlening. Je kunt gebruikmaken van deze Model Leningsovereenkomst die je voor een klein bedrag kunt downloaden.

Rentepercentage

Een belangrijke afspraak is de hoogte van de rente. Die bepaal je samen met de lener. Hierbij geldt contractvrijheid. Wat een redelijke rente is, hangt af van de situatie. Een rente is in ieder geval redelijk, als die dezelfde hoogte heeft als de rente die een bank zou vragen voor een vergelijkbare lening. Percentages vind je op de websites van kredietverstrekkers of op vergelijkingswebsites als Finler.nl. Overigens is in de rechtspraak bepaald dat een redelijke zakelijke rente maximaal 25% hoger of lager is dan de rente die een bank zou vragen.

Leningsovereenkomst

14,9524,50

Minimale rente en schenking

De hoogte van de rente is niet alleen voor de lener en uitlener van belang, maar ook voor de Belastingdienst. De Belastingdienst ziet een onderhandse lening met een rentepercentage van minder dan 6% als een schenking. In dat geval is er geen sprake meer van een marktconforme of redelijke rente. Het is daarom ook verstandig om afspraken over de geldlening en de rente vast te leggen in een overeenkomst. Alleen op die manier kan je aantonen wat het rentepercentage is.

Met de extreem lage rentestanden van de afgelopen jaren is het de vraag of die grens van 6% zo hard zou moeten zijn. Als je het goed kan motiveren kan de rente lager zijn. De Belastingdienst doet er zelf geen harde uitspraken over.

Als het rentepercentage lager is dan 6% dan bestaat de kans dat één van de partijen schenkbelasting moet betalen over het rentepercentage dat te weinig in rekening wordt gebracht. Je mag echter tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken en je kunt dan ook voor leningen onder dat bedrag een lagere rente vaststellen. Als het bedrag lager is dan wat jaarlijks belastingvrij mag worden geschonken, dan wordt er geen schenkingsbelasting over geheven.

Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen