Huurrecht

Wat is de Leegstandwet?

De Leegstandwet is bedoeld om onwenselijke leegstand van woningen en gebouwen tegen te gaan. Daarom is het mogelijk dat gebouwen die bestemd zijn voor de sloop, grondige renovatie of verkoop tijdelijk te verhuren.

Leegstandwet

De leegstandswet heeft als doel om leegstand van woningen en bedrijfsgebouwen tegen te gaan. Leegstand kan immers leiden tot verkrotting, kraak en verpaupering van de openbare ruimte. Verhuren kan voor min. 6 maanden en max. 5 jaar.

Deze wet maakt het mogelijk om panden die bestemd zijn voor sloop, grondige renovatie of verkoop tijdelijk te verhuren. Een huurder heeft minder huurbescherming dan bij reguliere verhuur. Van deze regeling kun je alleen gebruikmaken als jouw pand al een lange tijd te koop staat en nog niet is verkocht.

Vergunning

Op grond van de Leegstandwet kun je bij de gemeente een ontheffingsvergunning indienen. Die moet je op dit standaardformulier invullen. Met een vergunning in de hand kun je jouw woning of bedrijfspand tijdelijk verhuren als deze niet kan worden verkocht.

Een vergunning is 5 jaar geldig. Het is verplicht dat jouw onroerend goed ook daadwerkelijk te koop staat. Ook mag je niet meer staan ingeschreven op dit adres. Tot slot moet het pand leegstaan, dus niet in gebruik zijn. Hier vind je de volledige tekst van de Leegstandwet.

Maak gebruik van onze huurovereenkomst leegstandwet voor de tijdelijke verhuur van een huur- of koopwoning.