Financieel recht

Redelijke rente bij lening familie of vrienden?

Redelijke rente lening familie of vrienden

Vraag: “Ik wil geld uitlenen aan een vriend of familielid. Welke rente moet of mag ik daarbij hanteren?” Een rente is in ieder geval redelijk, als die dezelfde hoogte heeft als een bank voor een vergelijkbare lening zou vragen. Het staat jullie vrij om een andere afspraak te maken. Wat een redelijke rente is, hangt af van de situatie.

Redelijke rente

Als je aan een vriend of familielid geld uitleent, dan is dat een onderhandse lening. De afspraken leg je schriftelijk vast in een onderhandse overeenkomst van geldlening. Je kunt gebruikmaken van onze leningsovereenkomst familie die je voor een eenmalig bedrag kunt downloaden.

Rentepercentage

Een belangrijke afspraak is de hoogte van de rente. Die bepaal je samen met de lener. Hierbij geldt contractvrijheid. Wat een redelijke rente is, hangt af van de situatie. Een rente is in ieder geval redelijk, als die dezelfde hoogte heeft als de rente die een bank zou vragen voor een vergelijkbare lening.

Actuele percentages vind je op de websites van kredietverstrekkers of op vergelijkingswebsites als geld.nl. Overigens is in de rechtspraak bepaald dat een redelijke zakelijke rente maximaal 25% hoger of lager is dan de rente die een bank zou vragen.

Leningsovereenkomst Familie

 15,00 excl. btw

Minimale rente en schenking

De hoogte van de rente is niet alleen voor de lener en uitlener van belang, maar ook voor de Belastingdienst. De Belastingdienst ziet een onderhandse lening met een te laag rentepercentage als een schenking. In dat geval is er geen sprake meer van een marktconforme of redelijke rente. Het is daarom ook verstandig om afspraken over de geldlening en de rente vast te leggen in een overeenkomst.

Je moet goed kunnen onderbouwen waarom je voor een bepaald rentepercentage hebt gekozen. Als je het goed kunt motiveren kan de rente lager zijn. De Belastingdienst doet er zelf geen harde uitspraken over.

Als het rentepercentage te laag is bestaat de kans dat één van de partijen schenkbelasting moet betalen over het rentepercentage dat te weinig in rekening wordt gebracht. Je mag echter tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken en je kunt dan ook voor leningen onder dat bedrag een lagere rente vaststellen. Als het bedrag lager is dan wat jaarlijks belastingvrij mag worden geschonken, dan wordt er geen schenkingsbelasting over geheven.