Wonen

Wat is de Leegstandwet?

Wat is de leegstandswet?

De Leegstandwet is bedoeld om onwenselijke leegstand van woningen en gebouwen tegen te gaan. De wet maakt het mogelijk dat woningen die bestemd zijn voor sloop, grondige renovatie of verkoop tijdelijk te verhuren. Dat kan voor een periode tussen minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar. De huurder heeft minder huurbescherming dan bij reguliere verhuur.

Leegstandwet

Te koop

De Leegstandswet is bedoeld om onwenselijke leegstand van woningen en gebouwen tegen te gaan. De wet maakt het mogelijk dat woningen die bestemd zijn voor sloop, grondige renovatie of verkoop tijdelijk te verhuren. Voor een periode van minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar. De huurder heeft minder huurbescherming dan bij reguliere verhuur. Van deze regeling kan je dus gebruikmaken als jouw woning al een lange tijd te koop staat en nog niet is verkocht.

Wettelijke regeling

Op grond van artikel 15 van de Leegstandwet kan je aan het college van burgermeester & wethouders (B&W) van de gemeente waarin de woning staat een ontheffingsvergunning vragen (leegstandsvergunning). Die aanvraag moet op een standaardformulier dat door de Rijksoverheid is opgesteld. Met die vergunning in de hand kan je jouw koophuis of koopwoning tijdelijk verhuren als deze niet kan worden verkocht.

Die vergunning is 5 jaar geldig. Wel is altijd nodig dat jouw koopwoning die je tijdelijk wilt verhuren ook daadwerkelijk te koop staat aangeboden. Je mag ook niet meer staan ingeschreven op het adres van de woning. Ook moet de woning leegstaan, dus niet in gebruik zijn. De officiële tekst van de Leegstandwet kan je hier raadplegen.

Via de website van overeenkomsten.nl kan je gebruikmaken van een tijdelijke huurovereenkomst woning bestemd voor renovatie of sloop of een huurovereenkomst tijdelijke verhuur koopwoning. Dat is een huurovereenkomst die is gebaseerd op de Leegstandwet.

Terug naar overzicht